Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mitel User Group Sweden What we are and what we do 15-05-041Mitel User Group 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mitel User Group Sweden What we are and what we do 15-05-041Mitel User Group 2015."— Presentationens avskrift:

1 Mitel User Group Sweden What we are and what we do 15-05-041Mitel User Group 2015

2 Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsträff hos Skatteverket Träffar med Mitel InfoChannel och CPI Document Library Planering av vidareutbildning MX-ONE 7 protokollförda styrelsemöten 15-05-042Mitel Customer Experience Day

3 15-05-043Mitel User Group 2015 Verksamhetsplan för 2015 Öka nyttan för medlemmarna genom att genomföra lokala medlemsträffar för att stödja nätverkandet Anordna efterfrågade utbildningar till bra pris Stöd i frågor om drift och anskaffning via medlemsforum Verka för ökad åtkomst av information på InfoChannel Diskutera aktuella frågor inom arbetsgrupper,. Föra fram medlemmarnas önskemål och synpunkter till Mitel Öka antalet medlemmar. Fler medlemmar ger större slagkraft!

4 Resultat 2014 Förlust 404 098 Intäkter 139 749 Rörelsekostnader -204 886 Finansiella poster -338 961 Rörelseresultat -65 137 Not 5 Andelar i koncernföretag Tidigare lämnade villkorade aktieägartillskott har omklassificerats till ökning av anskaffningsvärdet för aktierna. Tidigare redovisat mot föreningens egna kapital. Årets nedskrivning reglerar aktiernas verkliga värde. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten på 202 100 överförs i ny räkning. Balanserad vinst 202 998 Årets förlust -404 098 -201 100 15-05-044Mitel Customer Experience Day

5 15-05-045Mitel User Group 2015 Förslag till budget 2015 Tillgångar898 650Bank 848 650:- samt aktier i MD User AB 50 000:- Intäkter Medlems- och serviceavgift160 000Beräknat på 80 medlemmar Summa160 000 Kostnader Bokföring, försäkring30 000Lorab bokföring, bokslut och revision. Styrelsens ansvarsförsäkring. Administration150 000Seminarieplanering, arbetsgrupper, lokala medlemsträffar, medlemsvärvning, kursplanering, möten med Mitel, administration hemsidan och medlemsrgister mm Information60 000Skapa ny hemsida med funktioner för medlemsinlogning, medlemsregister, mailutskick mm. Styrelsen40 000Resor, uppehälle etc för styrelsmöten motsv Oförutsett20 000 Summa300 000 Resultat-140 000

6 Vilken är vår målgrupp? Föreningen är till för Svenska företag som har Mitel’s kommunikationslösningar och specifikt för dig som där ansvarar för eller är inblandad i telekommunikation. 15-05-046Mitel Customer Experience Day

7 På agendan just nu Utbildning, exempelvis MX-ONE fortsättningskurs för administratörer Lokala medlemsmöten där några medlemmars viktigaste frågor tas upp och senare diskuteras med Mitel Seminarier, främst kompletterande information till Mitels produktpresentationer, t ex Mobilnätens täckning och kapacitet, interaktion mellan MX-ONE och mobilnäten i MEX-scenarior 15-05-047Mitel Customer Experience Day

8 Se oss i vår monter! 15-05-04Mitel Customer Experience Day8


Ladda ner ppt "Mitel User Group Sweden What we are and what we do 15-05-041Mitel User Group 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser