Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering"— Presentationens avskrift:

1 1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering

2 2 Omgivning Kommunikationslänk Källa Mottagare Feedback

3 3 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte

4 4 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte Förberedande ▪ Mobilisering av intresse, hantering av oro, skapa förtroende, handlingsplaner, se över lokaler, tekniska hjälpmedel, säkra nödvändiga resurser, rekrytering, utbildning av personal, träning, förbereda utvärdering av processen och resultat, testning

5 5 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte Förberedande ▪ Mobilisering av intresse, hantering av oro, skapa förtroende, handlingsplaner, se över lokaler, tekniska hjälpmedel, säkra nödvändiga resurser, rekrytering, utbildning av personal, träning, förbereda utvärdering av processen och resultat, testning Inledande ▪ Första användandet ▪ Hantering av svårigheter, organisatoriskt stöd, handledning, uppföljning, metodanpassningar

6 6 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte Förberedande ▪ Mobilisering av intresse, hantering av oro, skapa förtroende, handlingsplaner, se över lokaler, tekniska hjälpmedel, säkra nödvändiga resurser, rekrytering, utbildning av personal, träning, förbereda utvärdering av processen och resultat, testning Inledande ▪ Första användandet ▪ Hantering av svårigheter, organisatoriskt stöd, handledning, uppföljning, metodanpassningar Full implementering ▪ Metoden fungerar fullt ut, full personalstyrka och kundkrets, metoden är väl integrerad, finns rutiner, stöd, uppföljning, metodtrohet

7 7 Viktiga faktorer

8 8 Faktorer som påverkar varaktig implementering Delaktighet av starka lokala företrädare Stabil finansiering Stabil arbetsgrupp kunskap, färdigheter, attityder, bemanning Stöd från externa intressenter Engagemang/bygga relationer Samarbete/samverkan Delat beslutsfattande bland intressenter Alignment Överensstämmelse med verksamhetens mål Riktning Hantering av konkurerande krav Noggrann planering Utvärdering och återkoppling Utbildning/träning Kontinuerligt stöd/handledning Organisations- klimat Organisations- kultur Högre ledning Stabil organisationens struktur System/policy förändring Lämplighet Möjlighet att anpassa metoden Effektivitet/nytta eller annan fördel Metodens egenskaper Omgivning Kapacitet Processer och interaktioner Wiltsey Stirman med fl. (2012) The sustainability of new programs and innovations: a review of the empirical literature and recommendations for future research. Implementation Science

9 9 Litteraturtips Dissemination and implementation research in health, translating science to practice, Brownson, 2012 Implementering av evidensbaserad praktik, Nilsen,


Ladda ner ppt "1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering"

Liknande presentationer


Google-annonser