Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport från IAPWS årsmöte i Moskva 2014 22 – 27 /6 Anders Fredrikson Tekniska verken i Linköping AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport från IAPWS årsmöte i Moskva 2014 22 – 27 /6 Anders Fredrikson Tekniska verken i Linköping AB."— Presentationens avskrift:

1 Rapport från IAPWS årsmöte i Moskva 2014 22 – 27 /6 Anders Fredrikson Tekniska verken i Linköping AB

2 Dokumentation för Rysslandsresenär

3 Moskva 12 milj. Invånare Grundades 1147 Kreml är den äldsta delen av Moskva, började byggas under 1400-talet

4 Hotel Lefortovo

5 Tunnelbanan i Moskva

6 Moskvas äldsta kraftverk

7 Exempel på ”smärre” parkeringsskada

8 2014 Annual Meeting, Moscow, Russia ● Ett 70-tal deltagare från världen över, både ingenjörer och vetenskapsmän. Startade 1929 i London. ● Värdar för mötet var Rysslands IAPWS – Kommitté och Moscow Power Engineering Institute (MPEI) ● Syftet är att på internationell nivå utbyta erfarenheter och dessutom sammanlänka forskare med ingenjörerna som använder deras information.

9 IAPWS Conference ● IAPWS konferensen består av 3 dagar ”workshop” där respek- tive sektion konfererar och 1 dag har man ett symposium, i år ”Industrial och Scientific Applications” ● IAPWS har 4 arbetsgrupper som självständigt driver sina frågor. Samarbete förekommer där intressena förenar. The Thermophysical Propeties of Water and Steam (TPWS) The Industrial Requirements and Solutions (IRS) The Sub-Commitee on Seawater (SCSW) Power Cycle Chemistry (PCC)

10 Mingel vid ankomst, med förtäring av rysk mat och dryck

11 Paul Mc Cann, BIAPWS öppnar årets PCC Workshop

12 PCC Workshop ● Vattenkemins status ganska låg, generellt sett. ● Filmbildande aminer, stort ute i världen. Goda erfarenheter, produkterna håller högre kvalité nuförtiden. ● Korta uppstartstider, kraftproducenterna pressade att hålla kontrakten kvar. Detta försvårar god vattenkemi. ● Olika sätt att producera energi över världen, men gemensamma berörings- finns. Australien och Nya Zeeland har sol och geotermisk energi, USA har betydande kondensproduktion. Japan arbetar med höga panntryck. ● Vattenåtervinning stort, vattenresurserna är mycket knappa på många håll i världen.

13 Vattenkemin världen över cfjfklqfk f

14 ● Ofta samma typ av problem ● Kunskapsbrist på anläggningarna ● Lågt intresse från Management ● ”Sy” ihop leveransen, en leverantör för pannan, en för turbinen, en för ex. vis kondensorn. Få alla att tala samma språk, när det gäller kemin. ● Andra typer av anläggningar, ex. vis HRSG ”Heat Recovery Steam Generator” börjar dyka upp i Sverige, bla. Malmö och Göteborg. Ger nya utmaningar i kemin.

15

16 Filmbildande aminer

17 ● Aminer har använts i vatten-ång-cykeln sedan 30-talet. ● En hel del forskning pågår ute i världen, IAPWS har ett projekt för att kolla upp nedbrytningsprodukter i systemen. ● Polyaminer var stort på 80-talet i Sverige, dåliga erfarenheter ofta beroende på dålig anpassning av produkten till systemet i fråga. En produkt i många olika system. ● Viktigt att kunskap om detta finns på anläggningarna som använder detta.

18 Uppstartstider

19 ● Korta uppstartstider, följd av att man är beroende av en stor andel vindkraft i kraftproduktionen. ● Sverige har en relativt stor mix i anläggningarnas storlek, ute i världen mestadels mycket stora kraftblock. ● Hitta mätparametrar för att säkerställa kvaliteten i systemet. Inte tillräckligt med Si och Na mätning, möjligt är avgasad sur konduktivitet.

20 Energiproduktion i världen

21 Geotermisk energi ● 0,2 -0,5 % av den globala el produktionen ber. på hur man räknar. Främst kring de Tektoniska plattorna på klotet. Nya Zeeland täcker 16% av elbehovet med geotermisk energi. ● Island är långt framme på detta område, försörjer 150000 invånare med varmvatten. ● Stora utmaningar att hålla beläggningar och korrosion i schack.

22 Solenergi ● Australien ligger långt framme med solenergi. ● Kogan Creek, koleldad 750 MW anläggning med ”solar boost” 44 MW i drift 2015.

23 Vattenåtervinning ● Vattenåtervinning, stort ute i världen, främst pga. brist på detta. I Sverige återvinner vi av miljöskäl, måste minska föroreningarna och får en bra råvara på köpet. ● Bla.USA och Sydafrika har arbetat mycket med vattenbesparing. Sydafrika anger som nyckeltal, m3 vatten som åtgår per producerad MW. ● Förutsättningarna är olika, men gemensamma nämnare finns, liknande tekniker är applicerbara på såväl rening av råvatten, kylvatten eller kon- densat av olika slag-

24 En glad samling i branschen, från skilda håll på jorden

25 IAPWS meeting 2015 Stockholm Hotel Scandic Ariadne June 28 to july 3

26 Вопросов Tack för mig !


Ladda ner ppt "Rapport från IAPWS årsmöte i Moskva 2014 22 – 27 /6 Anders Fredrikson Tekniska verken i Linköping AB."

Liknande presentationer


Google-annonser