Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erik Sköldenberg Projektplan R8.1  ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erik Sköldenberg Projektplan R8.1  ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering,"— Presentationens avskrift:

1 Erik Sköldenberg Projektplan R8.1  ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering, nytt gränssnitt samt översikter med t ex vätskebalans. Projektet är därför i första hand ett verksamhetsprojekt där det är viktigt att verksamheten tar till sig funktionaliteten för ökad patientsäkerhet och möjlighet till effektivisering.”

2 Erik Sköldenberg Workshop Cosmic R8.1 Erik Sköldenberg Objektägare EPJ Projektägare R8.1

3 Erik Sköldenberg Agenda 10.00 – 11.30InledningErik Sköldenberg Demonstration R8.1Tomas Block 11.30 – 12.00Vad behövs för ett Erik Sköldenberg bra införande? 12.00 – 13.00Lunch 13.00 – 14.30 Fortsatt demonstration R8.1Tomas Block Diskussion om verksamhets-Erik Sköldenberg förändringarTorbjörn Linde 14.30 – 15.00Fika 15.00 – 16.00Fortsatt demonstrationAlla

4 Erik Sköldenberg Budskap i korthet R8.1 är RÄTT I linje med LULs strategiska mål R8.1 är BRA Efterlängtad funktionalitet R8.1 är STORT Mest omfattande uppdateringen i Cosmics historia R8.1 KOMMER Alla verksamheter behöver förbereda sig

5 Erik Sköldenberg Inledning Den elektroniska patientjournalen idag Hur sker utveckling inom Cosmic -> KGC Sammanfattande funktionalitet R8.1

6 Erik Sköldenberg Den elektroniska patientjournalen idag Cosmic LULs Journalsystem sedan 2003 Funktionalitet inom LUL långt framme Processbaserad vårddokumentation Avancerad remissmodul med stöd för nationell standard Mina vårdkontakter LUL ledande i utveckling av olika delar av Cosmic Stark och kompetent EPJ-organisation Verksamhetsföreträdare påverkar utvecklingen Kliniskt verksamma del av utvecklingen

7 Erik Sköldenberg

8 LUL långt framme…. 2015 Målet 2003 http://www.himssanalytics.eu/emram

9 Erik Sköldenberg Hur sker utveckling inom Cosmic?  Utveckling av IT-system kostar…  Genomsnittliga kostnader för IT inom:  Banker: 30%  Multinationella bolag: 10-20%  Mayo-clinic USA: 8%  LUL: ca 3%  Gemensam utveckling av Cosmic sedan 2013 – Strategiskt samarbete med övriga Cosmic-kunder  Avsiktsdeklaration LD 2013  Mål: ”Vårdstöd i världsklass”

10 Erik Sköldenberg 10

11 Erik Sköldenberg COSMIC ska utvecklas till ett vårdstöd i världsklass och därmed bli ett konkurrenskraftigt alternativ som framtidens val av vårdstöd för Sverige.

12 Erik Sköldenberg Mål med produktutvecklingen  Utveckla nya kundgemensamma lösningar för framtiden tillsammans med leverantören och övriga marknaden  Skapa större ekonomisk kraft för produktutveckling genom  en mer enhetlig konfiguration som ska åstadkomma väsentligt lägre kostnader för underhåll, förvaltning och drift  en strävan för kundgemensamma beställningar baserat på en gemensam strategi för produktutveckling  att påvisa effekthemtagningar i vårdverksamheten  att användbarhet och ett starkt fokus på vårdverksamhetens möjlighet till effektiva arbetssätt ges hög prioritet

