Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Programändringen hösten 15 -Allmänt om programändringar -Ändringar i kompensationsstöd -Ändringar i ekologisk produktion -Ändringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Programändringen hösten 15 -Allmänt om programändringar -Ändringar i kompensationsstöd -Ändringar i ekologisk produktion -Ändringar."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Programändringen hösten 15 -Allmänt om programändringar -Ändringar i kompensationsstöd -Ändringar i ekologisk produktion -Ändringar av i huvudsak redaktionell karaktär

2 Näringsdepartementet Programändringar - generellt Under programperioden tillåts; –tre stora = påverkar budgeten –en årlig = utan budgetpåverkan (t.ex. den vi nu gör) –ÖK ska rådfrågas och ska, om den anser att det är lämpligt, avge ett yttrande om alla ändringar av programmet som föreslås av den förvaltande myndigheten (1303/13 art. 49.3)

3 Näringsdepartementet Kompensationsstöd – kort bakgrund Stödet syftar till att kompensera jordbruket i områden med sämre odlingsförutsättningar Tidigare ”LFA” (Less favoured areas) Mindre gynnade områden Revisionskrav på översyn redan 2003 – skarpt läge i jordbruksreformen 2013 Kraven gällde kriterier för avgränsning som bör vara transparenta och jämförbara 8 biofysiska kriterier fastställdes

4 Näringsdepartementet Kompensationsstöd - Avgränsningsmetodik Steg 1 = yttre avgränsning Steg 2 = finjustering Steg 3 = stödområdesindelning

5 Näringsdepartementet Kompensationsstöd - varför ändra nu? 2015 har vi undantagsvis kunnat behålla de gamla stödområdesgränserna 2016 måste de ”riktiga” områdena börja gälla och då samordnas med det nationella stödet till norrlandsjordbruket

6 Näringsdepartementet Kompensationsstöd Tre typer av områden Bergsområden ~ Norrland Områdesindelning naturliga begränsningar ~ Småländska höglandet Områdesindelning särskilda begränsningar ~ ”sociala” skäl (kustområden och öar) Dessa områden delas sedan in i stödområden som ligger till grund för ersättningsnivån

7 Näringsdepartementet Kompensationsstöd – förslag stödområden Totalt 12 stödområden 5 i bergsområdet 5 i området med naturliga begränsningar 2 i området med särskilda begränsningar

8 Näringsdepartementet

9

10

11 Kompensationsstöd - ersättningsnivåer Styrs av stödområde – tolv stycken – och företagstyp – sex stycken Baseras på kalkyl – ”eländesindex” Utgångspunkter  Rikta till aktiva jordbruk  Viss överkompensation i Norrland som ges 55 % av maximalt möjligt belopp. I övrigt 45 %.

12 Näringsdepartementet Kompensationsstöd – ersättningsnivåer i tabellform Ersättningsnivå kr per hektar OmrådeTyp 1Typ2Typ 3Typ 4Typ 5Typ

13 Näringsdepartementet Kompensationsstöd – övrig ändring Vilka djurslag som ingår i stödet flyttas från programmet till förordning. I programmet fastställs ”betande djur”.

14 Näringsdepartementet Ekologisk produktion Formellt finns två stödformer i programmet Ekologisk produktion:  möjlighet att undantagsvis avräkna certifierade djur mot mark under omställning  görs för att undvika omotiverade utbetalningsnivåer Omställning till ekologisk produktion  åtagandets längd kan vara 1 eller 2 år  görs för att hantera de som redan har påbörjat omställningen när de söker stödet

15 Näringsdepartementet Övriga ändringar Justeringar och kompletteringar av i huvudsak redaktionell karaktär


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Programändringen hösten 15 -Allmänt om programändringar -Ändringar i kompensationsstöd -Ändringar i ekologisk produktion -Ändringar."

Liknande presentationer


Google-annonser