Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENDOKRINOLOGISKA SJD -Symtom-Diagnostik-Behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENDOKRINOLOGISKA SJD -Symtom-Diagnostik-Behandling."— Presentationens avskrift:

1 ENDOKRINOLOGISKA SJD -Symtom-Diagnostik-Behandling

2 GENERELLT -Transport via blod -Fritt / bundet (bundet inaktivt) -Feed-back -Primär / sekundär störning -Psykiska symtom -Substitutionsterapi / ektomi -Överrep. kvinnor

3 Adrenal hyperplasi = virilisering Hormoner påverkar oss tidigt

4 Federman, D. Three facets of sexual differentiation (2004) New England Journal of Medicine 16 barn (XY) med missbildad /outvecklad penis 16 barn (XY) med missbildad /outvecklad penis 14 opererades som nyfödda till “flickor” och uppfostrades därefter (12 hade systrar) 14 opererades som nyfödda till “flickor” och uppfostrades därefter (12 hade systrar) Föräldrarna uppfattade dock barnen som pojkaktiga Föräldrarna uppfattade dock barnen som pojkaktiga 8 levde som män (6 efter könsbyte) 8 levde som män (6 efter könsbyte) 5 levde som kvinnor varav 3 med oklar könsidentitet, hävdade ändå att de var män 5 levde som kvinnor varav 3 med oklar könsidentitet, hävdade ändå att de var män 1 bortfall 1 bortfall

5 HYPOFYSÄRA STÖRNINGAR Tumör Tumör Nekros / infarkt Nekros / infarkt Trauma Trauma

6

7 ENDOKRINOLOGI; Akromegali

8 Akromegali fots. Grova ansiktsdrag Tillväxt händer (ringar) och fötter (skor)+längdtillväxt Bettproblem Snarkning Sluddrigt tal Svettningar Karpaltunnelsyndrom (händerna somnar) Ledvärk Huvudvärk-ögonpåverkan Diabetes mellitus/Hypertoni

9 Behandling; hypofysstörningar Op 1:a hand, sedan strålning. Farmaka = Tillväxthormonhämmare (Somatostatinanaloger, ex Sandostatin). Alt en GH-rec antagonist (Somavent)

10 TYROIDEASTÖRNINGAR

11 ENDOKRINOLOGI; Struma Struma = Sköldkörtelförstoring, säger inget om funktionsstörning -Icke toxisk = godartad -Toxisk = giftstruma (hyperthyreosbild) Upptäcks ibland av en slump, genom omgivningens påpekande alt. Pga heshet/luftvägsbesvär

12 Orsaker till sköldkörtelförändring Autoimmuna faktorer Autoimmuna faktorer Höga halter jod Höga halter jod Låga halter jod Låga halter jod Graviditet Graviditet Litium Litium Inflammation (thyreoiditer) Inflammation (thyreoiditer) Malignitet/benignitet Malignitet/benignitet

13 ENDOKRINOLOGI; Graves sjd. Exempel på autoimmunitet (Mb Basedow/Graves. 6ggr vanligare hos kvinnor

14 Symtom; Hyperthyreos Värmeintolerans, svettningar Värmeintolerans, svettningar Oro/sömnbesvär Oro/sömnbesvär Diarre Diarre Viktnedgång Viktnedgång Hjärtklappning Hjärtklappning Tremor Tremor Muskelsvaghet Muskelsvaghet Utstående ögon Utstående ögon

15 Diagnostik Klinik, )Synbarhet, palpation, Symmetri, storlek, knölighet, hårdhet) Hormonanalys S-TSH, T3/T4, fritt eller totalt Antikroppsbestämning (TSH-rec antikroppar) Finnålspunktion Scintigrafi / bilder

16 Behandlingsstrategier; hypertyreos

17 Forts. Beh. Tyreostatika; Dosanpassa Tyreostatika; Dosanpassa -Effekt efter 2-4v Sänka dosen Komb av levaxin -Beh 18mån -60% residiv Obs! Kan ge agranulocytos = obsevandum vid infektionstecken

18 Forts. Beh Tyroidearesektion Tyroidearesektion -Eftersträva normala hormonvärlden 2-3mån innan ingreppet -Hela eller delar -Levaxin i efterförloppet Radioaktivt jod Radioaktivt jod -Kan ta upp till 3mån innan effekt Symtomatiskt, Beta-blockare Symtomatiskt, Beta-blockare

