Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020"— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 carl-fredrik.loof@regeringskansliet.se

2 Näringsdepartementet We are on a mission… ”EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin genom att främja en hållbar landsbygdsutveckling … …bidra till utvecklingen av en mer territoriellt och miljömässigt balanserad, klimatvänlig och klimattålig, konkurrenskraftig och innovativ jordbrukssektor… …bidra till utvecklingen på landsbygden”

3 Näringsdepartementet Men allvarligt, hur då…? Främja jordbrukets konkurrenskraft Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning

4 Näringsdepartementet Några viktiga nationella mål Lägst arbetslöshet i EU till 2020 16 nationella miljökvalitetsmål –Ett rikt odlingslandskap –Ingen övergödning –Levande skogar –mm. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

5 Näringsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett nationellt landsbygdsprogram för Sverige Genomförandet i hög grad regionaliserat, baserat på regionala handlingsplaner Stödmyndigheter är länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket och Jordbruksverket beroende på åtgärdernas inriktning och omfattning

6 Näringsdepartementet LBP 2014-2020 (forts.) Prio 1Prio 2Prio 3Prio 4Prio 5Prio 6 Åtgärd AXX Åtgärd BXXXX Åtgärd CXXX etc.

7 Näringsdepartementet Prioriteringar 1.Kunskapsöverföring och innovation 2.Jordbrukets konkurrenskraft 3.Organisationen av livsmedelskedjan samt riskhantering (prio 3 omfattar också djurvälfärd) 4.Miljö 5.Klimat 6.Social inkludering och ekonomisk utveckling på landsbygden

8 Näringsdepartementet Budgetförutsättningar Programmets totala budget är 36 056 miljoner kronor –ca. 41 % från EJFLU –ca. 59 % nationellt

9 Näringsdepartementet Budgetfördelning per prioritering PrioriteringAndel av budget (%) 2 8,3 3 4,4 461,0 5 1,8 620,8 TA 3,6


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020"

Liknande presentationer


Google-annonser