Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 27 sept 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 27 sept 2015."— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 27 sept 2015

2 Disposition Informationskompetens Publikationstyper och var man hittar dom Informationssökning - teori & praktik Skapa konto i RefWorks Relevanta databaser – presentation Exportera referenser till RefWorks Fjärrlån Övning i databaser & RefWorks Mer om referenshantering & plagiatkontroll Infoga referenser och bibliografi i Word- dokument med RefWorks / Write-N-Cite Publicera uppsatsen

3 Informationskompetens Vilken information behöver jag? Var söker jag informationen? Hur söker jag informationen? Värdering av informationen Bearbetning & analys --> ny kunskap Förmedling av den vunna kunskapen

4 Olika typer av publikationer Primära (Uppsatser) Forskningsrapporter Konferensbidrag i proceedings Vetenskapliga artiklar i tidskrifter Avhandlingar Sekundära Handböcker, översiktsverk, läroböcker Lexikon Yrkes- och populärtidskrifter, webbplatser

5 …och var hittar man dem? …Via bibliotekets hemsida! Discovery  ”alla” publikationstyper Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr. Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!Via bibliotekets hemsidaÄmnesguide Trädgårdsmästarprogr

6 Att hitta böcker och artiklar Böcker Higgins - HiG:s katalog E-böcker  Discovery eller Ebsco eBook Collection Libris - den nationella katalogen Artiklar om ett ämneArtiklar om ett ämne (i databaser) Databasförteckningar  välja databas Discovery  söker i alla databaser eller via Sökhjälp  Ämnesguiden  välja databasÄmnesguiden Tidskrifter och specifika artiklar Tidskriftslistan

7 Används för att samla referenser, importera dom till sin text och skapa bibliografi i slutet på uppsatsen/rapporten. Del 1. Skapa konto och samla referenser i RefWorks: Ta del av informationen om RefWorks Skapa ett konto i RefWorks och logga in Skapa foldrar i RefWorks att samla referenserna i - - - Installera Write-N-Cite/ProQuest på din dator via Tools i RefWorks (välj WNC 4 eller eventuellt den äldre WNC 3) Sök fram artiklar/referenser i databaser och kataloger Exportera dina referenser till RefWorks och flytta dom till foldrarna Eller skriv in referenser för hand i RefWorks RefWorksRefWorks + Write-N-Cite/ProQuest – för referenser och bibliografi RefWorks

8 Att hitta en avhandling (det står diss. respektive lic.avh. i posterna) Libris Skriv in ditt ämnesord och klicka på Sök Begränsa till: Typ: Avhandlingar Begränsa ytterligare till: Åtkomst: fritt online (eller Typ: e-resurs) om du bara vill ha online ELLER ”Mina bibliotek” = HiG:s tryckta + online Avhandlingar, rapporter och artiklar (Sverige) SwePub (svenska lärosäten) SwePub Epsilon (SLU - forskningspublikationer i fulltext) Epsilon

9 Hämta referenser från Libris eller SwePubLibrisSwePub Sök fram en publikation Klicka på Skapa referens Kopiera önskat referensformat (RefWorks) Gå till RefWorks (och välj): References  Import (och välj): From text (RefWorks tagged format) Klistra in texten Import View last imported folder Flytta till önskad folder

10 Hämta referenser från Epsilon, Artikelsök eller MediearkivetEpsilonArtikelsök Mediearkivet Referenserna måste skrivas in i RefWorks för hand Öppna en post i Epsilon / Artikelsök / Mediearkivet Starta/Gå till RefWorks References  Add new Välj önskad Style och aktuell referenstyp Fyll i alla relevanta fält Ex - Author: efternamn, förnamn; efternamn, förnamn; efternamn, förnamn initial.; Ex - Title: huvudtitel : undertitel Select a folder Save reference

11 Att hitta examensarbeten Från HiG HigginsHiggins (tryckta uppsatser -2008) (endast 6 st) (välj först Filter: Uppsatser) DiVADiVA (e-uppsatser 2008-) Från SLU (Lantbruksuniversitetet) EpsilonEpsilon (examensarbeten) (Sök hellre i Uppsök – välj SLU) Nationellt Samma databas via två olika gränssnitt: Uppsök Uppsatser.se

12 Elektroniska lexikon EOL – Encyclopedia of life WikipediaWikipedia (engelsk) : Gardening, garden design, therapeutic garden Horticulture, horticultural therapy Wikipedia är bra för att få överblick, tips om andra resurser & länkar, men kvalitén på artiklarna varierar.

13 Ytterligare resurser Filmer, bild och ljud UR access Internetresurser via: Ämnesguiden för trädgårdsmästarprogrammetÄmnesguiden för trädgårdsmästarprogrammet

14 Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal) Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review Författare = forskaren De tillgängliga tidskrifterna hittar du i: Tidskriftsförteckningen Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i: UlrichsWeb En ”domartröja” anger om tidskriften är refereegranskad

15 Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem! Söka Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne – sök i en lämplig databasdatabas Bläddra Om du känner till en viss artikel: Bläddra fram till den i tid- skriften via – tidskriftsförteckningentidskriftsförteckningen

16 Informationssökning - planering Vilken tid har jag till förfogande? Får informationssökningen kosta (t ex kostnad för fjärrlån av artiklar)? Svenskt eller internationellt? Nyhetsartiklar, debattartiklar, yrkesartiklar, vetenskapliga dokument? Begränsningar i språk?

