Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemiska beräkningar 2 Beräkning av lösningars sammansättning: substansmängd, volym och koncentration 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemiska beräkningar 2 Beräkning av lösningars sammansättning: substansmängd, volym och koncentration 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 21."— Presentationens avskrift:

1 Kemiska beräkningar 2 Beräkning av lösningars sammansättning: substansmängd, volym och koncentration 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 21

2 Sammansättning av lösningar En lösning består av ett lösningsmedel och ett eller flera lösta ämnen. Sammansättningen av en lösning kan anges i masshalt (ingen enhet, massprocent) volymhal t (ingen enhet, volymprocent) koncentration Enhet: mol/dm 3 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 22

3 Masshalt Salthalten i världshaven är 3,5 %. Att masshalten salt är 3,5 % betyder att det finns 3,5 g salt i 100 g lösning. I 100 g saltvatten finns alltså 3,5 g salt. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 23

4 Volymhalt Alkoholhallten i lättöl är 2,8 %. Här anges volymhalten dvs. i 1000 ml öl finns det 28 ml ren alkohol. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 24

5 Koncentration I kemin anges sammansätningen av en lösning som koncentration. Exempel: En koksaltlösning har koncentrationen 1 mol/dm 3. 1 liter av denna lösning innehåller då 1 mol NaCl dvs. 58,5 g NaCl. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 25

6 Formler 1 substansmängd =koncentration ∙volym beteckning n =c ∙V enhet 1 mol1 mol/dm 3 eller 1 mol · dm -3 1 dm 3 formel n = c ∙ V c = n / V V = n / c 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 26

7 Formler 2 c V n n substansmängd i mol ckoncentration i mol/dm 3 Vvolym i dm 3 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 27

8 Räkneexempel 9 Vi löser 1,0 mol glukos i vatten så att lösningens volym blir 2,0 dm3. Beräkna lösningens koncentration. Använd korrekta beteckningar. Vi vet: glukosn = 1,0 mol V = 2,0 dm 3 Beräkning: c = 1,0 mol/2,0 dm 3 = 0,50 mol/dm 3 Svar: I detta fall är c = [glukos] = 0,50 mol/dm 3 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 28

9 Räkneexempel 10 Vilken är koncentrationen av kaliumjoner respektive sulfatjoner i 0,50 mol/dm 3 K 2 SO 4 ? Reaktionsformel: K 2 SO 4 (s) → 2 K + (aq) + SO 4 2– (aq) En lösning av kaliumsulfat innehåller fria kaliumjoner och sulfatjoner. Substansmängdförhållanden: 1 mol K 2 SO 4  2 mol K +  1mol SO 4 2– Beräkning: c(K 2 SO 4 ) = 0,50 mol/dm 3 [K + ] = 2 · 0,50 mol/dm 3 = 1,0 mol/dm 3 [SO 4 2– ] = 0,50 mol/dm 3 Svar: [K + ] = 1,0 mol/dm 3 och [SO 4 2– ] = 0,50 mol/dm 3 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 29

10 Kristallsoda är vattenhaltig natriumkarbonat och används ibland för rengöring av ytor som ska målas om. Dess formel är Na 2 CO 3 · 10 H 2 O. Vi löser 3,5 g kristallsoda i vatten så att lösningens volym blir 0,100 dm 3. Beräkna totalkoncentrationen av soda, natriumjonkoncentrationen och karbonatjonkoncentrationen i lösningen. Reaktionsformel: Na 2 CO 3 · 10 H 2 O(s) → 2 Na + + CO 3 2– + 10 · H 2 O Substansmängdförhållande: 1 mol Na 2 CO 3 · 10 H 2 O(s)  1 mol Na 2 CO 3 1 mol Na 2 CO 3  2 mol Na + 1 mol Na 2 CO 3  1 mol CO 3 2– Fasta ämnet: Na 2 CO 3 · 10 H 2 Om = 3,5 g MolmassanM = (2 · 23,0 + 12,0 + 3 · 16,0 + 10 · 18,0) g/mol = 286 g/mol Substansmängdenn = 3,5 g/286 g/mol = 0,012 mol Räkneexempel 10a 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 210

11 Räkneexempel 10b Lösningen: Substansmängden n =0,012 mol Na 2 CO 3 VolymenV = 0,100 dm 3 Totalkoncentrationen: c(Na 2 CO 3) = 0,012 mol/0,100 dm 3 = 0,12 mol/dm 3 Natriumjonkoncentrationen: [Na + ] = 2 · 0,12 mol/dm 3 = 0,24 mol/dm 3 Karbonatjonkoncentrationen: [CO 3 2– ] = 0,12 mol/dm 3 Svar: c(Na 2 CO 3 ) = 0,12 mol/dm 3, [Na + ] = 0,24 mol/dm 3, [CO 3 2– ] = 0,12 mol/dm 3 Kommentar: Kristallvattnet blir efter sodans upplösning en del av lösningsmedlet. Glöm inte att ta med kristallvattnet i beräkningen av molmassan för kristallsoda. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 211

12 Att bereda lösningar 1 När du bereder en vattenlösning av ett fast ämne ska du alltid anävnda destillerat eller avjonat vatten som lösningsmedel. Varför? 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 212

13 Att bereda lösningar 2 Anteckna önskad koncentration. c = …..mol/dm 3 Bestäm vilken volym lösningen ska ha. V = …… dm 3 Beräkna hur stor substansmängd som behövs av det ämne som ska lösas. Beräkna ämnets molmassa. M = …….. g/mol Beräkna massan. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 213

14 Att bereda lösningar 3 Väg upp ämnet i en liten bägare. För över ämnet till en mätkolv. Skölj bägaren med vatten och överför sköljvattnet till mätkolven. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 214

15 Att bereda lösningar 4 Tillsätt lite vatten och skaka om så att ämnet löser sig. Späd med vatten till märket och vänd kolven några gånger. Häll den färdiga lösningen i en flaska. Sätt en etikett på flaskan. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 215

16 Räkneexempel 12 Hur bereds 1,0 dm 3 koksaltlösning med koncentrationen, c = 0,15 mol/dm 3 ? Vi vet: Totalkoncentrationen c = 0,15 mol/dm 3 VolymenV = 1,0 dm3 Beräkning: Substansmängden: n = 0,15 mol/dm 3 · 1,0 dm 3 = 0,15 mol Molmassan för NaCl: M = (23,0 + 35,5) g/mol = 58,5 g/mol. Massan : m = 58,5 g/mol  0,15 mol = 8,775 g Svar: 8,8 g NaCl löses i vatten så att volymen blir 1,0 dm 3 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 216

17 Räkneexempel 13a Hur stor volym 2,0 mol/dm3 NaOH behövs för att bereda 1,0 dm3 0,10 mol/dm3 NaOH? Tankegång: Det gäller att från lösningen med hög koncentration, lösning 1, hämta den substansmängd NaOH som den spädda lösningen, lösning 2, ska innehålla. Lösning 2: c(NaOH) = 0,10 mol/dm 3 V = 1,0 dm 3 Beräkning: n = c · V= 1,0 dm 3  0,10 mol/dm 3 = 0,10 mol Delresultat: Från lösning 1 behöver vi substansmängden, n = 0,10 mol 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 217

18 Räkneexempel 13b Lösning 1: n = 0,10 mol c = 2,0 mol/dm 3 Beräkning: V = n/c = 0,10 mol/(2,0 mol/ dm 3 ) = 0,050 dm 3 Svar: 50,0 cm 3 2,0 mol/dm 3 NaOH ska alltså spädas till volymen 1,0 dm 3. 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 218

19 Att späda en lösning 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 219


Ladda ner ppt "Kemiska beräkningar 2 Beräkning av lösningars sammansättning: substansmängd, volym och koncentration 2015-09-02Kemi 1 / Stökiometri / Del 21."

Liknande presentationer


Google-annonser