Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyttens häsorisker Jaakko Keränen PIRKOTU. Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyttens häsorisker Jaakko Keränen PIRKOTU. Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt."— Presentationens avskrift:

1 Skyttens häsorisker Jaakko Keränen PIRKOTU

2 Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt skytte Vådaskott 12.10.20152

3 Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt skytte Vådaskott 12.10.20153

4 Akut bullerskada Plötslig försämring av hörseln, ringning i öronen förorsakad av ett enskilt impulsljud eller ett kortvarigt kraftigt buller Arbetsskyddsföreskrifterna och skyddandet av hörseln har minskat de arbetsrelaterade hörselskadorna Problem är kraftigt buller på fritiden –Skytte, jakt, motorsport, musik 12.10.20154

5 Buller på fritiden Orsakerna till akut bullerskada varierar för olika åldersgrupper: –Av tonåringarna utsätts över 50% för hörselskador Rock-konserter, disco, musicerande 110 – 145 dB I över hälften av fallen används MP3-spelarna på maximivolym (100 – 135 dB) –Av beväringarna får 1 – 2 % hörselskador av Skjutningar med riktig ammunition 150 – 190 dB –För medelålders och äldre vid hobbyn: hagelgevär (cal 12) 150 – 156 dB Älggevär (cal 308) 154 – 165 dB Motorkälke, gräsklippare 110 – 135 dB 12.10.20155

6 6 Ytter-, mellan- och inneröra Hammare Ljudvåg (i luften) SnäckaSnäcka Örongång Städe Hörselhår Öronmussla Stigbygel Trumhinna

7 Hörselbenen Ljudvågorna är vågrörelser i luft eller vätska Mellanörats hörselben (hammare, städ, stigbygel) förstärker och omvandlar trumhinnans rörelseenergi till rörelseenergi i innerörats vätska Musklerna som hör till hörselbenen dämpar för höga ljud genom att styva hörselbenen –Muskelreflexen börjar ca. 0,115 sekunder efter att det höga ljudet börjat (över 90 dB) –Reflexen skyddar inte mot plötsliga explosionsartade ljud! –Reflexen slocknar efter ca. en sekund 12.10.20157

8 Akut bullerskada Explosivt (typ A) impulsljud uppstår i samband med explosioner och skott och ljudtopparna kan vara upp till 195 dB Slutet utrymme, kort pipa, rekylspärr och grov kaliber ökar bullernivån som skytten utsätts för Skadan är större i det öra som är vänt mot pipan –För högerhänta oftast vänstra öra 12.10.20158

9 Akut bullerskada Trumhinnan spricker vid ca. 165 dB En kraftig ljudvåg i innerörat leder till att: –hörselhåren skadas –blodomloppet i innerörat försämras och leder till syrebrist för hörselcellerna –membranen i snäckan går sönder 12.10.20159

10 10 Ytter-, mellan- och inneröra Hammare Ljudvåg (i luften) SnäckaSnäcka Örongång Städe Hörselhår Öronmussla Stigbygel Trumhinna

11 12.10.201511 Nervcellernas hörselhår skadas vid en bullerskada, riskgräns 140 dB Vid födseln finns 16 000 hörselhår och de förnyas inte

12 Direktiv, lag, förordning … ”Bullerdirektiv” (2003/10/EU) och ”bullerförordningen” (85/2006) definierar gränsvärdena för arbetsrelaterat jämt och impulsartat ljud: –Jämt buller 87 dB –Impulsbuller 140 dB Värdena mätta i örongången under hörselskydden Social och hälsovårdsmin. anvisning för boendehälsa 2003, riktvärde för fritid: –Impulsbuller får inte överstiga 140 dB 12.10.201512

13 Decibelskala (dB) Människans hörselområde är 20 Hz … 20000 Hz Området är stort. Tryckskillnaden mellan minsta hörbara ljud och ljud som åsamkar smärta är 10 12 - fald! Som skala används decibel (dB). Skalan är logaritmisk: –Då ljudstyrkan fördubblas motsvarar det en 3 decibels ökning –Blir ljudet 10 gånger starkare motsvarar det en 10 dB ökning 12.10.201513

14 dBLjudets intensitet 0110 20100 301000 4010 000 50100 000 601 000 000 7010 000 000 80100 000 000 901 000 000 000 10010 000 000 000 120100 000 000 000 1301 000 000 000 000 14010 000 000 000 000 12.10.201514 En tiofald ökning i ljudstyrkan motsvarar 10 decibel

