Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Industriella revolutionen

2 Varför i Storbritannien?
Jordbruk De smala tegarna byttes ut mot stora åkrar Handelsmän köpte mark för fårskötsel Kapital Britterna hade länge bedrivit handel på haven Triangelhandeln gjorde många väldigt rika

3 Varför i Storbritannien?
Råvaror Mer fårskötsel – mer ull – mer ylletyg – större textilindustri Järnmalm – stenkol – koks är ett bra bränsle Arbetskraft Många småbönder blev arbetslösa – många ville ha jobb

4 Varför i Storbritannien?
Uppfinningar Ångmaskinen; för att pumpa ut vatten ur gruvorna James Watt 1784

5 Diskutera i grupp Ni ska välja en av orsakerna till att det blev en industriell revolution. Er uppgift är att argumentera för varför just ”er” orsak var den viktigaste och förklara vad den fick för konsekvenser Skriv på ett A3 papper Sedan ska vi byta papper och ni ska få skriva motargument

6 Sveriges 1800-tal Ståndssamhälle
Adel Präster Borgare Bönder Samhället var ”statiskt” – stillastående Adeln och prästerna var skattebefriade 1800-talets början – 2 miljoner invånare 80% av dem var bönder

7 Den gamla byn Byn var en sluten enhet Åkrar & ängar – inägor
Tegar – en bonde kunde ha tegar utspridda Backstugor – i utkanten av byn, hantverkare Torpare – ägde ingen egen mark, betalade arrende

8 Byalaget Samarbetet i byn leddes av byalaget Ålderman Gillen
När man skulle skörda Fiske Jakt Brandvakt Ålderman ”Ordförande” Domare Gillen Istället för betalning

9

10 Arbetarrörelsen Allt fler började arbeta i fabriker
Arbetarna startade fackföreningar Högre löner Kortare arbetsdagar Arbetsgivarna ansåg inte att lönen var något arbetarna skulle lägga sig i

11 Strejk vid sågverken Sundsvall 1870-talet
Efter en lång ekonomisk uppgång kom svårare tider Lönerna sänktes Arbetarna gick ut i strejk Strejken spred sig 18 sågverk, 5000 arbetare Regeringen stod på arbetsgivarnas sida Skickade 1000 soldater och kanonbåt Var rädda för att det skulle bli revolution

12 Storstrejken 1909 Efter Sundsvall går arbetsgivarna samman
Svenska Arbetsgivare Föreningen SAF Arbetarna går samman LandsOrganisation LO Strejk ledde till lockout 1909 gick arbetare ut i strejk Varade i månader Dyrt för båda parter

13 Nykterhetsröreslsen Under 1800-talet dracks det mycket
23 liter/person Idag 5 liter /person Fylla och slagsmål, trasiga familjer IOGT – första folkrörelsen i Sverige Samlades på ”Logen” – mötesplats för allt från dans till politiska samtal 1922 – folkomröstning om totalförbud mot alkohol

14 Frikyrkorörelsen Sedan 1500-talet fanns ett starkt religiöst tvång
Alla skulle tillhöra den Lutherska Statskyrkan Prästen kontrollerade befolkningen Förbjudet att samlas för bön utan präst 1858 - konventikelplakatet


Ladda ner ppt "Industriella revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser