Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skjutvapen och lagstiftningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skjutvapen och lagstiftningen"— Presentationens avskrift:

1 Skjutvapen och lagstiftningen

2 FÖRFATTNINGS-GRUNDEN
Skjutvapenlagen (1/1998) Skjutvapenförordningen (145/1998) Strafflagen (39/1889), närmast kapitel 41 (vapenbrott) Sprängämnesförordningen (473/1993), närmast §71 Jaktlagen (615/1993) Jaktförordningen (666/1993) FÖRFATTNINGS-GRUNDEN 2

3 Förvärvstillstånd för skjutvapen ger hemkommunens polisinrättning
Ansökan bör inlämnas personligen muntligt (ansökan fylls i på platsen) Om sökanden är under 18 år behövs förmyndarens samtycke FÖRVÄRVS-TILLSTÅND 3

4 Godtagbara användningssyften
jakt sportskytte och skyttehobby arbete där vapnet är nödvändigt förevisning, filminspelning etc. museum/vapensamling att uppbevara som minnesföremål signalering ATT FYLLA I ANSÖKAN 4

5 UPPGIFTER OM SKJUTVAPNET
Vapentyper pistol miniatyrpistol gevär miniatyrgevär revolver miniatyrrevolver hagelgevär kombinatinsvapen svartkrutsvapen annat skjutvapen UPPGIFTER OM SKJUTVAPNET 5

6 Enkelskott hagelgevär (trap, skeet, sporting, jakt)
gevär (300 m gevärsgrenar) miniatyrgevär (50 m liggande, 50 m full match) miniatyrpistol (fripistol) svartkrutsvapen kombinatinsvapen (jakt) FUNKTIONSSÄTT 6

7 Enkelskott med magasin
revolver (sk. single action typ, grovpistol, silhuett) miniatyrrevolver (sk. single action typ, miniatyrpistol, silhuett) hagelgevär (pump, jakt) gevär (viltmålsskytte, jakt) miniatyrgevär (skidskytte, jakt) FUNKTIONSSÄTT 7

8 Självladdande enkelskott
pistol (grovpistol, practical, SRA) revolver (av sk. double action typ) miniatyrpistol (miniatyr-, standard- och olympiapistol o. dyl.) miniatyrrevolver (sk. double action typ) hagelgevär (reservistgrenar, practical, jaktstig, jakt) gevär (reservistgrenar, practical, jakt) FUNKTIONSSÄTT 8

9 I ansökan antecknas vapnets märke och modell om man redan då vet det
inte nödvändigt kaliber och funktionssätt räcker UPPGIFTER OM VAPNET 9

10 TIDIGARE SKYTTE-VERKSAMHET
Då man ansöker om lov utgående från sportskytte bör man uppvisa en pålitlig utredning över hobbyn Vanligen krävs medlemskap i skytteförening (eller motsv.) och bevis därpå (medlemskort, -intyg) Bilagor Olika skriftliga utredningar om deltagande i tävlingar, kurser, övningar Intyg över hobbyn Skjutdagbok TIDIGARE SKYTTE-VERKSAMHET 10

11 Man bör veta vilken gren man ämnar utöva och var
Skyttegrenen bör nämnas Enbart ”prickskytte” duger inte längre SKYTTE-VERKSAMHETEN 11

12 I ansökan bör nämnas var och hur man ämnar förvara vapnen
I ett låst utrymme. En låst lägenhet är inte ett låst utrymme På annat sätt låst eller vapnet isärtaget Också då får vapnet inte vara lätt att stjäla Över fem pistoler eller andra självladdande vapen kräver att de förvaras i standardenliga vapenskåp eller att polisen granskar utrymmet UPPBEVARANDE AV VAPEN 12

13 Personlig lämplighet Hälsotillstånd Uppförande
Första handvapnet -> kan kräva läkarutlåtande Uppförande Brottshistoria eller annat olämpligt uppförande bl.a. rusmedelsmissbruk BEDÖMNING 13

14 Vapnet bör BRA lämpa sig för användningsändamålet
Inte för eldkraftigt lämpligheten framgår ur grenreglerna eller ur grenförbundets direktiv ”Miniatyrkaliberversioner av för myndighetsbruk ämnade vapen bör inte anses passa väl till sportskytte” (SM Dno/2008/1009) VAPNETS LÄMPLIGHET 14

15 Alla som ansöker om lov för handeldvapen intervjuas
Vid första handeldvapnet av två intervjuare Intervjuaren besluter vanligen också om lov kan beviljas INTERVJU 15

16 TILLSTÅNDS-VILLKOREN
Enligt ikraftvarande lag ges innehavstillståndet på tillsvidare basis polisen kan anteckna villkor i lovet nybörjare-> vanligtvis lov på bestämd tid lovets villkor: då man förnyar lovet bör man uppvisa en utredning över verksamhetens omfång och art TILLSTÅNDS-VILLKOREN 16

17 Samtycke av tillståndshavaren
Annars samma förutsättningar som för innehavstillstånd Beviljas för högst 10 år Också för 15 – 18 åringar PARALLEL-TILLSTÅND 17

18 Vapenlagen 105 §: ”Den som innehar ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler skall ta hand om skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna så att det inte finns risk för att de kommer i händerna på obehöriga.” AKTSAMHETS-PLIKT 18

19 I bostadslägenhet eller i annan lägenheter där människor vistas får bevaras högst
2 kg krut patroner som används i vapen, redskap eller startpistoler 1 000 tändhattar (knallar) för patroner samt högst 5 kg fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter ATT LAGRA AMMUNITION 19

20 Krut och pyrotekniska produkter bör bevaras i låsta skåp
Krut och pyrotekniska produkter bör bevaras i låsta skåp. I närheten får inte finnas sådana värmekällor eller hanteras eld så att det kan leda till att sprängämnena antänds. Andra lätt antändliga material får inte bevaras i närheten. Patroner och tändhattar bör också bevaras i låsta skåp antingen skilt från krut eller i samma skåp. Dessa får inte bevaras i vindsutrymmen eller i fastighetens gemensamma utrymmen. ATT LAGRA AMMUNITION 20

21 ATT LÅNA VAPEN ELLER VAPENDELAR
Ett skjutvapen får lånas åt en annan enligt följande: Ett hagelgevär åt den som har rätt till att inneha ett hagelgevär, gevär eller kombinationsvapen; Gevär eller kombinationsvapen åt den som har rätt till gevär eller kombinationsvapen; ATT LÅNA VAPEN ELLER VAPENDELAR

22 Ett skjutvapen får lånas åt en annan enligt följande:
Ett miniatyrgevär eller ett svartkrutsvapen åt den som har rätt till innehav av hagelgevär, gevär, miniatyrgevär, pistol, revolver, kombinationsvapen eller svartkrutsvapen; pistol eller revolver endast åt den som har lov att inneha pistol eller revolver; ATT LÅNA VAPEN ELLER VAPENDELAR

23 Ett skjutvapen får lånas åt en annan enligt följande:
En miniatyrpistol eller miniatyrrevolver åt den som har rätt att inneha pistol, revolver, miniatyrpistol eller -revolver ATT LÅNA VAPEN ELLER VAPENDELAR

24 Ett skjutvapen får lånas åt en annan enligt följande:
6 §:n 2 moment, punkt 12 annat skjutvapen får lånas endast åt en som har rätt till motsvarande vapen; Fickvapen får lånas åt endast en som har rätt till att inneha ett fickvapen; ATT LÅNA VAPEN ELLER VAPENDELAR

25 Ett skjutvapen får lånas åt en annan enligt följande:
Ett gasvapen får lånas endast åt en som har rätt att inneha ett gasvapen. Åt den som vapnet lånas får man också ge en tillräcklig mängd patroner som passa till vapnet dock inte speciellt farliga patroner (s.k. ERVA-patroner). ATT LÅNA VAPEN ELLER VAPENDELAR

26 Om innehavstillståndet innehåller bestämmelser om att man inte får skjuta med vapnet bör detta meddelas lånaren som bör följa villkoren. En vapendel får lånas åt en person som har rätt att låna ett vapen till vilken delen är ämnad. Vapendelen får dessutom lånas åt en som har rätt att inneha motsvarande vapendel. ATT LÅNA VAPEN ELLER VAPENDELAR

27 Den som har fyllt 18 år och har rätt att inneha ett skjutvapen får överlåta skjutvapnet för användning under hans direkta övervakning, om han effektivt kan övervaka och leda den som använder vapnet så att användningen inte medför någon fara. ÖVERVAKAD ANVÄNDNING

28 FRÅGOR? 28


Ladda ner ppt "Skjutvapen och lagstiftningen"

Liknande presentationer


Google-annonser