15 Den akuta bullerskadans symptom Att öronen ringer är första symptomen på att innerörats tolerans överskridits (95 % av fallen) Med ringningen följer nedsättning av hörseln, öronen känns täppta eller låsta (45 % av fallen) Nedsatt hörsel (5 % av fallen) Öronvärk, svindel, ljudet bryts och överkänslig hörsel (hyperakusi) 12.10.201515

16 Den akuta bullerskadans symptom I de flesta fallen försvinner symptomen på någon timme eller dygn (sk. tillfällig ändring i hörselnivån) En allvarligare nedsatt hörsel kan delvis korrigeras under de tre första veckorna efer skadan men leder till permanent nedsatt hörsel och till långvarig ringning i öronen (tinnitus) –Som långvarig medför tinnitus även utan märkbart nedsatt hörsel sämre livskvalitet 12.10.201516

17 12.10.201517 Försämring av hörseln i området 3 – 6 kHz Audiogram över fyra patienter som fått en allvarlig akut hörselskada. Alls hörsel var före skadan normal. Ilotulite: patienten en 15 årig ung flicka, som hade varit under två meter från en exploderande fyrverkeripjäs två dagar tidigare. Heavy: en 20-årig man som hade varit på en rockkonsert mindre än 25 timmar tidigare. Disko: en 20-årig man i vars öra hans kamrat ropat i ett högljutt disco tre dagar tidigare. RK en 20-årig man som stått tre meter från ett stormgevär som avfyrats av misstag ca 12 timmar tidigare.

18 Skötseln av en akut bullerskada Vårdmöjligheterna är begränsade –En del av innerörats hörselceller förstörs genast och går inte att reparera! –En del skadas lindrigare och kan repa sig Vid vården försöker man skapa förutsättningar för att cellerna skulle repa sig genom att –undvika ny bullerexponering –förbättra innerörats blodomlopp och syretillförsel 12.10.201518

19 Skötseln av en akut bullerskada Öka syretillförseln till snäckan –Rökförbud –100 % syre med normaltryck 1,5 timmar 2 gånger i dygnet unde en vecka –Carbogen (blandninga av syre och koldioxid) –Syrebehandling med övertryck (HBO) I Obbnäs garnison inom 3 – 10 dygn Medicinsk förbättring ab blodomloppet –Försvarsmakten: Betaserc 16 mg 1 x 3 Det finns inga klara bevis på att någon vårdform är effektiv 12.10.201519

20 Förebyggandet av bullerskada Eftersom vårdmöjligheterna är begränsade är det väsentligt att undvika buller och att skydda sig effektivt Hörselskydd bör användas om omgivningens buller är över 85 dB –Ljudet är över gränsen om man behöver höja rösten vid en normal konversation Hörselskydd bör absolut användas vid skytte! –Skottljudet är lika högt i skogen som på banan! 12.10.201520

21 Att skydda hörseln Hörselskydden bör dämpa ljudet till under 140 dB Toppvärden vid skyttens öra: –Älggevär cal..308 155 dB –Hagelgevär cal. 12 154 dB –Grovpistol cal..32 149 dB –Standardpistol cal..22 LR147 dB –Fripistol cal..22 LR139 dB Dämpningen bör vara minst 20 dB vid höga/mellanhöga frekvenser 12.10.201521

22 Att skydda hörseln Öronproppar –Dämpningen är väl anpassade vid höga frekvenser 15 dB och vid låga 10 dB Kåphörselskydd –Skyddar något bättre vid höga frekvenser 20 – 25 dB Dubbelskydd (= öronproppar och kåphörsel- skydd) ökar dämpningen med 5 – 10 dB –Ett bra alternativ vid statiskt skytte (prickskytte) 12.10.201522

23 Bullerskador anhopas På uppkomsten av bullerskada inverkar förutom impulsljudet toppnivå också mängden buller man utsätts för Då skjutbullret är 140 dB bör antalet skott vara under 100 / dag –Om skotten är fler bör hörselskyddens dämpning vara bättre 12.10.201523

24 12.10.201524 Ytter-, mellan- och inneröra Hammare Ljudvåg (i luften) SnäckaSnäcka Örongång Städe Hörselhår Öronmussla Stigbygel Trumhinna

