Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 VÄLKOMNA ! FORTBILDNINGSDAG MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION INOM NATURBRUK 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 VÄLKOMNA ! FORTBILDNINGSDAG MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION INOM NATURBRUK 2015."— Presentationens avskrift:

1 1 VÄLKOMNA ! FORTBILDNINGSDAG MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION INOM NATURBRUK 2015

2 2 Program Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 10.00 Välkomna! Kort presentationsrunda. Naturbruksskolornas Förening Korta rapporter: Attraktionskraftsprojekt – vad pågår i branscherna + samverkan skola branscher? Landsbygdsnätverket, LRF-SLA m.fl. Resultat från årets NB1-elev-enkät (Maria Elinder) 10.40 Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? I huvudet på en 15-åring – styrande faktorer i gymnasievalet. Vem vill läsa på Naturbruksprogrammet? Om psykografin som utgör grunden till Naturbruksskolornas målgrupper. Sökbildsanalys – så tar du reda på varför vissa elever väljer bort skolan trots att de är intresserade av programmet samt vad som gör skolan unik. Så ökar du trafiken till skolans viktigaste skyltfönster (hemsidan) – om vikten av god sökmotoroptimering. Tomas Lönn; tomas.lonn@bizcare.se bizcare.se 12.20 Lunch i LRF:s fina restaurang med många svenska råvaror

3 3 13.00 Utdelning av gemensamt Mf-material som Stick ut-knappar etc. 13.20 På gång: NF:s Mf-grupp riks (naturbruk.se, Facebook, filmsnuttar, mjölkpaket, annonser, etc.) Övrig info ungdomskommunikation, attraktionskraftsprojekt 13.50 Introduktion till workshops. NB-skolornas, och branschernas, kommunikativa utmaning, vad består den i? Vad vet vi om våra ungdomar egentligen? Vägen till ökad hemsidestrafik – hur gör andra skolor? Events som lockar – hur kan vi tänka utanför boxen? Välj en av grupperna: 1. Sociala medier (Maria H m.fl.) 2. Flexibelt monterkoncept: Gymnasiemässan i Älvsjö 19-21 nov. + möjlighet nyttja över landet + samverkan med branscherna (mässgruppen) 3. Argument för Naturbruksprogrammet till SYV (Pär H, Hanna Ö. m.fl.) 15.00 Återkoppling från grupperna. Sprid goda exempel. Inlämning av utvärdering för dagen. 16.00Slut

4 4

5 5 Verksamhetsidé: Att NB ‐ skolorna tillsammans med branscherna via olika kanaler synliggör utbildningar, arbeten och karriärmöjligheter för åk 8 ‐ 9elever, föräldrar, SYV. Extern marknadsföring 1. Utveckla koncept för samverkan skolor – bransch riks och regionalt 2. Mer text + foton till naturbruk.se, Målgrupp: åk 8 ‐ 9, SYV, föräldrar. Till varje skolas inmatare i databasen: Uppdatera kontaktpersoner! Skicka fler foton á minst 1,5 MB till bilder@naturbruk.se ! Länka från er hemsida till www.naturbruk.se!bilder@naturbruk.sewww.naturbruk.se 3. Fortsatt sökmotor ‐ optimering naturbruk.se 4. Gilla Facebook ‐ sidan Naturbruk.se Tips till alla skolor! Till Mf ‐ ansvarig: gå med i slutna gruppen Stick ut – välj naturbruk: tipsa där om material att lägga ut på FB Naturbruk.se 5. Fortsatt Stick ut! Välj naturbruk: knappar, annonser, sajter. Tips: Stick ut ‐ knapp med i era annonser! Roll-- ‐ ups.

6 6 6. Pressmeddelanden, redaktionell text Lokalt exempel + siffror + gärna kändis. Tips från skolor o bransch! 7. Mjölkpaneler med info om NB. Förnyad kontakt med Arla, Norrmejerier, Skånemejerier. 8. Samverkan med branschen för ekonomisk möjlighet att delta i GymnasieGuiden: annonssida. Internt arbete. Många grupperingar arbetar med attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud. Behov av att kommunicera! Utvecklad samverkan NB ‐ skolor, branscher, SLU: Marknadsför yrkesutgångar NB + jobb + möjlighet till yrkes ‐ och högskoleutbildning. 1. Mf ‐ gruppen riks inkl. branscher, LRF Ungdomen, SLU. NF har telefonkonferens 17 linjer. 2. Nya naturbruk.se : behov foton 1,5 MB + innehåll + länkar tillbaka! 3. Gilla Facebook Naturbruk.se + Grupp: Stick ut – välj naturbruk

7 7 4. Mäss ‐ samverkan skolor ‐ bransch i flexibel Naturbruk.se ‐ monter på olika platser över landet (LB ‐ nätverkets arbetsgrupp Unga i Gröna Näringar + NF inbjuder branschrepr. till workshop 24/4) Syfte: Öka andelen elever som väljer NB ‐ utbildning och satsar på arbete med Djur och Natur. Bemanning från NB ‐ skolor: 2 SYV, 8 elever + 2 branschrepresentanter. Gemensam mässutbildning. Synliggör 1: Naturbruksprogrammet, yrkesutgångar, jobbmöjligheter. 2: Hänvisa till naturbruk.se + gronajobb.se (ej till skolor). 5. Tips: mejllistor på naturbruk.se – För NB ‐ skolor ‐ Personalkontakt. 6. Att nå ut i media: debattunderlag till branscherna + vad skrivs på skolorna, vad kan vi lyfta nationellt i pressmeddelanden? ex: Lokalt exempel + trend/statistik + känd person + timing. 7. Mf ‐ dag tors. 24/9 2015 på LRF. Föreläsare Tomas Lönn Från 2014: Möjlighet för skolor/huvudmän att boka Ola Mattisson ola@7billion.se för egen träff via NF ‐ avropsavtal. 10.000 kr halvdag 8. Kvalitetsgranskning Information naturbruk.se + t.ex. GymnasieGuiden.se + tips till medlemsskolor.