19 Thyreotoxisk kris Uttalade symtom för hyperthyreos, Feber, takykardi, tmor, svettning, oro, diarre, kräkning, dehydrering, desorientering, koma, förmaksflimmer, hjärtsvikt Uttalade symtom för hyperthyreos, Feber, takykardi, tmor, svettning, oro, diarre, kräkning, dehydrering, desorientering, koma, förmaksflimmer, hjärtsvikt Behandling Behandling –Betablockare –Febernedsättande –Rehydrering (glukos + el.) –Glukokortikoider –Thyreostatika –Ev. Jodblockad

20 Symtom; Hypothyreos Trötthet & mental hämning Trötthet & mental hämning Frusenhet Frusenhet Förstoppning Förstoppning Viktuppgång Viktuppgång Allt r/t sänkt ämnesomsättning Allt r/t sänkt ämnesomsättning Barn får tillväxthämning Barn får tillväxthämning Vanligast hos kvinnor, prev 1% Vanligast hos kvinnor, prev 1%

21 Myxödem Protein/sockermolekyler Protein/sockermolekyler ansamlas I huden och drar åt sig vätska, ger degig hud, påsar under ögonen, förtjockad tunga. -Bradykardi-hypotermi-Hypoventilation -Sänkt vakenhet -Hypoglykemi

22 Myxödem - koma Kan leda till Koma Kan leda till Koma IVA-fall resporator IVA-fall resporator Cirkulationsövervakning Cirkulationsövervakning Restriktivt med vätska Restriktivt med vätska Höga doser hydrokortison Höga doser hydrokortison Tyroxin (Levaxin) Tyroxin (Levaxin)

23 Behandling; Hypothyreos Levaxin Vid tyroiditer - antiinflammatoriska GLÖM EJ DIFFA DEMENS / DEPRESSION

24 Tyroideas funktionsstörningar

25 PARATYROIDEA

26 Störningar i Kalciumomsättningen HyperParatyroidism HyperParatyroidism-PTH-Hyperkalcemi-Orsaker; Adenom / hyperplasi Kvinnor efter menopause (PTH-oberoende form r/t till Diuretika, Litium, D-vit osv.) HypoParatyroidism HypoParatyroidism-PTH-Hypokalcemi-Orsaker;KirurgiIdiopatisk Funktionell (Mg-brist) (D-vit. brist) (D-vit. brist)

27 Hyperparatyroidism Hyperkalcemi Hyperkalcemi Osteoporose Osteoporose Njursten Njursten Polyuri Polyuri Trötthet / depressionssymtom (misstolkas som normala åldersförändringar) Trötthet / depressionssymtom (misstolkas som normala åldersförändringar) Grav form; förvirring, intorkan, hjärtpåverkan, koma Grav form; förvirring, intorkan, hjärtpåverkan, koma Många asymtomatiska Många asymtomatiska

28 Diagnostik & Behandling Hormonanalys (PTH högt) Hormonanalys (PTH högt) El-status; Kalcium, Fosfat, Mg El-status; Kalcium, Fosfat, Mg Albumin Albumin U-Kalcium U-Kalcium Op, resektion Op, resektion Kalciumsänkande läkemedel Kalciumsänkande läkemedel (Calcitoninpreparat) (Calcitoninpreparat)

29 Behandling Måttlig hyperkalcemi, S-Ca under 2,8 mmol/l. – Kräver ingen akut åtgärd. – Kontrollera värdet om några dagar. Hyperkalcemi, S-Ca över 3,0 mmol/l. – Skall behandlas med riklig vätska t ex infusion av NaCl 9 mg/ml, 4-5 l första dygnet. – Ev. tillägg av bifosfonat första dygnet t ex Alenat med dosering beroende på S-Ca-nivån. – Dessa behandlingar utförs lämpligen på sjukhus. Hyperkalcemisk kris, S-Ca över 3,7 mmol/l. – Kräver intensivvård.