17 Generella söktekniker - läs hjälpsidorna i resp databas Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård* Kombination med boolska operatorer (AND, OR, NOT) Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy” Logisk gruppering med parenteser Ex: Gardens AND (Sweden OR Denmark) Fritextsökning eller Fältsökning Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)

18 Den bibliografiska posten (= grunden för sökningen) Author:Stasky, Carly Title:Guerilla gardening Source:Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110, p 14-15 Year:2002 Language:English Type:Journal article ; Review Keywords:Gardening ; Seedlings Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape. (Fulltext:)…………… ……………

19 Förberedelser inför sökningen Formulera sökfrågan så klart som möjligt Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta nya sökord Vanligtvis krävs engelsk terminologi Försök att hitta synonymer, stavningsvarianter och ev. förkortningar Hämta sökord från databasens ämnesords- register (om det finns)

20 Under sökningen tänk på: Undvik att skapa långa komplicerade söksträngar från början. Lägg till (ta bort) en term åt gången. Då har man kontroll över hur och varför sökresultatet förändras Kontrollera alltid stavning vid dålig träffbild Fulltext ej tillgänglig Kontrollera i tidskriftsförteckningen om tidskriften finns i fulltext i någon annan databas eller i tryckt form

21 Uttagsalternativ Skriv ut - artikeln eller referensen Skicka epost: referensen, artikeln eller länk till artikeln Spara som en fil Spara till referenshanteringsprogram - RefWorks, EndNoteRefWorks

22 Dokumentation av sökningar För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut historiken

23 Academic Search Elite och GreenFile via ämnesguiden via ämnesguiden Välj Advanced Search Sök på dina ord och välj sen begränsning till Peer reviewed journals och Fulltext Öppna en post i träfflistan (Cite  Skapa referens) Export  Exportera referenser till RefWorksRefWorks Eller lägg i Foldern från träfflistan och exportera sen Följ länkar till fulltext (PDF, Linked fulltext, Linksource) Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms) Bläddra bland trädgårdstidskrifter (Publications)

24 Discovery via ämnesguiden via ämnesguiden En samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets databaser inkl katalogen samtidigt Plus En genväg till många databaser Ger träff på de flesta ämnen (Cite  Skapa referens) Export  Exportera referenser till RefWorksRefWorks Beställningsformulär om fulltext saknas (Request this) > Fjärrlån Minus Inget ämnesordsregister Något osäker begränsning till peer-review tidskrifter Ofta dubbletter från de olika databaserna

25 PsycINFO via ämnesguiden via ämnesguiden Inkluderar psykologiska aspekter på vistelse & arbete i natur och trädgård Ämnesordsregister finns (Thesaurus) (Cite  Citation style) Export  Exportera till RefWorks

26 Ytterligare databaser via ämnesguiden via ämnesguiden Referenser, med länkar till fulltextdatabaser Artikelsök(allmän, svensk, populär- vetenskap, få länkar) Retriever – Research(allmän, svensk, populär- (Mediearkivet)vetenskap, fulltext) ISI Web of Science(allmän) Scopus(allmän) Google Scholar(allmän, även fria resurser) Cinahl(omvårdnad, naturens läkande kraft inkl trädgårdsterapi)

27 Google Scholar Bra andrahandsalternativ till Discovery Hittar dokument av typen vetenskapliga artiklar Länkar till bibliotekets fulltextdatabaser Inställningar: Bibliotekslänkar  Gävle och Libris  Spara Bibliografiförvaltare  Visa importlänkar till RefWorks  Spara Använd Avancerad sökning

28 Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen Tidskriftsförteckningen Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:- /artikel. Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätetGoogle Scholar

29 Fjärrlån Böcker från Nordiska bibliotek – gratis. Avhämtning på HiG. (underlag = utskrift från Libris eller beställ direkt i Libris) Artiklar – 40 kr. Skickas till hemadress. (underlag = referens från databas eller direkt via Request this-formuläret i Discovery)

30 Tänk på upphovsrätten - citera korrekt Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser. Varning för PLAGIAT!!!

31 Läs mer om Referenshantering & plagiatkontroll Skriva referenser Referenshantering med RefWorks Plagiatkontroll Modulen SafeAssign i Blackboard Antiplageringsguiden Refero http://bi.lnu.se/Refero/1intro.php http://bi.lnu.se/Refero/1intro.php

32 Referensstandarder I många databaser kan man skapa referenser eller ladda ner referenser till RefWorks m.fl. Glöm inte titel/författare på www-sidor. Välj en referensstandard och använd den konsekvent: APA – beteende- och samhällsvet. Harvard – flera olika discipliner Oxford – historia, juridik, teologi Vancouver – medicin och biomedicin

33 Hitta bilder Flickr Fotoakuten Science Photo Library Wikimedia Commons

34 Används för att skapa referenser i texten och bibliografi i slutet på din uppsats eller rapport Del 2. Lyft in referenserna från RefWorks till din text: Starta Word och öppna ditt dokument Logga in i ProQuest/Write-N-Cite i Word-menyn (kod RWHIG) Synkronisering med RefWorks sker … Ställ markören i texten där referensen ska vara Välj Style: APA, Harvard eller Oxford Insert Citation  Insert New Välj folder & markera önskad referens  Klicka på OK och referensen infogas på önskad plats. Spara. Fortsätt med övriga referenser Ställ slutligen markören där bibliografin ska börja Bibliography options  Insert Bibliography RefWorksRefWorks + Write-N-Cite/ProQuest Forts! RefWorks

35 Publicera uppsatsen Elektronisk publicering i DIVA Titelsidemallarna Information från lärarna Sökhjälp  Boka en bibliotekarie Lycka till!


Ladda ner ppt "Informationssökning inför uppsatsen Högskolebiblioteket 27 sept 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser