Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan – främjande och hindrande faktorer 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan – främjande och hindrande faktorer 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan – främjande och hindrande faktorer 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1

2 Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Vad är förälskelse? 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst2 Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

3 Förälskelse och kärlek  Alberoni jämför förälskelse med revolutionen och kärleken samt äktenskapet med institutionen Förälskelse drabbas vi av – kärleken skapar vi och får arbeta hårt för att bevara! 2015-09-21 Sektionen för vård och socialtjänst3

4 Vad har det med samverkan att göra?  Psykiatrireformen och handikappreformen 1995 var något av en revolution som ifrågasatte det gamla och som ställde krav på förändring – precis som en förälskelse kan göra! Psykiatrireformen kom över oss – samverkan skapar vi och får arbeta hårt för att bevara! 2015-09-21 Sektionen för vård och socialtjänst4

5 Behovet av samverkan ökar  Sjukvården och socialtjänsten blir mer specialiserad och fragmentiserad  Vi får fler utförare inom vård- och omsorgssektorn  Befolkningen blir äldre och vi ser fler personer med samsjuklighet och komplexa behov  Den psykiska ohälsan är omfattande och ökar  Våra samhällsekonomiska resurser är begränsade vilket ställer krav på ökad effektivitet, kortare väntetider, minskat glapp mellan olika vård- och stödinsatser, kontinuitet i vårdkedjan  Lagstiftning ställer allt större krav på samverkan och samordning 2015-09-215Sektionen för vård och socialtjänst

6 Samtidigt … ……. finns det företeelser som verkar i motsatt riktning och som inte främjar samverkan  När inte längre expansion av offentlig sektor är att förvänta ökar behovet och intresset av gränsdragningar mellan olika huvudmän  Frågor om uppgifts- och ansvarsfördelning ställs på sin spets i tider av minskade ekonomiska resurser – ”Stuprörstänkande” 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst6

7 Värdekonflikter utifrån HSL och SoL 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst7 Behovet av vård, behandling, hjälp och stöd Respekt för självbestämmande och integritet Hur kan vi tillgodose behovet och samtidigt respektera självbestämmande och integritet? Resonerar vi olika? Vilken vågskål väger tyngst? Den svåra balansen mellan tvång och frivillighet

8 ”Skilda världar”  Socialtjänstlagen styr i hög grad nämndens verksamhet  Politiskt valda ledamöter fattar beslut i enskilda ärenden  Tjänstemännen arbetar på delegation  Finns formella förvaltningsregler för handläggning, utredning, behovsbedömning och beslut  Rätten för den enskilde att överklaga beslut  Professionen fattar beslut i enskilda patientärenden  Verksamhetens bas är vetenskap och beprövad erfarenhet  Lagstiftning och Socialstyrelsens olika föreskrifter är starka styrmedel  Stort ansvar åligger legitimerad personal  Personalen kan åläggas disciplinpåföljd  Medicinska beslut kan normalt inte överklagas 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst8

9 Möten mellan olika professioner 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst9 Möte mellan en bistånds- handläggare och läkare Inre bilder av yttre händelse, situation, problematik Fördelar och nackdelar med diagnos?

10 Modellsvag möter modellstark 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst ? 10 Möte mellan olika professioner

11 Framtidsvison – vad behöver vi göra?  Kunskapsområdet  Ett biopsykosocialt synsätt (tvärvetenskap)  Våra kunskapsområden ska integreras  Behovsanpassad kunskapsstyrning och en samordnad statlig myndighetsstruktur  Ändamålsenliga lagar och regler  Administrativt och organisatoriskt  Skapa hållbara strukturer  Interprofessionell samverkan  Ekonomi och styrning  Sociala investeringar  Ersättningssystem som främjar samverkan 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst11

12 Samverkan kan jämföras med kärlek och äktenskap  Olika synsätt och värderingar ska integreras istället för att motverka varandra  Vilja att komma överens  Gemensam målsättning  Gemensamt ansvar  Tillit  Tolerans och respekt  Förtroende D ownload D ownload all sizes U se this file on the web U se this file on a wiki E mail a link to this file I nformation about reusing U se this file U se this file E mail a link I nformation Kronprinsessan Victoria och prins Daniel 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst12

13 ….. och avslutningsvis! 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst13 re:member att också samverkan behöver underhållas


Ladda ner ppt "Samverkan – främjande och hindrande faktorer 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1."

Liknande presentationer


Google-annonser