Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupp : Arvid och gänget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupp : Arvid och gänget"— Presentationens avskrift:

1 Grupp : Arvid och gänget
Av: Hedda , Dante , Julia G , William L och Arvid

2 Växthuseffekten

3 Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären kan släppa igenom strålning från solen så att den når jorden. Man kan jämföra atmosfären och jorden med ett växthus. Atmosfären kan liknas vid glaset som släpper in strålning från solen men som samtidigt hindrar en del av värmen från att återvända ut i rymden.

4 Temperatur Sedan ett år tillbaka har det diskuterats hur vi människor genom bilkörning, eldning av olja, industriutsläpp m.m. har förändrat mängden växthusgaser som t.ex. koldioxid i luften. Utan atmosfären skulle det bli 18 minusgrader. Värmestrålningen absorberar av växthusgaserna och håller kvar värmen i atmosfären. Växthuseffekten har varit känd sedan 1800-talet.

5 Förstärkt växthuseffekt
Växthuseffekten är naturlig och livsviktig. Om den inte fanns skulle det vara minst 20 grader kallare på jorden, och människor skulle ha svårt att leva här. När man talar om att växthuseffekten är ett problem handlar det om att växthuseffekten förstäkts. Det är ökade halter av växthusgaser i atmosfären som gjort att växthuseffekten förstärkts.

6 Mat

7 Mat För att maten ska räcka i framtiden måste den odlingsbara mark som finns utnyttjas. Vi måste också tänka på vad vi äter. Det går åt mer resurser för att få fram kött och mjölkprodukter än vegetabiliska produkt. Det är effektivt att odla på stora åkrar med en sorts gröda. Vill du undvika mat som odlats med kemiska bekämpningsmedel ska du välja ekologiska produkter. Ekologisk mat får inte bli blandad med giftiga besprutningsmedel och man får inte ha använt konstgödsel. I Sverige är KRAV den mest kända märkningen för ekologisk mat. En hel del av maten vi köper i affären innehåller olika tillsatser, ämnen som blandas i för att maten ska hålla sig längre eller få en viss konsistens som t. ex bli tjockare. Tillsatser används också för att maten ska få en viss färg eller smak. Man måste tänka på var maten kommer ifrån och hur den producerats. En del mat fraktas långa sträckor innan den hamnar hemma hos dig. Ju längre sträcka maten fraktas desto mer utsläpp blir det från olika transporter. För att vi ska veta maten i affären kommer ifrån ska vissa matvaror ursprungs märkas, det ska stå var maten kommer ifrån.

8 Hållbar utveckling Hållbar utveckling är ett hållbart system för framtiden. Människan, ekologi och ekonomi ska försöka sammarbeta för att det ska bli bättre i framtiden. Hållbar utveckling är att alla människor inte ska lämna ett för stort fotavtryck. Hållbar utveckling är ett sätt att få jorden att må bra. Hållbar utveckling är ett sätt att beskriva hur vi måste sköta jordklotet för att vår planet ska må bra-även när våra barn och barnbarn tar över den.

9 Sveriges fem viktigaste natur resurserna
Vattenkraft är den viktigaste förnybara energikällan i Sverige. Den producerar knappt hälften av den elenergi vi använder idag. Det flesta av våra älvar utnyttjas för att få elektricitet. Älvarnas vattenmängd och landskapets höjdskillnad gör det lönsamt att använda dem för elproduktion. Kraftverken som byggts vid älvarna omvandlar vattnets rörelseenergin till elektriskenergi. Ju större vattenmängd och ju högre fallhöjd desto mer energi kan utvinnas. Fakta: Det finns drygt 1800 vattenkraftverk i Sverige. Vattenkraftverken står för drygt 45% av den totala elproduktionen. Utbyggnaden av vattenkraftverk påverkar växt- och djur livet i älvarna. Bland annat ställer kraftverksbyggen till problem för de fiskarter som vandrar upp i älvarna för att leka och para sig, som t.ex. laxen. Detta påverkar fiskbeståndet eftersom fiskarna dör ut om de inte kan föröka sig. För att lösa problemet med fiskarnas vandringar till lekplatser byggs så kallade fisktrappor. Fisktrapporna hjälper fiskarna förbi kraftverken. Man har under många år utnyttjat vinden för att driva olika arbeten och maskiner. Mellan 1200-talet och 1800-talet var vinden en av de viktigaste energikällorna i Europa. Väderkvarnarna som drevs av vinden användes till att mala säd men även till att pumpa vatten. På Öland fanns i slutet av 1800-talet runt 2000 väderkvarnar. På 1970-talet började satsningarna på vindkraft åter ta fart då man såg behov av nya energikällor. Idag kan du se vindkraftverk snurra på många platser i Sverige. När vinden sätter vind kraftverkets rotor blad i rörelse framkallas rörelseenergi som omvandlas till elektrisk energi i en generator. Fördelarna med vindkraft är att den är ren, förnybar och inte påverkar den biologiska mångfalden i någon större utsträckning. En solcell tar upp energi från solen och gör så att en lampa kan lysa. Sverige har mycket träd det är en väldigt naturresurs vi kan göra möbler mm. Sverige har berg i bergen kan vi göra gruvor där vi hittar järnmalm.


Ladda ner ppt "Grupp : Arvid och gänget"

Liknande presentationer


Google-annonser