Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programändringen hösten 15

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programändringen hösten 15"— Presentationens avskrift:

1 Programändringen hösten 15
Allmänt om programändringar Ändringar i kompensationsstöd Ändringar i ekologisk produktion Ändringar av i huvudsak redaktionell karaktär

2 Programändringar - generellt
Under programperioden tillåts; tre stora = påverkar budgeten en årlig = utan budgetpåverkan (t.ex. den vi nu gör) ÖK ska rådfrågas och ska, om den anser att det är lämpligt, avge ett yttrande om alla ändringar av programmet som föreslås av den förvaltande myndigheten (1303/13 art. 49.3)

3 Kompensationsstöd – kort bakgrund
Stödet syftar till att kompensera jordbruket i områden med sämre odlingsförutsättningar Tidigare ”LFA” (Less favoured areas) Mindre gynnade områden Revisionskrav på översyn redan 2003 – skarpt läge i jordbruksreformen 2013 Kraven gällde kriterier för avgränsning som bör vara transparenta och jämförbara 8 biofysiska kriterier fastställdes Låg temperatur, torrhet (=lite regn), överskott av markfukt, begränsad markavrinning (=träsk), ogynnsam textur och stenighet, grunt rotdjup, ogynnsama kemiska egenskaper (ex. salt) och branta sluttningar

4 Kompensationsstöd - Avgränsningsmetodik
Steg 1 = yttre avgränsning Steg 2 = finjustering Steg 3 = stödområdesindelning

5 Kompensationsstöd - varför ändra nu?
2015 har vi undantagsvis kunnat behålla de gamla stödområdesgränserna 2016 måste de ”riktiga” områdena börja gälla och då samordnas med det nationella stödet till norrlandsjordbruket

6 Kompensationsstöd Tre typer av områden Bergsområden ~ Norrland
Områdesindelning naturliga begränsningar ~ Småländska höglandet Områdesindelning särskilda begränsningar ~ ”sociala” skäl (kustområden och öar) Dessa områden delas sedan in i stödområden som ligger till grund för ersättningsnivån

7 Kompensationsstöd – förslag stödområden
Totalt 12 stödområden 5 i bergsområdet 5 i området med naturliga begränsningar 2 i området med särskilda begränsningar

8

9

10

11 Kompensationsstöd - ersättningsnivåer
Styrs av stödområde – tolv stycken – och företagstyp – sex stycken Baseras på kalkyl – ”eländesindex” Utgångspunkter Rikta till aktiva jordbruk Viss överkompensation i Norrland som ges 55 % av maximalt möjligt belopp. I övrigt 45 %.

12 Kompensationsstöd – ersättningsnivåer i tabellform
Ersättningsnivå kr per hektar Område Typ 1 Typ2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 1 5 400 2 600 1 000 1 200 400 2 4 100 2 300 300 3 3 900 2 100 800 250 4 3 300 1 700 700 5 3 000 1 500 600 6 7 1 600 8 9 10 11 12 500

13 Kompensationsstöd – övrig ändring
Vilka djurslag som ingår i stödet flyttas från programmet till förordning. I programmet fastställs ”betande djur”.

14 Ekologisk produktion Formellt finns två stödformer i programmet
möjlighet att undantagsvis avräkna certifierade djur mot mark under omställning görs för att undvika omotiverade utbetalningsnivåer Omställning till ekologisk produktion åtagandets längd kan vara 1 eller 2 år görs för att hantera de som redan har påbörjat omställningen när de söker stödet Justering av villkoren för ekologisk produktion görs för att producenter som ställer om både mark och djur inte ska få ett ersättningsbortfall det andra året under omställning. Med nuvarande skrivning kan bara certifierad mark avräknas mot certifierade djur. På grund av att omställningstiden för vissa djurslag är kortare än för mark innebär det att begränsningsregeln för en brukare, vid i övrigt lika produktion, år två slår hårdare än år ett. För att undvika denna effekt ska därför även omställningsmark kunna ge betalning i stödet till ekologisk produktion Omställningsstödet ändras för att hantera de som redan ligger i omställning när de söker stödet

15 Övriga ändringar Justeringar och kompletteringar av i huvudsak redaktionell karaktär


Ladda ner ppt "Programändringen hösten 15"

Liknande presentationer


Google-annonser