30 Hyperkalcemi - kris Iv vätska, stora mängder Iv vätska, stora mängder Loopdiuretikum (Furosemid) forsera diures Loopdiuretikum (Furosemid) forsera diures Calcitonin iv Calcitonin iv Ev glukokortikoider Ev glukokortikoider

31 Ex läkemedel vid hyperkalcemi Kalcitoninprep = hämmar osteoklastverksamheten genom inbindning till receptor på doto. Bisfosfonater = komplexbinder kalcium I vävnaden och hämmar nybildning och funktion av osteoklaster. Raloxifen = östrogenmodulator

32 Hypoparatyreoidism Hypokalcemi Hypokalcemi Muskelkramper, händer & fötter Muskelkramper, händer & fötter Trötthet / irritation Trötthet / irritation Hjärtpåverkan, arytmier Hjärtpåverkan, arytmier Akut vid tetani eller EKG-förändringar Inj 10 ml kalciumglubionat iv under 5 min (OBS försiktighet vid digitalis) Ev. tillägg av magnesium i kalciuminfusion Per oralt kalcium 3-6 g/dygn med dosjustering Ev. tillägg av D-vitamin

33 ENDOKRINOLOGI, Cushings Överproduktion av Kortisol Ovanligt 1/200 000 (icke lm-inducerad)

34 Indelning HYPOFYSÄR = ACTH-beroende (90%) ADRENAL = ACTH-oberoende EKTOPISK = ACTH-beroende

35 Symtom, Cushing (Ur västsvensk studie, LT)

36 Diagnostik S-Kortisol S-Kortisol S-ACTH S-ACTH U-Kortisol (dygnsmätning) U-Kortisol (dygnsmätning) Belastningstest (Dexometasontest), utreda form (beroende/oberoende) Belastningstest (Dexometasontest), utreda form (beroende/oberoende) Bilder (tumörlokalisation) Bilder (tumörlokalisation)

37 Behandling & utfall

38 ENDOKRINOLOGI; Addisons sjd. Binjurebarksinsufficiens= -Lågt aldosteron -Låga androgener -Lågt Kortisol -75-80% autoimmunt -Kortisonbiv.

39 Symtom Illamående/kräkning Illamående/kräkning Buksmärtor/diarrerer Buksmärtor/diarrerer Viktminskning Viktminskning Muskelsvaghet Muskelsvaghet Feber Feber Trötthet Trötthet Lågt blodsocker Lågt blodsocker Lågt bltr r/t sänkta elektrolyter (Lågt Na högt K) Lågt bltr r/t sänkta elektrolyter (Lågt Na högt K) Ändrad pigmentering (ACTH driver på pigmentcellerna) Ändrad pigmentering (ACTH driver på pigmentcellerna)

40 Diagnostik & Behandling Klinisk bild, pigmentering + lågt bltr Klinisk bild, pigmentering + lågt bltr Elstatus (Na/K) Elstatus (Na/K) ACTH högt ACTH högt Substitutionsterapi (kortison, Aldosteron) Substitutionsterapi (kortison, Aldosteron) Ökad kortisondos vid påfrestning, ex feber Ökad kortisondos vid påfrestning, ex feber Kan vara livshotande (cirkulationskolapps/chock) = Addisonkris Kan vara livshotande (cirkulationskolapps/chock) = Addisonkris

41 Underhållsbehandling T Hydrokortison (Hydrokortone) 20+20 mg (30- 40 mg/dag) Vid feber: 1 extra tablett per grad. T Florinef 0.05-0.10 mg/dag (mineralkortikoid) T DHEA (kvinnor) 10-30 mg/dag Svår ansträngning: 0.5 -1 extra tabl (?) Kräkning-diarre: Akut till sjukhus för Solu-Cortef och iv-vätska.

42 FEOKROMOCYTOM Binjuremärgstumör Binjuremärgstumör Ger ökade katekolaminer (adrenalin/noradrenalin) Ger ökade katekolaminer (adrenalin/noradrenalin) Symtom Symtom –Högt blodtryck (manifest hos 50%, varierande hos övriga) –Attackvisa episoder av takykardi, ångest, svettningar. Många dock symtomlösa. Diagnostik Diagnostik –Biokemisk us. –Bilder (DT/MRT) –Hämningstest (klonidin, hämmar symp. Och avslöjar tumören) –Op


Ladda ner ppt "ENDOKRINOLOGISKA SJD -Symtom-Diagnostik-Behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser