Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering"— Presentationens avskrift:

1 1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering marten.ahstrom@sll.se

2 2 Omgivning Kommunikationslänk Källa Mottagare Feedback

3 3 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte

4 4 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte Förberedande ▪ Mobilisering av intresse, hantering av oro, skapa förtroende, handlingsplaner, se över lokaler, tekniska hjälpmedel, säkra nödvändiga resurser, rekrytering, utbildning av personal, träning, förbereda utvärdering av processen och resultat, testning

5 5 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte Förberedande ▪ Mobilisering av intresse, hantering av oro, skapa förtroende, handlingsplaner, se över lokaler, tekniska hjälpmedel, säkra nödvändiga resurser, rekrytering, utbildning av personal, träning, förbereda utvärdering av processen och resultat, testning Inledande ▪ Första användandet ▪ Hantering av svårigheter, organisatoriskt stöd, handledning, uppföljning, metodanpassningar

6 6 Implementeringens steg Utforskande ▪ Inventering av behov och metoder, bedömning av tillgängliga resurser, identifiering av hinder, finansiering, personal, ändring av system ▪ Beslut om att fortsätta eller inte Förberedande ▪ Mobilisering av intresse, hantering av oro, skapa förtroende, handlingsplaner, se över lokaler, tekniska hjälpmedel, säkra nödvändiga resurser, rekrytering, utbildning av personal, träning, förbereda utvärdering av processen och resultat, testning Inledande ▪ Första användandet ▪ Hantering av svårigheter, organisatoriskt stöd, handledning, uppföljning, metodanpassningar Full implementering ▪ Metoden fungerar fullt ut, full personalstyrka och kundkrets, metoden är väl integrerad, finns rutiner, stöd, uppföljning, metodtrohet

7 7 Viktiga faktorer

8 8 Faktorer som påverkar varaktig implementering Delaktighet av starka lokala företrädare Stabil finansiering Stabil arbetsgrupp kunskap, färdigheter, attityder, bemanning Stöd från externa intressenter Engagemang/bygga relationer Samarbete/samverkan Delat beslutsfattande bland intressenter Alignment Överensstämmelse med verksamhetens mål Riktning Hantering av konkurerande krav Noggrann planering Utvärdering och återkoppling Utbildning/träning Kontinuerligt stöd/handledning Organisations- klimat Organisations- kultur Högre ledning Stabil organisationens struktur System/policy förändring Lämplighet Möjlighet att anpassa metoden Effektivitet/nytta eller annan fördel Metodens egenskaper Omgivning Kapacitet Processer och interaktioner Wiltsey Stirman med fl. (2012) The sustainability of new programs and innovations: a review of the empirical literature and recommendations for future research. Implementation Science

9 9 Litteraturtips Dissemination and implementation research in health, translating science to practice, Brownson, 2012 Implementering av evidensbaserad praktik, Nilsen, 2014 http://nirn.fpg.unc.edu/ http://folkhalsoguiden.se/implementering


Ladda ner ppt "1 Implementering Mårten Åhström 30 september 2015 Enheten för implementering"

Liknande presentationer


Google-annonser