Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhögskola – vad är det?. Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet 107 skolor drivs av folkrörelser och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhögskola – vad är det?. Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet 107 skolor drivs av folkrörelser och."— Presentationens avskrift:

1 Folkhögskola – vad är det?

2 Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet 107 skolor drivs av folkrörelser och organisationer 43 drivs av landsting eller regioner Undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd (CSN)

3 - helhetssyn på kunskap och människor - ansökan och intagning vid varje skola - gemensamt lärande i sammanhållna grupper - samtalet och diskussionen är viktigast - utgår från deltagarna; från praktik till teori - tanken och handen är lika viktiga - läraren är handledare - internatet Folkhögskolans kännetecken

4 Behörighetsgivande kurser (Allmän kurs) Ett alternativ till grundskola, gymnasieskola och komvux. Folkhögskolan har kurser på olika nivåer Profilkurser (Särskild kurs) Studier efter intresseområde, t.ex. miljöfrågor eller idrott. En del kurser är yrkesutbildningar, t.ex. journalist eller fritidsledare. Andra är riktade till en särskild målgrupp, t.ex. funktionshindrade. Övriga kurser Korta kurser, sommarkurser och uppdragsutbildningar. Studier på distans En del av folkhögskolornas kurser kan läsas på distans, via internet. Ibland i kombination med kursträffar på skolan.

5 - har en bredd av allmänna ämnen - ger behörigheter till högre studier på högskola/universitet - kan ha en speciell profil/inriktning t.ex. internationella frågor, färg & form, sociala frågor, media, idrott, m.m. Behörighetsgivande kurser (Allmän kurs)

6 - miljöfrågor, sociala frågor, internationella frågor, biståndsfrågor - skapande, konst, musik, dans, skrivande, teater - media, foto, film, IT - idrott, friskvård, friluftsliv - språk, turism, m.m. Profilkurser (Särskild kurs)

7 - fritidsledare, behandlingsassistent, personlig assistent - konsthantverkare, båtbyggare, teaterpedagog, kyrkomusiker - journalist - idrottsledare, friskvårdspedagog - teckenspråkstolk - turismyrken, m.m. Yrkesinriktade kurser (vissa på eftergymnasial nivå)

8 ”Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.” Grundläggande behörighet till högskola/universitet

9 Sammanlagt tre års studier på gymnasienivå Delkrav 1: Omfattningskrav Grundläggande behörighet till högskola/universitet

10 Kunskaper motsvarande godkänd nivå i kärnämnen: - Svenska A och B / Svenska som andraspråk A och B - Engelska A - Matematik A - Religionskunskap A - Samhällskunskap A - Naturkunskap A Delkrav 2: Innehållskrav Grundläggande behörighet till högskola/universitet

11 Innehållskravet kommer successivt att anpassas efter nya Gy2011. Kunskaper motsvarande godkänd nivå i: - Sv 1, 2 och 3, eller Sv andraspråk 1, 2 och 3 - Eng 5 och 6 - Ma 1 a, b eller c - Sk 1a1 - Nk 1a1 - Re 1 - Hi 1a1 Delkrav 2: Innehållskrav Grundläggande behörighet till högskola/universitet

12 - en sammanfattande bedömning av studieförmågan (inga betyg i enstaka ämnen) - sätts i en fyrgradig skala - jämförbart mellan alla folkhögskolor Man ansöker till högskola/universitet via ”folkhögskolekvoten”. Studieomdöme Ges vid behörighetsgivande kurser (Allmän kurs)

13 Frågor? folkhögskola.nu info@folkhogskola.nu 08-796 00 50


Ladda ner ppt "Folkhögskola – vad är det?. Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet 107 skolor drivs av folkrörelser och."

Liknande presentationer


Google-annonser