Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella revolutionen. Varför i Storbritannien? Jordbruk – De smala tegarna byttes ut mot stora åkrar – Handelsmän köpte mark för fårskötsel Kapital.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella revolutionen. Varför i Storbritannien? Jordbruk – De smala tegarna byttes ut mot stora åkrar – Handelsmän köpte mark för fårskötsel Kapital."— Presentationens avskrift:

1 Industriella revolutionen

2 Varför i Storbritannien? Jordbruk – De smala tegarna byttes ut mot stora åkrar – Handelsmän köpte mark för fårskötsel Kapital – Britterna hade länge bedrivit handel på haven – Triangelhandeln gjorde många väldigt rika

3 Varför i Storbritannien? Råvaror – Mer fårskötsel – mer ull – mer ylletyg – större textilindustri – Järnmalm – stenkol – koks är ett bra bränsle Arbetskraft – Många småbönder blev arbetslösa – många ville ha jobb

4 Varför i Storbritannien? Uppfinningar – Ångmaskinen; för att pumpa ut vatten ur gruvorna – James Watt 1784

5 Diskutera i grupp Ni ska välja en av orsakerna till att det blev en industriell revolution. Er uppgift är att argumentera för varför just ”er” orsak var den viktigaste och förklara vad den fick för konsekvenser Skriv på ett A3 papper Sedan ska vi byta papper och ni ska få skriva motargument

6 Sveriges 1800-tal Ståndssamhälle – Adel – Präster – Borgare – Bönder Samhället var ”statiskt” – stillastående Adeln och prästerna var skattebefriade 1800-talets början – 2 miljoner invånare 80% av dem var bönder

7 Den gamla byn Byn var en sluten enhet Åkrar & ängar – inägor Tegar – en bonde kunde ha 30-40 tegar utspridda Backstugor – i utkanten av byn, hantverkare Torpare – ägde ingen egen mark, betalade arrende

8 Byalaget Samarbetet i byn leddes av byalaget – När man skulle skörda – Fiske – Jakt – Brandvakt Ålderman – ”Ordförande” – Domare Gillen – Istället för betalning

9

10 Arbetarrörelsen Allt fler började arbeta i fabriker Arbetarna startade fackföreningar – Högre löner – Kortare arbetsdagar Arbetsgivarna ansåg inte att lönen var något arbetarna skulle lägga sig i

11 Strejk vid sågverken Sundsvall 1870-talet Efter en lång ekonomisk uppgång kom svårare tider Lönerna sänktes Arbetarna gick ut i strejk Strejken spred sig – 18 sågverk, 5000 arbetare Regeringen stod på arbetsgivarnas sida – Skickade 1000 soldater och kanonbåt – Var rädda för att det skulle bli revolution

12 Storstrejken 1909 Efter Sundsvall går arbetsgivarna samman – Svenska Arbetsgivare Föreningen SAF Arbetarna går samman – LandsOrganisation LO Strejk ledde till lockout 1909 gick 300 000 arbetare ut i strejk Varade i månader – Dyrt för båda parter

13 Nykterhetsröreslsen Under 1800-talet dracks det mycket – 23 liter/person – Idag 5 liter /person Fylla och slagsmål, trasiga familjer IOGT – första folkrörelsen i Sverige Samlades på ”Logen” – mötesplats för allt från dans till politiska samtal 1922 – folkomröstning om totalförbud mot alkohol

14 Frikyrkorörelsen Sedan 1500-talet fanns ett starkt religiöst tvång Alla skulle tillhöra den Lutherska Statskyrkan Prästen kontrollerade befolkningen Förbjudet att samlas för bön utan präst 1858 - konventikelplakatet


Ladda ner ppt "Industriella revolutionen. Varför i Storbritannien? Jordbruk – De smala tegarna byttes ut mot stora åkrar – Handelsmän köpte mark för fårskötsel Kapital."

Liknande presentationer


Google-annonser