Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Grundvatten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Grundvatten"— Presentationens avskrift:

1 1 Grundvatten Anna-Karin.Weichelt@lansstyrelsen.se

2 2 Hur mår grundvattnet? God kemisk status: Säveån 93 % (14 av 15), Västerhavet 95 % (455 av 479) God kvantitativ status: Säveån 100 %, Västerhavet 99 % (478 av 479) I riskzonen: Säveån 47 % (7 av 15), Västerhavet 31 % (148 av 479)

3 3 Vad behöver göras? Utredning – vad orsakar problemen och hur stora är de? Efterbehandling

4 4 Är vi på väg åt rätt håll? Stämmer den preliminära bedömningen & finns det några trender – kontrollerande övervakning Hur går det för de förekomster som ligger i riskzonen & finns det några uppåtgående trender – operativ övervakning

5 5 Vad kan jag läsa om grundvatten i dokumenten? Åtgärdsprogrammet: åtgärder på regional & lokal nivå Förvaltningsplanen: vattenförekomsterna, status, påverkansanalys, övervakning, ekonomisk analys, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram Miljökvalitetsnormerna: god status, tidsfrist 2021, tröskelvärden Miljökonsekvensbeskrivningen: Grundvatten av god kvalitet, miljöaspekter

6 6 Dricksvatten Tio täkt saknar erforderligt skydd Fyra vattentäkter där åtgärder har vidtagits

7 7 Var i dokumenten kan jag läsa om dricksvatten? Åtgärdsprogrammet: åtgärdsprogram Förvaltningsplanen: vattenförekomster, register över skyddade områden, status, påverkansanalys, övervakning, ekonomisk analys, riskbedömning, åtgärdsprogram Miljökvalitetsnormerna: normer för yt- och grundvatten Miljökonsekvensbeskrivningen: Grundvatten av god kvalitet, miljöaspekter

8 8 Skyddade områden Säveån: Två N2000-område behöver åtgärder

9 9 Var i dokumenten kan jag läsa om skyddade områden? Åtgärdsprogrammet: åtgärdsprogram Förvaltningsplanen: vattenförekomster, register över skyddade områden, status, påverkansanalys, övervakning, ekonomisk analys, riskbedömning, åtgärdsprogram Miljökvalitetsnormerna: normer för yt- och grundvatten Miljökonsekvensbeskrivningen: miljömålen, miljöaspekter


Ladda ner ppt "1 Grundvatten"

Liknande presentationer


Google-annonser