Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker eleverna? Vad tänker eleverna i klass sex om arbetsro kamratrelationer mm? Anika Leim Specialpedagog Rotskärsskolan 15 05 10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker eleverna? Vad tänker eleverna i klass sex om arbetsro kamratrelationer mm? Anika Leim Specialpedagog Rotskärsskolan 15 05 10."— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker eleverna? Vad tänker eleverna i klass sex om arbetsro kamratrelationer mm? Anika Leim Specialpedagog Rotskärsskolan

2 Bakgrund Genomförandet Metod
Mentorerna för klass sex och annan personal på skolan uttryckte oro till Elevhälsan runt sin klass en, det saknades arbetsro i klassrummet och konflikter mellan eleverna förekom under raster. Elevhälsan och berörda lärare arbetade fram en Åtgärdstrappa med tydliga konsekvenser om skolans regler inte respekteras. Klimatet i klassen blev långsamt bättre, men inte bra. Under denna process funderade vi på vad eleverna själva tänkte. - Hur upplever de situationen i klassen? Vi pratar om eleverna, men inte med dem. Vi bestämde oss för att fråga eleverna, vad tycker de om klimatet i klassen, på skolan mm. Metod Mentorerna grupperade eleverna i sex grupper. Ett frågebatteri på sju frågor ställdes samman med fokus på det sociala samspelet; 1Hur tycker du att det är i klassen? 2 Hur är ni mot varandra? 3 Hur är sammanhållningen i klassen? 4 Finns det grupperingar? 5 Tror du ngn i klassen känner sig utanför? 6 Vad gör ni på rasterna? 7 Är det något du skulle vilja ändra på? Genomförandet Under ett par veckor genomfördes gruppsamtalen samt tre enskilda samtal med de elever som varit frånvarande den dag då gruppen haft samtal. Inledningsvis förklarades för eleverna att alla elever har rätt till en bra utbildning! Därför är det viktigt att vi som arbetar på skolan får ta del av deras tankar, höra vad de tycker om klimatet i klassen, om sina relationer till klasskamrater och personal, finns det arbetsro på lektionerna mm? Att klassen sedan, efter att samtalen var genomförda ,skulle få ta del av resultatet, liksom deras föräldrar på föräldramötet. Elevernas svar är sorterade i positiva (grön text), mitt emellan (gul text) och negativa svar (röd text). .

3 1 Hur tycker du det är i din klass?
-Trivs bra, -Då lärarna är snälla är vi snälla, - Får hjälp när man behöver, - Bra med assistent i klassen som säger till på ett lugnt sätt och går runt och hjälper till, och frågar hur vi mår - Aldrig problem på matten, där är flera lärare, får aldrig vikarie, - Bra lärare - Bra undervisning - Oroligt, - Bättre i förra klassen men det kan bli bra - Inte så stökigt längre - Stökigt - Ingen arbetsro - Stökigt när vi har vikarie - Mobbing - Ibland bråk på rasterna - Går för fort - Hinner inte lära sig - Lärare som ger ”hockeykillarna” orättvist mkt skäll

4 -Inte ofta två blir osams
2 Hur är ni mot varandra? -Inte ofta två blir osams -Bättre mellan tjejerna -Jag försöker vara snäll mot alla -Killarna mer stabila -Faktiskt oftast schyssta mot varandra –Har schyssta kompisar. -Alla tjejer blir ovän hela tiden -Bestämt att inte bry mig -stänger ute -Många säger fula saker och svär -Många stökiga killar som andra hänger på -Mobbing -Stökigt vid pingisborden när alla sexor är där samtidigt

5 3 Hur är sammanhållningen i klassen?
-Bättre nu än på förra skolan -Ganska lugnt -Ibland är det bra sammanhållning - Ganska bra -Alla har någon att vara med -Det känns bra -Alla är inte med som förr -Roligt på rasterna tills någon kommer och förstör -Håller inte ihop ett dugg -Förr pratade tjejerna med killarna hela tiden, det gör de inte nu -I förra klassen höll klassen ihop, gjorde massor av roliga saker ihop på rasterna -Finns ingen sammanhållning, alla är för olika

6 4 Finns det grupperingar?
-Ja ”hockeykillarna” och olika tjejgrupperingar -De ändras hela tiden, själv försäker jag vara allround, kan vara med alla -Jag är vän med alla, även om man blir arg på varandra kan man vara -Tjejerna håller ihop två och två -Jag vill vara ensam ibland, eller med de jag känner,

7 5 Tror du någon i klassen känner sig utanför?
-Jag gjorde det förr men inte nu längre, har fått en kompis - Nej inte vad jag märkt (svarar en av de två elever som klasskamraterna identifierar som ”ensam”) - Ja en klasskamrat ,men det känns som han vill vara ensam - Alla svarar att två i klassen förmodligen känner sig utanför, fast en av dem har faktiskt fått en kompis i klassen konstarerar de eftertänksamt

8 6 Vad gör ni på rasterna? -”Hänger”, -Tittar i mobilen,
-Finns en rolig slänggunga, -Kul med småbarnen, -Skojbråkar, -Pratar och väntar på nästa lektion, -Går runt och snackar, -Spelar pingis, -Roligt när flera har Trickcyklar, -Inget särskilt, - -Lyssnar på musik, -Sitter oftast vid skåpen och pratar -Blir bättre i sommar när vi kan vara ute och man inte behöver klä på sig så mycket -Pingisbordet är trasigt så det går inte att spela pingis -Vissa går till Willys -Går inte till cafeterian, där är det alltid fullt med äldre elever som måste kommentera om man beställer en toast

9 7 Något du skulle vilja ändra på i skolan
7 Något du skulle vilja ändra på i skolan? Här har jag sorterat svaren i två nivåer Organisation Dela upp ”hockeykillarna” mellan skolans tre sexor Förbättra städningen av toaletter Olika rasttider för sexorna Att det är tillåtet att vara på hela skolgården Ersätta det trasiga pingisbordet med ett nytt Köpa in en studsmatta Mindre fisk på matsedeln Mer frukt i cafeterian Ett till Lysbord i Bildsalen Att lärarna bjuder lite mer på sig själva Grupp Bättre språkbruk i klassrummet

10 Sammanfattning av svaren
Alla elever uppger att de trivs på skolan, de tycker undervisningen är bra (två elever tycker att den ibland är tråkig) , att de får hjälp av lärarna /assistenten när de behöver och att de överlag har bra lärare , med ngt undantag. Flickor och pojkar skiljer sig åt vad gäller grupperingar. Pojkarna håller mer ihop som ett kollektiv medan flickorna grupperar sig i grupper om två, tre eller fyra. Flickorna tycker över lag att det är oroligt i klassrummet och svårt att koncentrera sig. Extra oroligt när klassen har vikarie. Undantag är tre flickor som inte alls trivdes i sina förra klasser, kände sig mobbade och utanför gruppen, som nu fått det bättre. Flera av pojkarna jämför med hur det var i femman då alla i klassen höll ihop och tjejerna lekte med killarna. Då var det också lugnare i klassrummet, inga svordomar. En pojke beskrivs av både pojkar och flickor, som extremt kaxig, hoppar in i skojbråk/lekar och förstör. De är trött på hans attityd. En pojke, som jag hade ett enskilt samtal med, svarar att han känner sig ensam ibland. Han saknade pingisbordet som gått sönder eftersom han brukade gå dit på rasterna ibland och spela med killarna. Två flickor berättar att de själva ibland väljer att ställa sig utanför gemenskapen. På frågan om de vill ändra på ngt i skolan nämner de i den fysiska miljön; bättre städning av toaletter, en studsmatta, nytt pingisbord och att det ska vara tillåtet att vara på hela skolområdet. På organisationsnivå nämns rasterna, inte ge alla sexor rast samtidigt, blir för oroligt samt att ”hockeykillarna” hade delats upp i de tre sexorna .

11 Utvecklingsområden - som blivit tydligt i samtalen
Det överraskade mig hur engagerade alla elever blev i samtalet, de tog verkligen mina frågor på allvar. Också lite förvånande att eleverna har så bra koll på sina kamrater, och lärare också för den delen. Deras svar överensstämmer till stor del med pedagogernas egna tankar runt klassen, men det är bra att bli bekräftad, då vet vi. Men också en del nya svar dök upp som vi inte hade förväntat oss. Här har vi områden att utgå ifrån i det fortsatta förbättringsarbetet Alla elever vill ha arbetsro! Få bort svordomar och dåliga attityder som skapar otrevlig stämning. Utveckla sammanhållningen i klassen! En flicka sa – jag känner inte ens alla i klassen. Då klassen är en sammanslagning av två klasser är detta extra viktigt. Utanförskap- en pojke känner sig ensam, en pojke för mycket. Kille med attityd, en pojke i klassen gör att många klasskamrater berättar hur de känner sig osäkra med honom, en pojke känner sig till och med utsatt av honom

12 Diskussion Resultatet av bl a samtalen, var att klimatet i klassen blev bättre. Vår teori är att det blivit bättre då eleverna blivit sedda och lyssnade på. Även att föräldrarna fick ta del av elevernas svar tror vi gör skillnad. Däremot har inga andra insatser på gruppnivå satts in då vi såg att det blev en skillnad redan efter samtalen. I klassen har däremot arbetats med enskilda elever och med olika gruppkonstellationer. Samtalen var den insats som hela klassen fick ta del av. Anika Leim specialpedagog Telefon / mobil Besök Rotskärsskolan Forsvägen 15 , Skutskär


Ladda ner ppt "Vad tycker eleverna? Vad tänker eleverna i klass sex om arbetsro kamratrelationer mm? Anika Leim Specialpedagog Rotskärsskolan 15 05 10."

Liknande presentationer


Google-annonser