Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valinformation till T6 Civilekonomprogrammet åk 3 6 oktober 2015 Henrik Nehler & Pernilla Mideskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valinformation till T6 Civilekonomprogrammet åk 3 6 oktober 2015 Henrik Nehler & Pernilla Mideskog."— Presentationens avskrift:

1 Valinformation till T6 Civilekonomprogrammet åk 3 6 oktober 2015 Henrik Nehler & Pernilla Mideskog

2 2 Agenda Interaktiv tillställning – ställ frågor! Vad är på gång? Valprocessen Nyheter i kursutbudet - termin 6 Nyheter i kursutbudet - avancerad nivå Programstrukturen Kursutbudet i årskurs 3 Kursutbudet i årskurs 4 Information från studievägledningen Frågor om valet/programmet/framtiden

3 Vad är på gång? FEKIS Företagsekonomisk ämneskonferens 16-17 oktober Örebro Implementering och utvärdering av nytt engelskt kursutbud Nya lärare (Civilekonomprogrammen) Universitetslektor i FEK (Marknadsföring) Aku Valtakoski (Aalto University) Universitetslektor i FEK (International Management) Henry Lopez Vega (ESADE Barcelona) Universitetsadjunkt i FEK (Företagsvärdering) Rickard Wilhelmsson (PWC) 3

4 4 Valprocessen Studentportalen öppnar för val inför termin 6 måndagen den 13:e oktober (v42) Obs! ni måste välja full termin (även när ni inte har val) Sista dag för val inför termin 6 är söndagen den 18:e oktober I vår blir det ny valinformation inför termin 7 Med presentationer av kursansvariga för alla inriktningar på avancerad nivå

5 Nyheter i kursutbudet T6 FEK Enterprise Systems, 7,5 HP (723G29) under period 4 (val mellan Logistik, Kredit & valutamarknaden eller Enterprise Systems) Engelsk kurs: samläses med internationella studenter NEK Val mellan Ekonometri, 7,5 HP (730G99) eller Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 7,5 HP (730G79) under period 2 5

6 6 Valmöjligheter inför termin 6 - FEK Terminen inleds med att ni fördjupar er i en marknadsförings-, styrnings- eller redovisningsinriktning (15 HP). OBS! Ni kan läsa marknadsföring eller styrning även om ni har läst juridikkurser under T5 Ni väljer hela blocket, dvs ni fördjupar er i antingen marknadsföring eller redovisning Ni behöver ej välja samma inriktning på avancerad nivå. Ni kan kombinera! Marknadsföring 15 HP Marketing & Consumer Behaviour 7,5 HP Service Management & Marketing 7,5 HP Redovisning 15 HP Redovisningsteori 7,5 HP Koncernredovisning 7,5 HP Styrning 15 HP Management Control, 7,5 HP Project Management, 7,5 HP

7 Valmöjligheter inför termin 6 – FEK II Därefter läser alla Finansiell ekonomi (7,5 HP) Kursen samläses med era NEK-kollegor Terminen avslutas med Logistik (7,5 HP), Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv (7,5 HP) eller Enterprise Systems (7,5 HP) Kredit- och valutamarknaden är obligatorisk om ni har tänkt att gå finansiell riskhantering i åk4 Vill ni ta ut en kandidatexamen väljer ni kandidatuppsats,15 HP (722G80) istället för Finansiell ekonomi och Logistik/Kredit- och valutamarknaden/Enterprise Systems Obs! Om ni väljer att ta ut en kandidatexamen så lämnar ni Civilekonomprogrammet Ni kan välja till eller från Kandidatuppsats (15 HP) fram till och med den 1 feb 2016 7

8 8 Företagsekonomisk inriktning mot revision Under de första 10 veckorna av T6 så måste ni välja redovisningskurserna för att uppfylla Revisorsnämndens krav Därefter läser alla Finansiell ekonomi (7,5 HP) Terminen avslutas med Logistik (7,5 HP), Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv (7,5 HP) eller Enterprise Systems (7,5 HP) Vill ni ta ut en kandidatexamen väljer ni kandidatuppsats (15 HP) istället för Finansiell ekonomi och Logistik/Kredit- och valutamarknaden/Enterprise Systems Obs! Om ni väljer att ta ut en kandidatexamen så lämnar ni Civilekonomprogrammet Ni kan välja till eller från Kandidatuppsats (15 HP) fram till och med den 1 feb 2016

9 9 Valmöjligheter inför termin 6 - NEK Nationalekonomisk inriktning Marknadsstruktur & företagsstrategi (7,5 HP) Ekonometri (7,5 HP) eller Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler (7,5 HP) Finansiell ekonomi (7,5 HP) Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv (7,5 HP) Finanskurserna läses tillsammans med era FEK-kollegor Vi rekommenderar att ni läser Ekonometrin under antingen T5, utomlands eller T6 Vill ni ta ut en ekonomie kandidatexamen väljer ni kandidatuppsats (15 HP) istället för Finansiell ekonomi och Kredit- och valutamarknaden Obs! Om ni väljer att ta ut en kandidatexamen så lämnar ni Civilekonomprogrammet Ni kan välja till eller från Kandidatuppsats (15 HP) fram till och med den 1 feb 2016

10 Nyheter i kursutbudet avancerad nivå Ny inriktning mot konsumentmarknadsföring på avancerad nivå till andra halvan av HT15 Ev ny kurs i International Management Paradoxes, 15 HP till HT16 Ev ny inriktning mot Strategisk förändring & Entreprenörskap till HT16 Sammantaget har vi ett imponerande utbud på avancerad nivå! 10

11 Förkunskapskrav till avancerad nivå (T7) Kurserna Finansiell ekonomi samt Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv krävs för behörighet till kursen Finansiell riskhantering (15 HP) Kursen Ekonometri krävs för behörighet till kurserna Ekonometri: Tidsseriedata (7,5 HP) samt Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata (7,5 HP) Tänk på möjligheten att kombinera era val under termin 6 med hur ni planerar att välja på termin 7! 11

12 12 Civilekonomprogrammet 240 hp Handelsrätt 10HP Kalkylering 7HP och budgetering Kalkylering 7HP och budgetering Företaget och den globala marknaden 4HP Kurser på 30HP avancerad nivå inom valt huvudområde: Företags- eller nationalekonomi Kurser på 30HP avancerad nivå inom valt huvudområde: Företags- eller nationalekonomi Introduktion 8HP nationalekonomi Introduktion 8HP nationalekonomi Mikroekonomi 12 HP Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller nationalekonomi Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller nationalekonomi Examens- 30HP arbete Examens- 30HP arbete Extern- 7HP redovisning B Extern- 7HP redovisning B Företags- ekonomi National- ekonomi Statistik Affärsrätt Extern- 7HP redovisning A Extern- 7HP redovisning A Statistik A 7HP Makroekonomi 10HP Associationsrätt 5HP 5HP Statistik B 8HP Företagsekonomisk metod 7HP Företagsekonomisk metod 7HP Finansiell 7HP styrning Finansiell 7HP styrning Strategi och 7HP styrning Strategi och 7HP styrning Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller Nationalekonomi Valbar utlandstermin Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller Nationalekonomi Valbar utlandstermin Marknads- 7HP föring Organisation 7HP

13 13 Valmöjligheter T5 Matematiska 7,5HP metoder i NEK Matematiska 7,5HP metoder i NEK Entrepreneurship 7,5HP & Business Development Entrepreneurship 7,5HP & Business Development FEK 30 HP eller NEK 30 HP FEK 30 HP eller NEK 30 HP NEK AFFÄRSRÄTT/FEK FEK Business Development FEK Business Development UTOMLANDS Ekonometri 7,5HP eller Globalisering, handel & marknadsstruktur Ekonometri 7,5HP eller Globalisering, handel & marknadsstruktur Makroekonomisk 7,5HP teori & politik Makroekonomisk 7,5HP teori & politik Miljöekonomi 7,5HP eller Development Economics Miljöekonomi 7,5HP eller Development Economics Beskattningsrätt 15HP Kredit och 15HP exekutionsrätt Kredit och 15HP exekutionsrätt Business Ethics 7,5HP in a Globalized World Business Ethics 7,5HP in a Globalized World Sustainable7,5HP Business Sustainable7,5HP Business International 7,5HP Business International 7,5HP Business FEK International HRM FEK International HRM Classics of7,5HP Organization Theory Classics of7,5HP Organization Theory Leadership7,5HP and Culture Leadership7,5HP and Culture HRM & 7,5HP Leadership HRM & 7,5HP Leadership International 7,5HP HRM International 7,5HP HRM or

