Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Justitiedepartementet Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Justitiedepartementet Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 1."— Presentationens avskrift:

1 Justitiedepartementet Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 1

2 Justitiedepartementet ”Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till och med sålda som slavar. Inte på mycket länge har barn blivit utsatta för en sådan obeskrivlig brutalitet.” Anthony Lake, chef för UNICEF, om situationen för världens barn 2014 2

3 Justitiedepartementet Flyktingsituationen Närmare 60 miljoner flyktingar och fördrivna i världen (UNHCR) Över 12 miljoner syrier flytt sina hem. Många har flytt landet, men en majoritet är internflyktingar och finns kvar i Syrien, i stort behov av humanitärt stöd. Av de syrier som är på flykt befinner sig 4 miljoner i Syriens närområde - 1,9 miljoner i Turkiet, 1,1 miljoner i Libanon, 600 000 i Jordanien och 250 000 i Irak 600 000 asylsökande till EU 2014 (UNHCR) 3

4 Justitiedepartementet Azraq – Jordanien, maj 2015 4

5 Justitiedepartementet Bekaadalen – Libanon, maj 2015 5

6 Justitiedepartementet Hur ser det ut i Sverige just nu? 81 000 asylsökande till Sverige 2014 Cirka 36 000 beviljade uppehållstillstånd 2014 Migrationsverkets senaste prognos för 2015: 74 000 asylsökande Asylsökande till Sverige hittills i år ca 76 700 24 306 asylsökande i september Flest asylsökande från Syrien (26 900), Afghanistan (10 800) Irak (6 600) och Eritrea (6 100) Stor ökning av ensamkommande under hela sommaren, mycket stor ökning de senaste veckorna 6

7 Justitiedepartementet Asylsökande till Sverige 1985-2018 Utfall och prognos (Migrationsverket)

8 Justitiedepartementet Asylsökande till Sverige veckovis, 2013-2015

9 Justitiedepartementet Asylsökande ensamkommande barn till Sverige veckovis 2013-2015

10 Justitiedepartementet Inskrivna i mottagandet vid årets slut (Migrationsverket) 10

11 Justitiedepartementet Nya uppehållstillstånd asyl samt anhöriga 2014-2018 11

12 Justitiedepartementet Boende för asylsökande Inskrivna i mottagandet: 111 739 Asylsökande fördelat på boendeform ‒ Anläggningsboende (ABO)63 500 ‒ Eget boende (EBO)34 500 Därutöver platser i inrese- och utreseboenden, och ”övrigt boende”, t.ex. boende i HVB eller familjehem. Tillgängliga boendeplatser –Lägenheter28 100 –Korridorplatser 2 000 –Tillfälliga boenden (ABT)35 000 10 200 personer som har fått uppehållstillstånd bor fortfarande kvar på Migrationsverkets boenden 12

13 Justitiedepartementet Åldersfördelning bland deltagarna i etableringsuppdraget idag

14 Justitiedepartementet Utbildningsnivå bland deltagarna i etableringsuppdraget idag Källa: Arbetsförmedlingen

15 Justitiedepartementet Kommuner med högst mottagande i förhållande till befolkningen 2014 Antal mottagna per 1 000 personer i befolkningen Källa: SCB, Migrationsverket

16 Justitiedepartementet Kommuner med lägst mottagande i förhållande till befolkningen 2014 Antal mottagna per 1 000 personer i befolkningen Källa: SCB, Migrationsverket

17 Justitiedepartementet Helhetsgrepp på migration och etablering Två politikområden – mottagande /asyl och etablering –Viktigt med samarbete för helhetssyn Statssekreterargrupp –Leds av statssekreterare på Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet –Nio statssekreterare: mottagande, jobb, bostäder, skola mm. På kort sikt: snabba åtgärder som förbättrar läget i mottagningssystemet På lång sikt: Översyn av hela mottagandet –Ny utredning 17

18 Justitiedepartementet 1. Bättre framförhållning och ordning och reda i mottagandet Ökat statligt ansvar - fler boendeplatser i egen regi Totalt 14 000 platser 2015-2018 Ny upphandlingsmodell för ABT (tillfälliga boenden) Syftar till att uppnå en jämnare fördelning av asylsökande mellan kommuner EBO Boverket kartlägger bostadssociala situationen, handel med kontrakt och adresser Organiserad sysselsättning Bl.a. språkstöd och mötesplatser som byggs ut i hela landet Kommunerna ska få stöd 18

19 Justitiedepartementet 2. Etablering Snabbt i jobb genom språk, utbildning, validering och bostad Varje barn och ungdom ska få en bra utbildning i förskola och skola Kommunplacering av nyanlända måste ske mer solidariskt och planerat – lagförslag på remiss Det civila samhället har en nyckelroll

20 Justitiedepartementet Satsningar på migration och etablering i budgeten Åtgärder för ökat bostadsbyggande –Investeringsstimulans –Stöd till kommuner, renovering av miljonprogramsområden och byggande av äldrebostäder Stöd till kommunerna –Höjd skolschablon med 50% –Höjd schablonersättning för mottagande av nyanlända Migrationsverket bygger ut organiserad sysselsättning –Språk, samhällsorientering, mötesplatser och praktik Sfi-paket –Kompetensutveckling och nyrekrytering av SFI-lärare Civila samhället –Studieförbunden –Idrottsrörelsen 20

21 Justitiedepartementet Internationellt ansvar Förbättra tillämpningen av det gemensamma regelverket Ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer – förmå fler EU- länder att öka sitt ansvar Lagliga vägar till Europa – EU kommissionen utreda Högre ambition vad avser kvotflyktingar till EU Ökat samarbete med tredje land 21

22 Justitiedepartementet Ett annat perspektiv… Den demografiska utvecklingen – allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre Invandringen förbättrar förutsättningarna att finansiera den gemensamma välfärden –Stor andel i yrkesaktiv ålder och många med kompetens inom bristyrken Men det tar tid att etablera sig –Bostadsmarknaden en trång sektor –Stor utmaning för skolan Viktigt med insatser för tidig etablering! 22

23 Justitiedepartementet Foto: Maskot/Folio


Ladda ner ppt "Justitiedepartementet Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 1."

Liknande presentationer


Google-annonser