Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delat beslutsfattande  Delat beslutsfattande är en evidensbaserad metod vilket innebär att den har funnits ha vetenskapligt stöd  Metoden har visat ge;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delat beslutsfattande  Delat beslutsfattande är en evidensbaserad metod vilket innebär att den har funnits ha vetenskapligt stöd  Metoden har visat ge;"— Presentationens avskrift:

1 Delat beslutsfattande  Delat beslutsfattande är en evidensbaserad metod vilket innebär att den har funnits ha vetenskapligt stöd  Metoden har visat ge; - Följsamheten i behandling ökar - Behandlingsavbrotten minskar - Tillfredsställelsen med vården ökar (Socialstyrelsen 2012)

2 Delat beslutsfattande är ett förhållningssätt för att öka klienters delaktighet Ett samarbete där professionell och brukare jämlikt utbyter information och gemensamt tar ställning till olika behandlingsbeslut Den professionelles roll: ge kunskap om behandlingsmetoder, att förklara deras för- och nackdelar och att uppmuntra klienten att ta aktiv del i besluten kring insatser Brukarens roll: bidra med sina erfarenheter av att leva med problem och att beskriva behov, preferenser och värderingar.

3 Komponenter i delat beslutfattande  Sammanhang och kultur  Ett val skall göras  Det är två experter  All information skall vara tillgänglig för alla  Verktyg behövs (utvecklas nu i Dalarna)  Stöd i processen till parterna  Samtliga skall delta i beslutsprocessen och beslutet som fattas måste accepteras av alla  Ett beslut måsta fattas - även om det är ett beslut att inget göra (Socialstyrelsen, 2012: PsykosR)

4 Bilden visar vad brukaren respektive vård- och omsorgspersonalen behöver för att kunna göra gemensamma val

5 Beslutsprocessen 1. Uppmärksamma att ett beslut behöver göras 2. Beskriva och tydliggöra inblandade personers roller och ansvar 3. Presentera behandlingsalternativ 4. Informera om nytta och riskförhållanden med de olika alternativen 5. Undersöka patientens förståelse, värderingar och förväntningar 6. Identifiera inblandade personers preferenser 7. Diskussion 8. Fatta ett beslut som alla personer samtycker till 9. Planera uppföljning (Socialstyrelsen, 2012)

6 Läs mer om delat beslutsfattande  Inspirationsskrift delat beslutsfattande, PsykosR  Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård, Socialstyrelsen 2012  Från delaktighet till delat beslutsfattande, NSPH-07


Ladda ner ppt "Delat beslutsfattande  Delat beslutsfattande är en evidensbaserad metod vilket innebär att den har funnits ha vetenskapligt stöd  Metoden har visat ge;"

Liknande presentationer


Google-annonser