Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Nytt pensionsavtal för unga akademiker www.saco-s.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Nytt pensionsavtal för unga akademiker www.saco-s.se."— Presentationens avskrift:

1 1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Nytt pensionsavtal för unga akademiker www.saco-s.se

2 2 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Det bästa premiebestämda pensionsavtalet på arbetsmarknaden Ökad flexibilitet för individen Bra, långsiktigt hållbara pensioner för de som är födda 1988 och senare Därför tecknade vi det nya avtalet

3 3 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Från 1 januari 2016 Framåtblickande avtal som ger bra och trygga pensioner för statliga medarbetare. Avtalet gäller de som är födda 1988 eller senare. Bestämmelserna i PA03 fortsätter att gälla för de som födda 1987 eller tidigare. Under vissa förutsättningar kan även medlemmar födda 1987 och tidigare träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att ansluta sig till det nya premiebestämda avtalet. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

4 4 Det nya pensionsavtalet är premiebestämt. Arbetsgivaren betalar in en premie, en avgift, varje månad. Avgiften fonderas till dess att medarbetaren går i pension. Premien är 4,5 procent på lönedelar under tak och 30 procent över tak. Därutöver betalar arbetsgivaren in en extra premie på 1,5 procent på hela den pensionsgrundande lönen som kan användas för att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet eller som ett sätt att öka ålderspensionen. Premiebestämt avtal

5 5 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Pension tjänas in hela arbetslivet I det nya avtalet kommer man att tjäna in till sin framtida pension redan från första dagen på jobbet oavsett ålder. I PA03 börjar intjänandet av premie vid 23 års ålder och den förmånsbestämda först vid 28. Den övre åldersgränsen har också flyttats, från 65 år i PA03 upp till den så kallade LAS-åldern, som nu är 67 år. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

6 6 En extra premie på 1,5 procent gör det möjligt för medlemmarna att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. Extra premieavsättningar är möjliga genom enskild överenskommelse med arbetsgivaren. Hållbart och flexibelt arbetsliv

7 7 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Enklare att byta jobb Medlemmarna tar med sig sina intjänade pensionspremier genom hela karriären, oavsett om de arbetar inom stat, kommun, landsting eller privat företag. Det nya pensionsavtalet underlättar på så sätt rörligheten mellan arbetsmarknadens sektorer och det gynnar staten som även behöver erfarenhet och kompetens från andra delar av arbetsmarknaden

8 8 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Föräldralediga och sjukskrivna tjänar in premierna på 4,5 procent och 30 procent som om de inte varit sjuka eller föräldralediga. Den extra premien om 1,5 procent tjänas under sjuk- och föräldraledighet in på den utbetalda lönen, det vill säga sjuklön, sjukpenningtillägg och föräldrapenningtillägg. Föräldralediga och sjuka gynnas

9 9 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Sjukpension och efterlevandepension Det nya avtalet innehåller förmånsbestämd pension och sjukpension precis som dagens pensionsavtal.

10 10 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Född 87 och tidigare För alla som är födda 1987 och tidigare gäller bestämmelserna i PA03 och det nuvarande Delpensionsavtalet även i fortsättningen. Under vissa omständigheter kan den som vill diskutera med arbetsgivaren om att tillhöra det nya premiebaserade avtalet. 10 Bli medlem i ett Saco-S-förbund

11 11 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Saco-S tar ansvar Saco-S tar ansvar för kommande generationers pensioner och har förhandlat fram ett hållbart och robust system. Vi lever allt längre och att gå från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner är en nödvändig förändring som är genomförd på arbetsmarknaden. Vår bedömning är grundad på god kunskap om vår omvärld och våra medlemmars behov. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

12 12 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Avtalet är, med den extra premien på 1,5 procent, det mest förmånliga på arbetsmarknaden. Ett bra och flexibelt avtal som underlättar rörligheten på arbetsmarknaden och ett längre arbetsliv. Saco-S har tagit ansvar för att unga akademiker ska få bra och långsiktigt hållbara pensioner. Ett förmånligt avtal

13 13 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Mer information när avtalet är klart Huvuddragen i avtalet är klara men vissa detaljer är kvar att lösa. Parterna har därför kommit överens om att bara kommunicera innehållet översiktligt. Hela överenskommelsen offentliggörs när parterna slutfört arbetet under hösten 2015. 13 Bli medlem i ett Saco-S-förbund

14 14 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Sacoförbund inom statlig sektor 14 Bli medlem i ett Saco-S-förbund


Ladda ner ppt "1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Nytt pensionsavtal för unga akademiker www.saco-s.se."

Liknande presentationer


Google-annonser