Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juni -September: Uppdragsanalys / planering / förankring Två förvaltningar blir en ! Tidsplan : juni 2009 – våren 2010 September - November: Projektarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juni -September: Uppdragsanalys / planering / förankring Två förvaltningar blir en ! Tidsplan : juni 2009 – våren 2010 September - November: Projektarbete."— Presentationens avskrift:

1 Juni -September: Uppdragsanalys / planering / förankring Två förvaltningar blir en ! Tidsplan : juni 2009 – våren 2010 September - November: Projektarbete December - Januari: Beslut Våren 2010: Verkställande

2 Juni : Uppdragsanalys / planering / förankring * Syfte * Vad vill uppdragsgivarna * Gemensam bild av uppdraget * Projektorganisation * Information / förankring hos alla berörda Två förvaltningar blir en ! Tidsplan : Juni – September

3 September – November : Genomförande Nulägesanalys Omvärldsspaning Diskussion olika modeller Remissomgångar Konsekvensanalys Remiss huvudalternativ

4 December:Beslut Beslut ang. huvudalternativ Information / förankring Planering av verkställandefasen Januari – april : Verkställande Personal Ekonomi Verksamhetsplaner Övrigt

5 Projektorganisation Uppdragsgivare kommunledningsgrupp Ledare ON / BUN Arbetsgrupp 7 pers. Projektgrupp Kommunfullmäktige Arbetsgrupp Facklig repr. Ekonom Sekr. / info. Personal Chef ON Chef BUN VFC

6 Samverkan / dialog Arbetsgruppen för en kontinuerlig dialog med projektgruppen ( alla ledare ON / BUN ) Lokal samverkan på varje chefsnivå - återrapportering till arbetsgruppen Kommunövergripande samverkan arbetsgrupp – centrala personalföreträdare Anteckningar på intranät Referensgrupper Brukare ( vårdtagare, pensionärsråd, handikappråd, elevråd, föräldraföreningar osv ) ????? Chefsmöten ON BUN ON + BUN ON BUN Central samverkan

7 Politisk styrning KF-beslut 2009-02-25 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en Välfärdsförvaltning omfattande nuvarande omsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen Välfärdsförvaltningen leds av en chef ( välfärdschef ) Organisationen med en välfärdsförvaltning ska gälla från den dag den nye välfärdschefen påbörjar sin anställning i Munkedals kommun En prioriterad arbetsuppgift för välfärdschefen är att i ett processinriktat organisationsarbete skapa en gemensam välfärdsförvaltning av nuvarande omsorgs- respektive barn- och utbildningsförvaltningen

8 ” Vi ska vända på varje sten……” Lars-Erik Knutsson, maj 2009


Ladda ner ppt "Juni -September: Uppdragsanalys / planering / förankring Två förvaltningar blir en ! Tidsplan : juni 2009 – våren 2010 September - November: Projektarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser