Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och ungas delaktighet i fysisk planering Christer Karlsson Trafikverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och ungas delaktighet i fysisk planering Christer Karlsson Trafikverket."— Presentationens avskrift:

1 Barn och ungas delaktighet i fysisk planering Christer Karlsson Trafikverket

2 ”Min tro och förhoppning är att barn och ungdomar som får delta och blir lyssnade på utvecklar ett socialt engagemang som de tar med sig genom livet.” Helena Hermansson, lärare

3

4 Engagemanget när barn och unga kan bidra ”smittar av sig” på övrigt skolarbete

5 Metoder som fungerar även för vuxna

6 Bättre planeringsunderlag med barnens erfarenheter och kunskaper Färre överklaganden och snabbare process

7 Jag är stolt över att ha fått vara med och påverka framtiden för alla (barnbarn)!

8 Anemone: Det kändes bra att åka tåg. Joacim: Och här är jag. Det var roligt att åka tåg. Ted: O, vad bra ljus! Leon: En skylt där man inte får gå. Vi åkte där (på rälsen). Att åka kollektivt, – att inte ta bilen?

9 Göteborg – medborgardialog om Centrala Älvstaden Det är ju vi som ska leva här Det är befriande att höra barns kreativa idéer, de tänker på fler än sig själva. Det är precis så vi ska stadsplanera 300 barn ifrån olika skolor Göteborg är uttagen i ett pilotförsök för att utveckla metoder för att få med barn i stadsplaneringen. …fantastisk möjlighet i att skapa ett centrum för människor, inte i första hand för bilar. Det tänker vi göra! KS blogg 120419

10 Några erfarenheter från Borlänge "Vi vill ha blommor på torget" "Vi har fått en begäran från regeringen" "Bilen är en genväg och varför behöver du en genväg till en genväg" "Det känns som min röst är värd"

11 Planeringen behöver barnens kunskaper Barnens delaktighet bidrar till andras delaktighet

12 Skolan som ett utredningsinstitut för kommunen Är det på riktigt blir det viktigt

13 Do we know what children need and long for in their neighbourhood? Building Blocks - Berlin 1210 World Urban Forum 6 - Napels 1209 Golden Cube - Sydafrika 1405 Almedalsveckan – barnrättstorget 1407

14 14 Barn har behov av och rätt till rörelsefrihet

15 15 Vi kan planera och bygga så att barnen kan röra sig fritt på egen hand

16 Barn och unga har rätt till delaktighet och inflytande Delaktighet och inflytande bidrar till hälsa och lärande

17 Regeringsuppdraget FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd miljö Delaktighet ger bättre hälsa Hållbar utveckling Ökad rörelsefrihet

18 http://www.youtube.com/watch?v=vTgRYfhhPFk En liten film textad på engelska inför Berlin 1210

19 Önskat resultat 2012 och framåt Resultat 2012 Bra arbetssätt/rutiner Goda exempel på enkel metodik Exempel på barn och ungas medverkan i samhällsplaneringen Skapa intresse hos barn och ungdomar De ska vilja och kunna delta i det framtida samhället Lära sig demokrati i praktiken På längre sikt Se möjligheter till långsiktig hållbarhet i samhällsplaneringen Barn och ungdomar är en naturlig målgrupp på kommuners dagordning

20 GöteborgÖrebroBorlänge HälleforsTrelleborgÖstersund Val av kommuner Spridning bland kommunerna Från söder till norr Storstad kontra småstad Brett angreppssätt kontra detaljerat projekt Variation i typ av samhällsprojekt Spridning av åldersgrupper Val av metoder

21 If it's real, it becomes important Redovisning - några möjligheter? Göra rätt från början. Barn ser saker som vuxna inte ser. Effektivare formella processer – genom delaktighet. Bättre förutsättningar – mer nytta för pengarna. Delaktighet och inflytande för hälsa och bättre lärande. Regeringsuppdraget

22

23 ”Med barnen har jag sett och varit på platser i Båstad som jag inte visste fanns” Lärare år 8 Strandängsskolan Historien för att se utveckling

24 Åtgärdsvalsstudier Fortsatt metodutveckling från Regeringsuppdraget Piloter är Pajala, Åre, Sundsvall och Båstad Resultat –Skapat nyttor för planeringen, skolan och barnen In i verksamheten, där kommunerna genomför och vi medverkar.

25 Åre ”Det finns ett stort behov av gång- och cykelväg, alla klagar på E14” ”…vi vill att den ska gå ned vid Kallströms lägda till…” Piloter ÅVS

26 Sundsvall

27 Problem i närmiljön, ”hur få fler att åka buss” mm

28 Pajala Medvetna om gruvans betydelse – ser behov av bättre närmiljö så att fler stannar kvar

29 Båstad

30

31 Vart är vi på väg?

32 Entreprenöriellt lärande Medborgardialog Spridningskonferenser? Skolverket och SKL Inställt

33 Framgångsfaktorer och fallgropar Piloterna har visat på nyttor för Planeringen – i ÅVS  BKA i planläggningen, Attraktiva regionen, människan i centrum, inriktningsplaneringen, sociala dimensionen av hållbarhet.. Skolan – lärandet om och delaktighet i hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande Barnen – rätten att komma till tals i frågor som berör dem, ökad rörelsefrihet på egen hand, hälsa, kunskap Beskrivs under hösten – ”goda exempel” – till verksamhet

34 School as a Research Institute for the municipality If it's real, it becomes important En arbetsgång…? 1.Hur kan inledningen bli engagerande och meningsfull? 2. Utveckla insikter och färdigheter genom att utforska närsamhället 3. Bearbeta och gestalta i bild, text, drama, matematik m.m. 4. Sammanställa och följa upp temaarbetet 5. Redovisa 6. Få återkoppling, granska planerarnas förslag 7. Delta vid genomförandet av åtgärder, invigning etc.

35 School as a Research Institute for the municipality If it's real, it becomes important Ta del av erfarenheter? https://www.youtube.com/watch?v=HU9xl7gXPl8 Film b/u delaktighet i ÅVS

36 School as a Research Institute for the municipality If it's real, it becomes important Tänkvärt?? Sedd, hörd, bekräftad Här och nu – visionära projekt Intresse för hållbar utveckling - kunskapslänken Sociala dimensionen – ex rättvisa 13-25…. 0-18 = rättigheter, PBL ingen gräns Bli lyssnade på – förvåning, stolthet Folkhälsa 1:a område = delaktighet Ideella sektorn, ungas makt, inflytande över.. Privata näringslivet, entreprenörskap i skolan, Ungdomsperspektiv, unga tydlig plats mm I grundskolan finns alla barn Barn/unga är en part som andra Entreprenöriellt lärande: Omvärlden är med i skolan Skapa mervärden för omvärden Skilj på barnperspektiv Och barnens perspektiv!


Ladda ner ppt "Barn och ungas delaktighet i fysisk planering Christer Karlsson Trafikverket."

Liknande presentationer


Google-annonser