Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jaakko Keränen PIRKOTU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jaakko Keränen PIRKOTU"— Presentationens avskrift:

1 Jaakko Keränen PIRKOTU
Skyttens häsorisker Jaakko Keränen PIRKOTU

2 Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada
Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt skytte Vådaskott 2

3 Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada
Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt skytte Vådaskott 3

4 Akut bullerskada Plötslig försämring av hörseln, ringning i öronen förorsakad av ett enskilt impulsljud eller ett kortvarigt kraftigt buller Arbetsskyddsföreskrifterna och skyddandet av hörseln har minskat de arbetsrelaterade hörselskadorna Problem är kraftigt buller på fritiden Skytte, jakt, motorsport, musik 4

5 Buller på fritiden Orsakerna till akut bullerskada varierar för olika åldersgrupper: Av tonåringarna utsätts över 50% för hörselskador Rock-konserter, disco, musicerande 110 – 145 dB I över hälften av fallen används MP3-spelarna på maximivolym (100 – 135 dB) Av beväringarna får 1 – 2 % hörselskador av Skjutningar med riktig ammunition 150 – 190 dB För medelålders och äldre vid hobbyn: hagelgevär (cal 12) 150 – 156 dB Älggevär (cal 308) 154 – 165 dB Motorkälke, gräsklippare 110 – 135 dB 5

6 Ytter-, mellan- och inneröra
Öronmussla Städe Hammare S n ä c k a Örongång Trumhinna Stigbygel Hörselhår Ljudvåg (i luften) 6

7 Hörselbenen Ljudvågorna är vågrörelser i luft eller vätska
Mellanörats hörselben (hammare, städ, stigbygel) förstärker och omvandlar trumhinnans rörelseenergi till rörelseenergi i innerörats vätska Musklerna som hör till hörselbenen dämpar för höga ljud genom att styva hörselbenen Muskelreflexen börjar ca. 0,115 sekunder efter att det höga ljudet börjat (över 90 dB) Reflexen skyddar inte mot plötsliga explosionsartade ljud! Reflexen slocknar efter ca. en sekund Kuuloluuketjun jäyksityminen saa aikaan 25 dB vaimenemisen 7

8 Akut bullerskada Explosivt (typ A) impulsljud uppstår i samband med explosioner och skott och ljudtopparna kan vara upp till 195 dB Slutet utrymme, kort pipa, rekylspärr och grov kaliber ökar bullernivån som skytten utsätts för Skadan är större i det öra som är vänt mot pipan För högerhänta oftast vänstra öra 8

9 Akut bullerskada Trumhinnan spricker vid ca. 165 dB
En kraftig ljudvåg i innerörat leder till att: hörselhåren skadas blodomloppet i innerörat försämras och leder till syrebrist för hörselcellerna membranen i snäckan går sönder 9

10 Ytter-, mellan- och inneröra
Öronmussla Städe Hammare S n ä c k a Örongång Trumhinna Stigbygel Hörselhår Ljudvåg (i luften) 10

11 Nervcellernas hörselhår skadas vid en bullerskada, riskgräns 140 dB
Vid födseln finns hörselhår och de förnyas inte 11

12 Direktiv, lag, förordning …
”Bullerdirektiv” (2003/10/EU) och ”bullerförordningen” (85/2006) definierar gränsvärdena för arbetsrelaterat jämt och impulsartat ljud: Jämt buller 87 dB Impulsbuller 140 dB Värdena mätta i örongången under hörselskydden Social och hälsovårdsmin. anvisning för boendehälsa 2003, riktvärde för fritid: Impulsbuller får inte överstiga 140 dB 12

13 Decibelskala (dB) Människans hörselområde är 20 Hz … 20000 Hz
Området är stort. Tryckskillnaden mellan minsta hörbara ljud och ljud som åsamkar smärta är 1012-fald! Som skala används decibel (dB). Skalan är logaritmisk: Då ljudstyrkan fördubblas motsvarar det en 3 decibels ökning Blir ljudet 10 gånger starkare motsvarar det en 10 dB ökning 13

14 En tiofald ökning i ljudstyrkan motsvarar 10 decibel
dB Ljudets intensitet En tiofald ökning i ljudstyrkan motsvarar 10 decibel 14

15 Den akuta bullerskadans symptom
Att öronen ringer är första symptomen på att innerörats tolerans överskridits (95 % av fallen) Med ringningen följer nedsättning av hörseln, öronen känns täppta eller låsta (45 % av fallen) Nedsatt hörsel (5 % av fallen) Öronvärk, svindel, ljudet bryts och överkänslig hörsel (hyperakusi) 15

16 Den akuta bullerskadans symptom
I de flesta fallen försvinner symptomen på någon timme eller dygn (sk. tillfällig ändring i hörselnivån) En allvarligare nedsatt hörsel kan delvis korrigeras under de tre första veckorna efer skadan men leder till permanent nedsatt hörsel och till långvarig ringning i öronen (tinnitus) Som långvarig medför tinnitus även utan märkbart nedsatt hörsel sämre livskvalitet 16

17 Försämring av hörseln i området 3 – 6 kHz
Audiogram över fyra patienter som fått en allvarlig akut hörselskada. Alls hörsel var före skadan normal. Ilotulite: patienten en 15 årig ung flicka, som hade varit under två meter från en exploderande fyrverkeripjäs två dagar tidigare. Heavy: en 20-årig man som hade varit på en rockkonsert mindre än 25 timmar tidigare. Disko: en 20-årig man i vars öra hans kamrat ropat i ett högljutt disco tre dagar tidigare. RK en 20-årig man som stått tre meter från ett stormgevär som avfyrats av misstag ca 12 timmar tidigare. 17

18 Skötseln av en akut bullerskada
Vårdmöjligheterna är begränsade En del av innerörats hörselceller förstörs genast och går inte att reparera! En del skadas lindrigare och kan repa sig Vid vården försöker man skapa förutsättningar för att cellerna skulle repa sig genom att undvika ny bullerexponering förbättra innerörats blodomlopp och syretillförsel 18

19 Skötseln av en akut bullerskada
Öka syretillförseln till snäckan Rökförbud 100 % syre med normaltryck 1,5 timmar 2 gånger i dygnet unde en vecka Carbogen (blandninga av syre och koldioxid) Syrebehandling med övertryck (HBO) I Obbnäs garnison inom 3 – 10 dygn Medicinsk förbättring ab blodomloppet Försvarsmakten: Betaserc 16 mg 1 x 3 Det finns inga klara bevis på att någon vårdform är effektiv 19

20 Förebyggandet av bullerskada
Eftersom vårdmöjligheterna är begränsade är det väsentligt att undvika buller och att skydda sig effektivt Hörselskydd bör användas om omgivningens buller är över 85 dB Ljudet är över gränsen om man behöver höja rösten vid en normal konversation Hörselskydd bör absolut användas vid skytte! Skottljudet är lika högt i skogen som på banan! 20

21 Att skydda hörseln Hörselskydden bör dämpa ljudet till under 140 dB
Toppvärden vid skyttens öra: Älggevär cal dB Hagelgevär cal dB Grovpistol cal dB Standardpistol cal. .22 LR 147 dB Fripistol cal. .22 LR dB Dämpningen bör vara minst 20 dB vid höga/mellanhöga frekvenser 21

22 Att skydda hörseln Öronproppar Kåphörselskydd
Dämpningen är väl anpassade vid höga frekvenser 15 dB och vid låga 10 dB Kåphörselskydd Skyddar något bättre vid höga frekvenser 20 – 25 dB Dubbelskydd (= öronproppar och kåphörsel-skydd) ökar dämpningen med 5 – 10 dB Ett bra alternativ vid statiskt skytte (prickskytte) 22

23 Bullerskador anhopas På uppkomsten av bullerskada inverkar förutom impulsljudet toppnivå också mängden buller man utsätts för Då skjutbullret är 140 dB bör antalet skott vara under 100 / dag Om skotten är fler bör hörselskyddens dämpning vara bättre 23

24 Ytter-, mellan- och inneröra
Öronmussla Städe Hammare S n ä c k a Örongång Trumhinna Stigbygel Hörselhår Ljudvåg (i luften) 24

25 Ljud leds via luft och ben
Öronproppen hindrar ljud från att ledas via luften in i örongången Kåphörselskydden hindrar luft- och benledning Skallbenet vid örat leder ljud Fast öronpropparna och kåphörselskydd skulle ha samma mättekniska dämpning skyddar kåphörselskydden bättre mot hörselskador 25

26 Att använda hörselskydd
Det bästa hörselskyddet är det som är i användning… Att uppnå en bra dämpning kräver inlärning och övning! Även ett litet felläge försämrar effekten Glasögonskalmar, hår, mösskant, tuggummituggande 26

27 Öronproppar: Användningen förutsätter övning!

28

29

30 PDC #603: New Developments in Hearing Protection ..., Berger et al.
05/11/03 Report 02-10/HP

31

32

33

34

35

36 Bristfällig teknik

37

38

39

40 Öronproppar Öronproppar av skumplast ”Julgransproppar” (5 – 20 €)
Individuella formgjutna (150 – 200 €) 40

41 Om kåphörselskydd Passiva hörselskydd
Dämpningsförmågans H-, M- och L-värdet SNR (Single Number Rating) dämpningsförmåga Definition enligt ISO standard Dämpningsförmåga vid genomsnittligt buller NRR (Noise Reduction Rating) Amerikansk standard, kan ej jämföras med SNR:n även om båda har som enhet decibel Dämpningsförmågan minskar med tiden så skydden bör förnyas med jämna mellanrum Peltor ja Sordin 41

42 Om kåphörselskydd Elektroniska aktiva skydd
Dämpar buller och förstärker svaga ljud och tal Man hör bättre instruktören och domaren vid dynamiskt skytte Passar även vid fågel- och älgjakt Dämpningsförmågan är mindre än hos passiva skydd Skydd med radiomottagare är inte tillåtna vid tävlingsskytte 42

43 Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada
Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt skytte Vådaskott 43

44 Ögonskador Också hela vapen kan läcka het vapenolja, krutgaser, koppar- och mässingsfragment då man skjuter Rikoschetter från målet eller bakvallen Lerduvsskärvor Vapenexplosioner Felaktig ammunition (över- och underladdning) Förstockning i pipan Man bör alltid använda skyddsglasögon då man skjuter! 44

45 Om skyddsglasögon Slagtålighet
ANSI Z87.1 -standard MIL-V-43511C-standard (.22 cal) Skyddsglasögonen bör passa ihop med hörselskydden Olikfärgade byteslinser Rödaktiga linser ger bästa kontrast då man skjuter orangefärgade lerduvor Gula linser hjälper vid skymningen Oakley 45

46 Om skyddsglasögon Optiskt bra linser kostar
Billiga linser förvränger synbilden Skyddsglasögon med egen styrka av en optiker I en del av modellerna kan man i skyddsglasögonen fästa egna linser Polykarbonatlinser blir med tiden sköra på grund av UV-strålning. Utomhusglas bör förnyas med tre års mellanrum 46

47 Protective Eyewear Systems
Authorized Ballistic Protective Eyewear Systems Protective Eyewear System Prescription Capable UVA/UVB Protective Laser Cost Ballistic Laser Protective Spectacles (BLPS) YES (Lens Carrier) $67/$125 Special Protective Eyewear Cylindrical System (SPECS) NO $55/$75 Sun, Wind and Dust Goggles (SWDG) (Over Eyewear) $20/$84 Wiley-X SG-1 Spectacle $56 Eye Safety System (ESS) Land Operations Goggle $34 Low Profile NVG Goggle $61 Uvex XC Protective Eyewear $13        

48 Sammandrag Trygga träffar! Hörseln kan gå med en gång!
Synen kan gå med en gång! Det första en nybörjarskytt bör göra är att skaffa bra hörselskydd och skyddsglasögon Trygga träffar! 48

49 49

50 Bullrets ljudenergi förblir öförändrad då genomsnittsljudnivån ökar och exponeringstiden blir kortare 50


Ladda ner ppt "Jaakko Keränen PIRKOTU"

Liknande presentationer


Google-annonser