Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny läkemedelsmodell 2013 – förändring mot 2010 - Vassare fördelning mellan kliniker och PV - Klassning av klinikmedel baseras på ATC7 i st.f. ATC5 - Nya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny läkemedelsmodell 2013 – förändring mot 2010 - Vassare fördelning mellan kliniker och PV - Klassning av klinikmedel baseras på ATC7 i st.f. ATC5 - Nya."— Presentationens avskrift:

1 Ny läkemedelsmodell 2013 – förändring mot 2010 - Vassare fördelning mellan kliniker och PV - Klassning av klinikmedel baseras på ATC7 i st.f. ATC5 - Nya substanser som saknar ATC7 kod fångas genom flaggning, och klassas sedan. Vi får en bättre bevakning

2 Ny läkemedelsmodell 2013 – förändring mot 2010 Underlag: utfall recept 2012-01 tom 2012-09  Särläkemedel Oförändrat  Riksslask Oförändrat  Klinikmedel Klassning baserat på 7-ställig ATC (substans) Om >= 61% förskrivning från sjukhusklinik, Licensmedel, beredningar samt extempore. Om ATC7 saknas (Ofta nya oklassade preparat. I snitt 68,4 % klinikförskrivning) och förskrivartyp = klinik så fördelas kostnaden på förskrivande klinik eller schablonmässigt på de kliniker som fått budget för läkemedel om annan förskrivare.  Primärvårdsmedel Allt utöver det som inte klassas enligt ovan Nya läkemedelsubstanser (ATC7) Alla nya substanser med ATC7-kod som inte finns i underlaget ovan flaggas som nytt och bedöms med jämna mellanrum, förslagsvis halvårsvis utifrån förskrivartyp och klassas därefter. Om klinikmedel så adderas det till klinikmedelslistan.

3 Effekt av ny klassning av klinikmedel (baserat på utfall recept 2012-01 tom 2012-08) KLINIK-medel Varav förskrivet från klinik = 84,9% från PV = 12,6% I förskrivning från HC inkluderas även förskrivning från privata hälsocentraler med listning PV-medel Varav förskrivet från PV = 66,4% från klinik = 31,4% Nya KLINIK-medel - 620 tkr (helår) Varav förskrivet från klinik = 87,1% från PV = 10,4% PV-medel 2011 + 620 tkr (helår) Varav förskrivet från PV = 68,6% från klinik = 29,1% Gammal modell Ny modell 2013 KLINIK- medel PV- medel

4 Åldersfördelning av PV-medel (modell 2013) 0 – 6 år: 1,6 % 7 – 19 år: 2,8 % 20 – 64 år:39,2 % 65 – 79 år:36,1 % 80 - år:20,3 %

5 Recept – läkemedelstyper 2012 (enligt modell 2013) Särläkemedel (ca 7,7 % ) –Särskilt dyra läkemedel som kräver speciell hantering: Blödarpreparat (B02BD) Cerezyme (imiglukeras: A16AB02) IVF-läkemedel (gonadotropiner: G03GA) Klinikmedel (ca 48 %) –Specialistläkemedel som i stort sett enbart skrivs från sjukhusklinik Primärvårdsläkemedel (ca 45 %) –Alla övriga läkemedel som förskrivs både på och utanför sjukhus Övrigt ( riksslask < 0,1 %)

6 Läkemedelsmodell 2013 – översikt Klinikläkemedel All förskrivning Kliniker Enl arbetsplatskod eller schablon Hälsocentraler Enl listning eller schablon Primärvårdsläkemedel All förskrivning Central hantering Riksslask LMC Särläkemedel All förskrivning Specifik klinik eller centralt Rekvisition Rekv enhet Enligt schablonfördelning till de kliniker som fått läkemedelsbudget går förskrivning från annan än klinik (vdc, privata, ej VLL mm) Enligt schablonfördelning till hälsocentralerna går förskrivning till patienter som saknar listningsområde


Ladda ner ppt "Ny läkemedelsmodell 2013 – förändring mot 2010 - Vassare fördelning mellan kliniker och PV - Klassning av klinikmedel baseras på ATC7 i st.f. ATC5 - Nya."

Liknande presentationer


Google-annonser