Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 PHL Samordning - hur arbetar vi? Försäkringskassan Småland Nordväst Åsa Smedberg Personlig handläggare samordning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 PHL Samordning - hur arbetar vi? Försäkringskassan Småland Nordväst Åsa Smedberg Personlig handläggare samordning."— Presentationens avskrift:

1 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 PHL Samordning - hur arbetar vi? Försäkringskassan Småland Nordväst Åsa Smedberg Personlig handläggare samordning asa.smedberg@forsakringskassan.se

2 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Insikter från nulägeskartläggningen: Olika kunder – olika behov Kunder som enbart behöver ersättning för den tid de varit sjuka. Kunder som är tillfälligt sjuka och kommer att gå tillbaka i sitt vanliga arbete. Är inte i behov av insatser eller stöd. Kunder med behov av personlig kontakt, insatser och stöd för att återgå i arbete så snart som möjligt/hitta en långsiktig och hållbar lösning.

3 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Arbetsmetoder Telefonutredning Personligt möte - SASSAM Avstämningsmöte – med patient, Försäkringskassan och minst en till part Samarbete med Arbetsförmedlingen

4 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Telefonutredning - Underliggande behov - Motivation - Information om rehabiliteringskedjan – bedömningsgrunder och datum Vilka samordningsinsatser för att nå målet, återgång i arbete eller arbetssökande

5 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 SASSAM  Strukturerad  Arbetsmetodik för  Sjukfallsutredning och  SAMordnad rehabilitering

6 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Syfte med SASSAM Individen i centrum Helhetsbild Samla in och ge information! Utreda och klarlägga behov av rehabiliteringsinsatser Utredning inför beslut för att kunna dra ”rätt” slutsatser

7 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 SASSAM - kartan - ett pedagogiskt hjälpmedel

8 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Vad är ett avstämningsmöte? Möte med person som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation Annan part; läkare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, facklig representant, stödperson Försäkringskassan sammankallande Vanligt att ha mötet på vårdcentral/vårdklinik

9 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Syfte med avstämningsmöte Impuls kan lämnas från olika aktörer Klarläggning Åtgärder Samsyn Upprätta en ”Plan för återgång i arbete”

10 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Frågeställningar Deltidssjukskrivning Anpassning/Omplacering Rehabiliteringsinsatser Byte av arbetsplats/arbetsgivare? Ansvar och tidplan för insatser kan belysas i Plan för återgång i arbete.

11 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 När avstämningsmöte? Vid behov kalla till avstämningsmöte Tidiga och aktiva insatser kopplat till Rehabiliteringskedjan Impuls kan lämnas från olika aktörer, men FK sammankallar berörda parter

12 AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 Samarbete med Arbetsförmedlingen Tidigt och aktivt – i Rehabiliteringskedjan – rusta människor för arbetslivet Gemensamt – Kartläggning – stöd under aktiva rehabiliteringsinsatser Anpassat – efter kundens behov – efter kundens situation/förutsättningar


Ladda ner ppt "AT-läkarutbildning 18-19 augusti 2015 PHL Samordning - hur arbetar vi? Försäkringskassan Småland Nordväst Åsa Smedberg Personlig handläggare samordning."

Liknande presentationer


Google-annonser