14 14 Valmöjligheter T6 Marketing & Consumer Behaviour 7,5HP Service Management & Marketing 7,5HP Marketing & Consumer Behaviour 7,5HP Service Management & Marketing 7,5HP Redovisningsteori 7,5HP Koncernredovisningv 7,5 HP Redovisningsteori 7,5HP Koncernredovisningv 7,5 HP Marknadsstruktur & företagsstrategi 7,5HP Samhällsekonomiska Lönsamhetskalk. 7,5HP Marknadsstruktur & företagsstrategi 7,5HP Samhällsekonomiska Lönsamhetskalk. 7,5HP Kandidatuppsats FEK 15HP Kandidatuppsats FEK 15HP Kandidatuppsats NEK 15HP Kandidatuppsats NEK 15HP Årskurs 4 NEK FEK Finansiell ekon. 7,5HP Logistik 7,5HP Finansiell ekon. 7,5HP Logistik 7,5HP Finansiell ekon. 7,5HP Kredit & valuta- Marknaden 7,5HP Finansiell ekon. 7,5HP Kredit & valuta- Marknaden 7,5HP Finansiell ekon. 7,5HP Kredit & valuta- marknaden 7,5HP Finansiell ekon. 7,5HP Kredit & valuta- marknaden 7,5HP Management Control 7,5HP Project Management 7,5HP Management Control 7,5HP Project Management 7,5HP Finansiell ekon. 7,5HP Enterprise Systems 7,5HP Finansiell ekon. 7,5HP Enterprise Systems 7,5HP Marknadsstruktur & företagsstrategi 7,5HP Ekonometri 7,5HP Marknadsstruktur & företagsstrategi 7,5HP Ekonometri 7,5HP

15 15 Ekonomisk 15HP styrning Ekonomisk 15HP styrning Strategy 15HP Revision 7,5HP Redovisningsval 7,5HP Revision 7,5HP Redovisningsval 7,5HP Finansiell 15HP Riskhantering Finansiell 15HP Riskhantering Innovation & Project Management 15HP Innovation & Project Management 15HP Företagsfinansiering & -värdering 15HP Företagsfinansiering & -värdering 15HP Examensarbete inom Företagsekonomi 30HP FINANSIELL EKONOMI REDOVISNING EKONOMISTYRNING STRATEGI/MAFÖ Inriktningar årskurs 4 - Företagsekonomi Industriell Mafö. & SCM 15HP Industriell Mafö. & SCM 15HP Du väljer en kurs från period 1 och en kurs från period 2. Hösttermin Period 1 Hösttermin Period 2 Vårtermin Organizational Change & Development 15HP Organizational Change & Development 15HP Advanced Consumer Marketing 15HP Advanced Consumer Marketing 15HP Kursen Finansiell riskhantering 15 hp på avancerad nivå har kurser i Finansiell ekonomi på grundläggande nivå motsvarande 15 hp som förkunskapskrav.

16 16 Mikroekonomisk 7,5HP analys Mikroekonomisk 7,5HP analys Spelteori7,5HP Mikroekonomisk 7,5HP teori Mikroekonomisk 7,5HP teori Ekonomisk teori 7,5HP och metodutveckling Ekonomisk teori 7,5HP och metodutveckling Ekonometri:7,5 HP Tidsseriedata Ekonometri:7,5 HP Tidsseriedata Ekonometri: 7,5 HP Panel- och tvärsnittsdata Ekonometri: 7,5 HP Panel- och tvärsnittsdata Examensarbete inom Nationalekonomi 30 HP EKONOMISK ANALYS FINANSIELL EKONOMI Inriktningar årskurs 4 - Nationalekonomi Makroekonomi 7,5HP med inriktning mot tillväxtteori Makroekonomi 7,5HP med inriktning mot tillväxtteori Du väljer två 7,5 hp kurser från period 1 och två 7,5 hp kurser från period 2. Väljer du inriktningen Finansiell ekonomi läser du endast Finansiell riskhantering 15 hp under period 1 och rekommenderas att välja Ekonometri: Tidsseriedata och Makroekonomi under period 2. Hösttermin Period 1 Hösttermin Period 2 Finansiell 15HP riskhantering Finansiell 15HP riskhantering Institutionell teori 7,5HP och analys Institutionell teori 7,5HP och analys Vårtermin Båda kurserna i Ekonometri på avancerad nivå har en grundläggande kurs i Ekonometri (7,5 HP) som förkunskapskrav

17 Information från studievägledningen Spärr till termin 7 150 hp av 180 hp Läsa extra till revisorsbehörighet 17

18 18 Frågor om valet, programmet eller framtiden?


Ladda ner ppt "Valinformation till T6 Civilekonomprogrammet åk 3 6 oktober 2015 Henrik Nehler & Pernilla Mideskog."

Liknande presentationer


Google-annonser