Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mitel User Group Sweden What we are and what we do 15-05-041Mitel User Group 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mitel User Group Sweden What we are and what we do 15-05-041Mitel User Group 2015."— Presentationens avskrift:

1 Mitel User Group Sweden What we are and what we do Mitel User Group 2015

2 Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsträff hos Skatteverket Träffar med Mitel InfoChannel och CPI Document Library Planering av vidareutbildning MX-ONE 7 protokollförda styrelsemöten Mitel Customer Experience Day

3 Mitel User Group 2015 Verksamhetsplan för 2015 Öka nyttan för medlemmarna genom att genomföra lokala medlemsträffar för att stödja nätverkandet Anordna efterfrågade utbildningar till bra pris Stöd i frågor om drift och anskaffning via medlemsforum Verka för ökad åtkomst av information på InfoChannel Diskutera aktuella frågor inom arbetsgrupper,. Föra fram medlemmarnas önskemål och synpunkter till Mitel Öka antalet medlemmar. Fler medlemmar ger större slagkraft!

4 Resultat 2014 Förlust Intäkter Rörelsekostnader Finansiella poster Rörelseresultat Not 5 Andelar i koncernföretag Tidigare lämnade villkorade aktieägartillskott har omklassificerats till ökning av anskaffningsvärdet för aktierna. Tidigare redovisat mot föreningens egna kapital. Årets nedskrivning reglerar aktiernas verkliga värde. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten på överförs i ny räkning. Balanserad vinst Årets förlust Mitel Customer Experience Day

5 Mitel User Group 2015 Förslag till budget 2015 Tillgångar Bank :- samt aktier i MD User AB :- Intäkter Medlems- och serviceavgift Beräknat på 80 medlemmar Summa Kostnader Bokföring, försäkring30 000Lorab bokföring, bokslut och revision. Styrelsens ansvarsförsäkring. Administration Seminarieplanering, arbetsgrupper, lokala medlemsträffar, medlemsvärvning, kursplanering, möten med Mitel, administration hemsidan och medlemsrgister mm Information60 000Skapa ny hemsida med funktioner för medlemsinlogning, medlemsregister, mailutskick mm. Styrelsen40 000Resor, uppehälle etc för styrelsmöten motsv Oförutsett Summa Resultat

6 Vilken är vår målgrupp? Föreningen är till för Svenska företag som har Mitel’s kommunikationslösningar och specifikt för dig som där ansvarar för eller är inblandad i telekommunikation Mitel Customer Experience Day

7 På agendan just nu Utbildning, exempelvis MX-ONE fortsättningskurs för administratörer Lokala medlemsmöten där några medlemmars viktigaste frågor tas upp och senare diskuteras med Mitel Seminarier, främst kompletterande information till Mitels produktpresentationer, t ex Mobilnätens täckning och kapacitet, interaktion mellan MX-ONE och mobilnäten i MEX-scenarior Mitel Customer Experience Day

8 Se oss i vår monter! Mitel Customer Experience Day8


Ladda ner ppt "Mitel User Group Sweden What we are and what we do 15-05-041Mitel User Group 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser