Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkutvecklande arbetssätt i Musikundervisningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkutvecklande arbetssätt i Musikundervisningen"— Presentationens avskrift:

1 Språkutvecklande arbetssätt i Musikundervisningen

2 Vad är Språkutvecklande arbetssätt i musikundervisningen?
För mig handlar Språkutvecklande arbetssätt i musikundervisningen om Att få med alla på spåret. Att alla förstår, hänger med och kan delta aktivt.

3 Vad är Språkutvecklande arbetssätt i musikundervisningen?
En strävan efter att: Tillgängliggöra Förenkla Förtydliga Exemplifiera Och levandegöra innehållet i undervisningen.

4 Upplägg för seminariet
Fyra rubriker Narrativ undervisning Bildstöd Språkmallar Elevexempel Jag visar några exempel. Sedan har vi en reflektionsstund där man får dela med sig av tankar och egna erfarenheter.

5 Narrativ undervisning
Levandegöra undervisningen Ett berättande arbetssätt. Musik finns i ett sammanhang. Man tar intryck från sådant som sker i omgivningen, eller så använder man musik för att förstärker något. Undervisningen sker i en kontext, ett meningsfullt sammanhang. Fyra exempel med en virveltrumma: Tåget Marschtrumman Avrättningen Jazzvirveln

6 Bildstöd Förenkla och förtydliga undervisningen
Jag använder målbilder för musikens Förmågor och kunskapskrav. Affischer i klassrummet, bilder och Prezi på hemsidan mm. Målbild OneNote elevbedömning Elevplanering

7 Bildstöd Förenkla och förtydliga undervisningen
Jag använder också bilder och videor på musiksidan som stöd så att eleven kan arbeta självständigt efter genomgång. Musiksidan – Pianospel, steg 1

8 Språkmallar Tillgängliggöra och exemplifiera
Som ett alternativ till att göra instruktioner. Gör en mall eleven kan skriva direkt i. Lägg gärna till exempeltexter så att eleven får en idé av hur ett bra arbete kan se ut. Musiksidan - Musikhistoria Musiksidan - Min musikupplevelse

9 Språkmallar Tillgängliggöra och exemplifiera
Musikskapande kan vara svårt. Eleverna kan behöva rätt mycket stöttning i detta arbete. Jag har gjort en översikt över hur en låt är uppbyggd och även lagt ut en låtskrivarmall. Vi tittar först gemensamt på ett exempel och gör en övningsuppgift. Musiksidan - Musikskapande

10 Elevexempel Förtydliga, exemplifiera och levandegöra
Elevexempel är kanske det bästa sättet att förtydliga och exemplifiera vad eleverna förväntas göra. Ger eleven ett tydligt mål. Musiksidan – Musikskapande elevexempel Musiksidan – Trumspel elevexempel

11 Sammanfattning - Språkutvecklande arbetssätt i musikundervisningen
Syfte: Att alla förstår och kan delta aktivt. Stävan efter att: Tillgängliggöra, förenkla, förtydliga, exemplifiera och levandegöra musikämnets innehåll. Rubriker Narrativ undervisning Musiken i ett begripligt, meningsfullt sammanhang Bildstöd (eller video) Tydliggör musikämnesbegrepp, enklare att komma ihåg och få en överblick. Instruktionsfilmer, ”Flippar” möjliggör för elever att arbeta mer självständigt. Språkmallar Instruktioner kan vara svåra. Prova att göra en mall som eleverna kan skriva direkt i. Ta med exempeltexter. Elevexempel Förtydligar vad eleven ska göra. Ger eleven en målbild.

12 Språkutvecklande arbetssätt i Musikundervisningen
Daniel Hägg Sätunaskolan musiksidan.weebly.com


Ladda ner ppt "Språkutvecklande arbetssätt i Musikundervisningen"

Liknande presentationer


Google-annonser