Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din uppgift är: 4. Du skall göra minst en målning där ett av verken inom riktningen/av konstnären presenteras. Format skall vara A2. Vi skall nu i år9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din uppgift är: 4. Du skall göra minst en målning där ett av verken inom riktningen/av konstnären presenteras. Format skall vara A2. Vi skall nu i år9."— Presentationens avskrift:

1 Din uppgift är: 4. Du skall göra minst en målning där ett av verken inom riktningen/av konstnären presenteras. Format skall vara A2. Vi skall nu i år9 både teoretiskt och praktiskt arbeta kring begreppet ”den Moderna konsten”. 1. att utifrån alla de olika konstbegreppen (-ismerna) välja ut en av dessa som du vill arbeta kring. 2. Kring denna kan du sedan välja att jobba med själva konstriktningen eller enbart en konstnär inom denna riktning. 3. Du skall söka fakta, försöka finna ut vad det är som är det speciella i konstriktningen/hos konstnären (finna kärnan). Man skall t.ex. kunna säga att denna konstnär måste arbeta inom t.ex. expressionismen därför att……..

2 4:1 Arbetar du med konstriktning skall du även göra en ”egen” målning enligt samma regler som utmärker konstriktningen. Format A2 4:2 Arbetar du med en speciell konstnär skall även du göra en parafras bild d.v.s. använda kända element/former från konstnärens bilder/målningar och använda dessa i din egen målning. Format A2

3 Ditt teoretiska arbete skall vara klart och inlämnat senast fredag 6 november vecka 45 Detta skall vara i form av ett presentationshäfte i Vikt A4 format (varje sida i A5). Detta skall innehålla både text och bilder. Detta häfte görs lämpligen i programmet SCRIBUS alt PUBLISHER. Arbetet skall sedan sparas i filformatet.pdf som mailas till mig. Ditt praktiska arbete skall vara klart och inlämnas senast fredag 4 december vecka 49 Målningarna skall vara klara och inlämnade.

4 För att arbetet skall anses klart skall det : 1. Lämnats in ett presentationshäfte 2. Målats av ett konstverk inom konstriktningen/ av konstnären 3. Gjort en egen målning/parafras Brister i dessa punkter och eller för sent inlämnat blir bedömningen högst GODKÄNT.

5 Konstriktningex. på konstnär 1RealismCourbet, Manet 2NaturalismManet 3ImpressionismMonet, Renoir 4PointillismSeurat 5PostimpressionismCézanne, Gauguin 6FauvismMatisse 7ExpressionismMunch, van Gogh 8Tysk ExpressionismNolde, Kirchner 9KubismPicasso, Braque 10Italiensk FuturismMarinetti 11Rysk FuturismMalevitj, Kandinsky Konstriktningex. på konstnär 12DadaArp, Duchamp 13SurrealismDali, Magritte 14Abstrakt konstMondrian 15Abstrakt expressionismPollock 16Op konstVassareli, Escher 17Pop konstWarhol 18KonceptkonstChristo 19Superrealism 20Konst från andra världsdelar 21Svensk konstnär 22 Grafitti…Street Art etc.

6 6 1. Courbet

7 7 2. Manet

8 8 3. Monet

9 9 4. Seurat

10 10 5. Cézanne

11 11 6. Matisse

12 12 7. Van Gogh

13 13 8. Nolde

14 14 9. Picasso

15 15 10. Marinetti

16 16 11. Kandinsky

17 17 12. Duchamp

18 18 13. Dali

19 19 14. Mondrian

20 20 15. Pollock

21 21 16. Vassareli

22 22 17. Warhol

23 23 18. Christo

24 24 19. Duane Hanson

25 25 20. Rivera

26 26 21. Kylberg


Ladda ner ppt "Din uppgift är: 4. Du skall göra minst en målning där ett av verken inom riktningen/av konstnären presenteras. Format skall vara A2. Vi skall nu i år9."

Liknande presentationer


Google-annonser