8 8 § 1 Syfte, Naturbruksskolornas Förening Föreningens syfte är att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. Föreningen skall fullgöra detta bl. a. genom att: Företräda skolorna i kontakter med myndigheter, näringar och högskolor, särskilt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och de lokala/regionala högskolorna. Samordna och förmedla internationella kontakter. Samordna och genomföra insatser för marknadsföring av naturbruksskolornas utbildningar. Främja fortbildning samt utveckling av läromedel och utbildningsmetodik. Garantera att samråd mellan naturbruksskolorna på nationell nivå genomförs årligen.

9 9 Styrelsen 2015 Ordförande samt ansvar för projekt, marknadsföring/kommunikation och EUROPEA Bo Wiberg, Gran och Kalix naturbruksgymnasier Vice ordförande samt ansvar för reformer och naturturism Anneli Gunnars, Älvdalens utbildningscentrum Sekreterare samt ansvar för häst Stig Liljergren, Stiernhööksgymnasiet Kassör samt ansvar för läromedel och lantbruk Elisabeth Bringer-Hallberg, Vretagymnasiet Fortbildning samt ansvar skogsbruk Mikael Rissvik, Ryssbygymnasiet Marknadsföring-Mässor samt ansvar djur Per Fermvik, Öknaskolan

10 10 Forts, styrelsen 2015 SLU samt ansvar trädgårdVakant (Liselott Sörensen Ringi, naturbruksskolan Dingle) Suppleant samt ansvar naturturism Lars Unné, Naturbruksgymnasiet Osby Suppleant samt reformer och ansvar hund Mimmi Andersson, Grans naturbruksgymnasium Suppleant samt ansvar skogsbruk Peter Nyman, Stora Segerstad naturbrukscentrum samt Maria Elinder, agronom och projektledare m. m. maria@naturbruk.se tel. 070 – 568 73 18 och Ralph Engstrand, webmaster m. m. ralph@naturbruk.se tel. 073 – 935 44 05maria@naturbruk.seralph@naturbruk.se

11 11 Attraktionskraftsprojekt branscherna m. fl. Landsbygdsnätverket: Unga i gröna näringarna, UGN LRF + SLA: Grön attraktion (Sofia Lindblad) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, SLU

12 Enkät NB1- elever 2015 12

13 Enkät NB1- elever 2015 13

14 Enkät NB1- elever 2015 14

15 Enkät NB1- elever 2015 15

16 Enkät NB1- elever 2015 16

17 17 Program Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 10.40 Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? I huvudet på en 15-åring – styrande faktorer i gymnasievalet. Vem vill läsa på Naturbruksprogrammet? Om psykografin som utgör grunden till Naturbruksskolornas målgrupper. Sökbildsanalys – så tar du reda på varför vissa elever väljer bort skolan trots att de är intresserade av programmet samt vad som gör skolan unik. Så ökar du trafiken till skolans viktigaste skyltfönster (hemsidan) – om vikten av god sökmotoroptimering. Tomas Lönn; tomas.lonn@bizcare.se bizcare.se 12.20 Lunch i LRF:s fina restaurang med många svenska råvaror 13.00 Utdelning av gemensamt Mf-material som Stick ut-knappar etc.

18 18 13.20 På gång: NF:s Mf-grupp riks (naturbruk.se, Facebook, filmsnuttar Varför välja naturbruksprogrammet?, mjölkpaket, annonser, etc.) Övrig info ungdomskommunikation, attraktionskraftsprojekt 13.50 Introduktion till workshops. NB-skolornas, och branschernas, kommunikativa utmaning, vad består den i? Vad vet vi om våra ungdomar egentligen? Vägen till ökad hemsidestrafik – hur gör andra skolor? Events som lockar – hur kan vi tänka utanför boxen? Välj en av grupperna: 1. Sociala medier (Maria H m. fl.) 2. Flexibelt monterkoncept: Gymnasiemässan i Älvsjö 19-21 nov. + möjlighet nyttja över landet + samverkan med branscherna (mässgruppen) 3. Argument för Naturbruksprogrammet till SYV (Pär H, Hanna Ö. m. fl.) 15.00 Återkoppling från grupperna. Sprid goda exempel. Inlämning av utvärdering för dagen. 16.00Slut

19 19

20 20

21 21

22 22 Facebook Naturbruk.se samt Stick ut – Välj naturbruk (Sluten grupp)

23 23 NB-skolornas annons i GymnasieGuiden

24 24 NB-skolornas mässmonterkoncept

25 Mjölkpaneler Norrmejerier 25

26 26 13.50Introduktion till workshops. NB-skolornas, och branschernas, kommunikativa utmaning, vad består den i? Vad vet vi om våra ungdomar egentligen? Vägen till ökad hemsidestrafik – hur gör andra skolor? Events som lockar – hur kan vi tänka utanför boxen? 1. Sociala medier (Maria H m. fl.) 2. Flexibelt monterkoncept: Gymnasiemässan i Älvsjö 19-21 nov. + möjlighet nyttja över landet + samverkan med branscherna (mässgruppen) 3. Argument för Naturbruksprogrammet till SYV (Pär H, Hanna Ö. m. fl.) 15.00 Återkoppling från grupperna. Sprid goda exempel. Inlämning av utvärdering för dagen. 16.00Slut


Ladda ner ppt "1 VÄLKOMNA ! FORTBILDNINGSDAG MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION INOM NATURBRUK 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser