Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information inför rörrenovering i Brf Långseleringen, etapp 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information inför rörrenovering i Brf Långseleringen, etapp 2"— Presentationens avskrift:

1 Information inför rörrenovering i Brf Långseleringen, etapp 2

2 Agenda informationsmöte
Presentation av projektets aktörer Presentation av vad som skall göras i projektet Översiktlig tidplan Medlemmarnas beställning och tillvalshantering Genomgång av projektets faser Frågestund för generella frågor

3 Vem gör vad i projektet? Medlemmen – bereder tillträde, beställer eventuella tillval. Styrelsen för Brf Långseleringen– fattar beslut i projektet. Titania – entreprenör och utförare av projektet, hanterar tillval och kontakt med boende

4 Vilka är Specialiserade på renovering av flerbostadshus.
100 st stambytesprojekt för bostadsrättsföreningar de senaste åren, ca 4000 stambytta lägenheter totalt. 200 st anställda, ca 500 milj kr i omsättning, kompetens inom samtliga områden inom invändiga renoveringar. ISO-certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Behörighet att utföra arbeten inom bl a VVS, el, våtrum, saneringsarbeten. Egna anställda arkitekter och VVS-ingenjörer för upprättande av ritningar. Erfarenhet av att arbeta med kvarboende och utarbetade rutiner för tillvalshantering.

5 Titanias projektorganisation
Projektchef – leder projektet produktionsmässigt och hanterar övergripande frågor med föreningens representanter. Platschef – är boendes kontaktperson. Hanterar bl a tillval, avisering, information samt alla övriga frågor från medlemmar och hyresgäster. Arbetsledare – organiserar arbetslagen och leder detaljarbete på plats. Har kontakt med boende endast i undantagsfall vad gäller mindre praktiska frågor.

6 Vad skall göras i Er fastighet?
Avlopp, varm- och kallvattenrör skall bytas från kök ner till källare vidare i kulvert mm.

7 Vad händer i övriga utrymmen
Vissa WC-utrymmen men även andra ytor kommer att återställas, tex WC i entré plan. Brf Långseleringen har bestämt en grundstandard för återställande av WC och övriga utrymmen som föreningen bekostar.

8 Etappernas faser För att lättare ge en bild av hur projektet går till kommer vi nu att gå igenom de olika faserna i en etapp. Som boende påverkas du dock i varierande grad under hela projektet, när arbeten inte pågår hos dig kan du ändå påverkas av buller och aviserade centrala avstängningar av vatten och avlopp

9 Fas 1 – Mötesfasen, ca: 2 veckor innan etappstart
Vid det individuella mötet med Titanias Platschef sker en genomgång av vilka val och tillval du bestämt dig för eller om du vill beställa en renovering av ett kök tex. Produkter inom grundstandard och eventuella tillval kommer att ställas ut. Ritningar kommer att upprättas som redovisar planlösning för i grundutförande. Vi byter samtidigt låscylinder och gör en försyn av ditt boende.

10 Fas 2 – Etablering av provisorier och platskontor
Provisoriska dusch- och WC anordningar etableras

11 Provisorisk dusch och WC

12 Fas 3 – Intäckning, vecka 1 i etappstart
Berörda golvytor i bostaden täcks in med stötdämpande papp. Dammskyddande plast sätts för dörröppningar.

13 Fas 4 – Rivning och bilning
Under denna fas använder Titanias hantverkare bla bilningmaskiner (eldrivna slaghammare) för att göra hål i väggar och bjälklagen för de nya rören. Mycket buller och damm i denna fas.

14 Fas 5 – Dolda installationer
Nya rörstammar mm dras.

15 Fas 6 – Återställning I denna fas gjuts hål i golv och väggar igen, väggar målas, skåp i kök återmonteras mm.

16 Fas 7 – Städning och avetablering, vid etappavslut
Vid avetablering i lägenheten görs en s.k. byggstädning av ytor som berörts av vårt arbete.

17 Fas 8 – Besiktningen, 1-3 veckor efter avslutad etapp
En extern oberoende besiktningsman gör på uppdrag av föreningen en besiktning av de utförda arbetena.

18 Fas 9 – Åtgärdande av besiktnings-anmärkningar, 1-4 veckor efter besiktning
Efter det att besiktningsmannen utfärdat ett protokoll startar Titania åtgärdande av eventuella besiktningsanmärkningar.

19 Det är många faser nu… Fas 1: Tillvals- och informationsmöte, byte låscylinder, försyn görs. Fas 2: Etablering platskontor samt provisoriska duschar och WC för boende Fas 3: Intäckning av golv, väggar samt dörrgenomgångar skyddas/täcks. Fas 4: Rivning befintliga installationer (kök, golv, WC mm…) Fas 5: Nya rörstammar mm installeras Fas 6: Återställning (golv, väggar kök, WC mm) Fas 7: Städning och avetablering Fas 8: Installationerna besiktigas Fas 9: Åtgärdande av besiktningsanmärkningar

20 Tidsplan Stråk läggs parralellt med befintligt
Kopieboken Ramselegatan (8 lgh) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Intäckning Demontage kök, öppning slitsar, schaktarbeten Demontage stående tryck- och spillvattenstammar Demontage horisontella tryck- och spillvattenrör Installation tryck- och spillvattenör Återmontage kök, slitsar, gjutningsarbeten Städning/avetabelring Det mesta av stråken bytt Blåpennan, Långseleringen (6 lgh) Utan skyddsrum; stråk läggs i krypgrund, ej lika befintligt Diktatet, Långseleringen (10 lgh)

21 Vilka problem innebär ett stambyte med kvarboende kontra evakuerade fastigheter?
För den boende: buller, damm, begränsningar i användandet av sin bostad, bekvämlighets-inskränkningar För entreprenören: tillträdesinskränkningar, inskränkningar i effektivitet p g a hänsynstagande, begränsade möjligheter att improvisera (t ex ändra tidsplan) Bästa slutresultatet fås om båda parter visar förståelse för att lösningen med att utföra arbeten med kvarboende är en kompromiss och ser stambytet som en övning i tolerans

22 Frågestund Hur fungerar hemförsäkringen vid låsbyte?
Titania har försäkring som täcker er hemförsäkring Vilka delar av stambytet måste jag bekosta själv? Tillval, tex helkakling av väggar i WC på entré plan Dammar en badrumsrenovering mycket? Japp Kan jag bo hemma under renoveringsarbetena? Ja det kan du, provisoriska toaletter och duschar finns uppställda på parkeringen framför L84-100 ….


Ladda ner ppt "Information inför rörrenovering i Brf Långseleringen, etapp 2"

Liknande presentationer


Google-annonser