Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUA – Skriva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUA – Skriva."— Presentationens avskrift:

1 SUA – Skriva

2 Lgr 11 år 3 De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator

3 Lgr 11, år 6 Betyg E: I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.  Betyg C: I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Betyg A: I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. 

4 Genrebaserad skrivundervisning
En genre har: Ett specifikt syfte En övergripande struktur Specifika språkliga drag Delas av dem som ingår i samma kultur

5 De vanligaste texttyperna i skolan
film, genrepedagogik

6 Cirkelmodellen Fas 1: Bygga upp kunskaper om ämnesområdet.
tala, lyssna, läsa, samla information och anteckna Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder Här är målet att eleverna ska bli bekanta med texttypens syfte, struktur och språkliga kännetecken. Fokus ligger på form och funktion. Fas 3: Skriva en gemensam text. Fas 4: Skriva en individuell text.

7 Berättelsestruktur Rubrik – berättelsens titel
Orientering – huvudpersonen (personerna) presenteras Komplikation – ett problem uppstår för huvudpersonen Händelser – olika saker händer när problemet ska lösas Lösning – problemet får en lösning Avslut – berättelsen rundas av

8 (Storymall, berättelsestruktur, matris, skrivbordet)
. Fåret Shaun (Storymall, berättelsestruktur, matris, skrivbordet)

9 Berättarverkstad

10 - karaktär/huvudperson
Igångsättare - karaktär/huvudperson - plats -idé

11 Framåtfrågor Berättelsen förs framåt
Gestaltningen blir tydligare (broderar ut personer, miljöer…) Problemet dyker upp

12 Fördjupningsfrågor Stimulerar till inre bilder
Hjälpa barnen vidare med inlevelse i frågorna

13 Ledarens roller Igångsättare Frågeställare Redigerare Berättarröst


Ladda ner ppt "SUA – Skriva."

Liknande presentationer


Google-annonser