25 Ljud leds via luft och ben Öronproppen hindrar ljud från att ledas via luften in i örongången Kåphörselskydden hindrar luft- och benledning –Skallbenet vid örat leder ljud Fast öronpropparna och kåphörselskydd skulle ha samma mättekniska dämpning skyddar kåphörselskydden bättre mot hörselskador 12.10.201525

26 Att använda hörselskydd Det bästa hörselskyddet är det som är i användning… Att uppnå en bra dämpning kräver inlärning och övning! Även ett litet felläge försämrar effekten –Glasögonskalmar, hår, mösskant, tuggummituggande 12.10.201526

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Öronproppar Öronproppar av skumplast ”Julgransproppar” (5 – 20 €) Individuella formgjutna (150 – 200 €) 12.10.201540

41 Om kåphörselskydd Passiva hörselskydd –Dämpningsförmågans H-, M- och L-värdet –SNR (Single Number Rating) dämpningsförmåga Definition enligt ISO 4869 -standard Dämpningsförmåga vid genomsnittligt buller –NRR (Noise Reduction Rating) Amerikansk standard, kan ej jämföras med SNR:n även om båda har som enhet decibel Dämpningsförmågan minskar med tiden så skydden bör förnyas med jämna mellanrum 12.10.201541

42 Om kåphörselskydd Elektroniska aktiva skydd –Dämpar buller och förstärker svaga ljud och tal –Man hör bättre instruktören och domaren vid dynamiskt skytte –Passar även vid fågel- och älgjakt –Dämpningsförmågan är mindre än hos passiva skydd –Skydd med radiomottagare är inte tillåtna vid tävlingsskytte 12.10.201542

43 Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt skytte Vådaskott 12.10.201543

44 Ögonskador Också hela vapen kan läcka het vapenolja, krutgaser, koppar- och mässingsfragment då man skjuter Rikoschetter från målet eller bakvallen Lerduvsskärvor Vapenexplosioner –Felaktig ammunition (över- och underladdning) –Förstockning i pipan Man bör alltid använda skyddsglasögon då man skjuter! 12.10.201544

45 Om skyddsglasögon Slagtålighet –ANSI Z87.1 -standard –MIL-V-43511C-standard (.22 cal) Skyddsglasögonen bör passa ihop med hörselskydden Olikfärgade byteslinser –Rödaktiga linser ger bästa kontrast då man skjuter orangefärgade lerduvor –Gula linser hjälper vid skymningen 12.10.201545

46 Om skyddsglasögon Optiskt bra linser kostar –Billiga linser förvränger synbilden –Skyddsglasögon med egen styrka av en optiker –I en del av modellerna kan man i skyddsglasögonen fästa egna linser Polykarbonatlinser blir med tiden sköra på grund av UV-strålning. Utomhusglas bör förnyas med tre års mellanrum 12.10.201546

47 Protective Eyewear System Prescription Capable UVA/UVB Protective Laser ProtectiveCost Ballistic Laser Protective Spectacles (BLPS) YES (Lens Carrier) YES $67/$125 Special Protective Eyewear Cylindrical System (SPECS) NOYES $55/$75 Sun, Wind and Dust Goggles (SWDG) YES (Over Eyewear) YES $20/$84 Wiley-X SG-1 Spectacle System NOYESNO$56 Eye Safety System (ESS) Land Operations Goggle YES (Over Eyewear) YESNO$34 Eye Safety System (ESS) Low Profile NVG Goggle NOYESNO$61 Uvex XC Protective Eyewear NOYESNO$13 Authorized Ballistic Protective Eyewear Systems

48 Sammandrag Hörseln kan gå med en gång! Synen kan gå med en gång! Det första en nybörjarskytt bör göra är att skaffa bra hörselskydd och skyddsglasögon Trygga träffar! 12.10.201548

49 12.10.201549

50 Bullrets ljudenergi förblir öförändrad då genomsnittsljudnivån ökar och exponeringstiden blir kortare 12.10.201550


Ladda ner ppt "Skyttens häsorisker Jaakko Keränen PIRKOTU. Skyttens hälsorisker Bullerskada Ögonskada Axelskada Fingerskada Blyexponering Dåliga ställningar vid funktionellt."

Liknande presentationer


Google-annonser