Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUA - Pauline Gibbons för nybörjare…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUA - Pauline Gibbons för nybörjare…"— Presentationens avskrift:

1 SUA - Pauline Gibbons för nybörjare…

2 Bakgrund Utbildning i fokus Framtidens krav, litteracitet
Flerspråkighet (och minskat lärande) Läraren är den viktigaste faktorn Sigtunaboxen SUA Pauline Gibbons

3 Inledning: teoridel Språket är nyckeln till allt Kunskapsutveckling och språkutveckling hänger ihop Språket beror på sammanhanget - funktion, situation, form - kulturellt Risken att hamna på efterkälken

4 Sociokulturellt perspektiv på lärande
-lärande sker i samarbete och samspel  Ge akt på: VILKEN SORTS SPRÅK använder vi? Hur kan vår STÖTTNING bli effektivare i alla skolämnen?

5 Viktigast… Det ”lossnar” inte automatiskt Stöttning i skolämnena
Moderna teorier om undervisning Gott sociokulturellt klimat

6 Språkutveckling… ”Titta, den gör så att de rör sig” ”Vi såg att nålarna fastnade på magneten” ”Vårt experiment visade att magneter attraherar vissa metaller” ”Magnetisk attraktion inträffar enbart mellan ferromagnetiska ämnen”

7 Först: TAL i klassrummet
Hur samtalen läggs upp är avgörande - varning för IRF - Varning för tvåtredjedelsklass rummet - små förändringar av ditt tal kan göra det mycket effektivare

8 Det väl förberedda grupparbetet
Tydliga instruktioner -visa Uppgifter som kräver interaktion Expertgrupper och hemgrupper Kognitiv anpassning –gärna praktiskt arbete Integrerat med ämnet Tvingar fram tankeverksamhet Allt tar mer tid Stöttning Övning ger färdighet

9 Övningar TALA EPA! Tänk på en sak (på en bild) som…. /ja och nej-frågor Hitta skillnaderna, utan att visa bilden Bildsekvenser (i rätt ordning) Bilder! Problemlösning, kreativitet, konstruera… Beskriv och rita- skärmövning

10 Lärarstöttat samtal Prata inte för mycket! Ställ öppna frågor
Uppmuntra, men hjälp inte för mycket ”Vad hände då?” ”Kan du förklara lite till...” "Det här går ju bra… ” Omformulera först på slutet Förläng väntetiden, ge flera tillfällen att omformulera

11 FRÅN TAL TILL SKRIFT Litteracitet! Mot de explicita beskrivningarna
Arbetsordning Utföra uppgiften/experimentet Nyckelord i helklass Lärarstödd redovisning på väg mot skriftspråk Individuell loggbok

12 Att SKRIVA på ett andraspråk
Den goda skribenten tänker brett Från progressiva metoder till explicita Att lära sig GENRER Syfte Struktur Språkliga drag Delas i en kultur

13

14 Cirkelmodellen  lära sig genren
Bygga upp kunskap på olika sätt Studera texter i genren Skriva gemensam text i genren Skriva egen text i genren Obs! specialord i ordbank Samtala med grannen: På vilket sätt kan man jobba med cirkelmodellen i era ämnen? Meningsfullt? Erfarenheter?

15 LÄSTEORI Det hr vrt str dbtt de snst ti årn om lsndrvsnng. Vssa betrktr läsndt sm att mn bhärskr ljdmtodn, ndra sm en prcess dr lsaren anvndr sna tdgare knskaper ch sn knskap m sprksystmt fr att för att förtsga innbrden. De oilka snysätten hra påvrekat läsdunervisningen. Motederna hra varireat beroende på mo man hädvat att det viktigaste är att larä ut ljudmotedeneller om mna hra inställningen att bran lär sig läsa gonem förätusga . Men för den som lä_ den här tex_ bor_ det vara uppen_ att vi anvä_ må_ olika strat_ för att för_ en skriv_ text.

16 Att LÄSA effektivt är en komplex aktivitet
LITTERACITET Den effektive läsaren använder många strategier och förmågor samtidigt! FÖRFÖRSTÅELSE är avgörande t.ex. Genrer Bankrånare tog gisslan Förskolechef sökes Den dumme katten och den listige musen Enstaka ord Trots att det var rött __________ bilen.

17 ???? Tillvägagångsättet är mycket enkelt. Först ordnar man allt i olika högar. Det kan räcka med en enda hög beroende på hur mycket det handlar om. Om du måste gå hemifrån för att du saknar den rätta utrustningen blir det nästa steg, annars är det bara att sätta igång. Det viktigaste nu är att inte förhasta sig. Hellre för lite åt gången än för mycket. I det långa loppet verkar kanske inte det här ha någon betydelse, men det kan lätt inträffa olyckor. Ett misstag kan bli en dyrköpt lärdom… När det hela är klart sorterar man allt i högar igen. Sedan läggs allt på sin rätta plats för att användas igen allt eftersom. Så småningom måste hela processen upprepas.

18 Hur hjälpa andraspråkselever?
Genom att aktivt öva lässtrategierna!

19 Aktiviteter LÄSA Högläsning - Läraren som förebild
- med maskerade ord/paus i texten Öva på att sammanfatta kort text enligt instruktion: - Med max 12 ord - Genom att föreslå rubrik - Återberätta för kamraten på en minut Heta stolen, tablåteter

20 Lucktexter Klippa i texter Textvalet - ge nybörjare en anledning att välja blad

21 Nyckelförmåga: att LYSSNA
Viktigast och svårast Envägs- och tvåvägslyssnande Lugn och ro Att vara en god förebild

22 Skuggläsövning: Det var en gång en mycket rik bonde som varje kväll tog fram sin skattkista och räknade alla sina guldpengar. Det enda han tänkte på var sitt guld. Han älskade ingen endaste människa och han fick aldrig några besök. Men en mörk, kall och snöig kväll… Vad händer härnäst, tror du? … så knackade någon på dörren. Den rike bonden öppnade och där stod en fattig gammal, mager man.

23 Aktiviteter LYSSNA Vad hör du?
Ge modeller för att be om förtydliganden Skärmövning: beskriv och rita ”Om du är…” Kartlek Expert- och hemgrupp

24 Checklista vid planering: Hitta språket i ämnet
Vilka talspråksmoment finns? Vilka lyssningsmoment finns? Vilka texter läses? Hinder? Vilken sorts texter ska skrivas? Schematisk struktur? Sammanlänkande ord? Vilket ämnesspecifikt ordförråd måste eleverna få tillgång till för att förstå?

25 Vad kan läggas till? Var befinner sig eleven? Hur kan lärarens stöttning se ut?


Ladda ner ppt "SUA - Pauline Gibbons för nybörjare…"

Liknande presentationer


Google-annonser