13 Erik Sköldenberg

14 2020 2015 2016201720182019 Uppnådd förutsättning: Fungerande struktur för samverkan Planerade leveranser: -Version R8.0 Remisshantering -Stöd för uppf. av vårdriktlinj.(CDS) - Kliniskt beslut- stöd Stroke (CDS) - Utökat stöd för mobilt arbetssätt Sjuksköterskor -Stöd för mobilt arbetssätt för läkare - eLearning - Nat. tj. kontrakt Paket 1 Planerade leveranser: -Version R8.1 Läkemedel - Vårddok. Pak. 1 - Förenklad hantering av kval.register - Operationsplan. (TM 2.0 del 1) - Vårdsamverkan (Link) - Utökat stöd BHV - NPÖ 2.0 i Cosmic (Xview/OmegaX) - Kliniskt beslut- stöd CDS 4 områden Planerade leveranser: - Version R8.2 - Vårddok. Pak. 2 - Automatiserad hantering av kval.register -Utökat stöd för operationsplan. (TM 2.0 del 2) - Förlossningsvård (Birth 2.0) Planerade leveranser: - Version R8.3 Vårddok. Pak. 3 TBD Uppnådd förutsättning: -Gemensamma arbetssätt - Lika konf. av vårdstöd Vision: Vårdstöd i världsklass Uppnådd förutsättning: Gemensam plattform för utveckling och innovation Uppnådd effekt: -”Best Practice” -Effektivare vård - Bättre vård - Mer jämlik vård - Mobilt stöd för Akutvård - Integration av specialsystem - Anpassning infrastruktur Avtal klart/lev pågår Utreds inför avtal Gemensam roadmap mot 2020

15 Erik Sköldenberg Kommande funktionalitet Cosmic (förutom R8.1) Stöd för mobilt arbetssätt Nova Whiteboard och Nova Tablets Cosmic Xview Integrerad NPÖ Intygstjänster Förifyllnadsstöd sjukintyg, Försäkringsmedicinsk beslutsstöd Cosmic Viewer Lagring av bilder i långtidsarkiv CDS - Clinical Decision Support

16 Erik Sköldenberg Att jobba tillsammans…. …. är komplicerat OÄ-grupp LUL Erik Sköldenberg Torbjörn Linde Andreas Henriksson Göran Angergård Styrgrupp EPJ FV –repr. OÄ LUL Chefläkare FL EPJ FL IT LUL nivå LD Kerstin Westholm Cambio LD-grupp Kerstin Westholm CIO-grupp Petter Könberg OÄ-grupp Erik Sköldenberg Nationell nivå Strategisk nivå Förvaltningsråd Annemieke Åhlenius Teknikråd Lovisa Myretyr Linde Arkitekturråd Tom Johansson Cambio Operativ nivå Förvaltningsledning EPJ Annemieke Åhlenius GC EPJ Lovisa Myretyr Linde Tom Johans EPJMSI-IT

17 Erik Sköldenberg Men det är också vår Cosmic- installation…..

18 Erik Sköldenberg

19 …men samarbete är berikande och effektivt... Gemensam version Istället för 9 versioner -> 1. Gemensamt mall-arbete Istället för 9 mall-arbetsgrupper -> 1. UMS -> gemensam tolkning Gemensamma aktiviteter Workshops, föredrag, kompetenshöjning

20 Erik Sköldenberg Sammanfattade ny funktionalitet R81 Gränssnitt/modernare utseende Läkemedelsmodul Nutritionsprodukter, förbrukningsmaterial, vaccinationer, paketordinationer, viktkalkylator Uppmärksamhetssignal Översikter inkl vätskebalans

21 Erik Sköldenberg R8.1 är en del i LULs strategi för ett bättre vårdstöd och bättre vård för våra patienter

22 Erik Sköldenberg Demo Tomas Block Cambio

23 Erik Sköldenberg Vad behövs för ett bra genomförande?

24 Erik Sköldenberg Lärdomar R8.0  Buggar finns  Svåra seghetsproblem åtgärdade först i maj.  Cambios kvalitetsarbete intensifierat  Ändrade arbetssätt måste kommuniceras  E x ändrade rutiner vid spec-vårds remisser  Utbildning behövs  Kurser för remissmodulen R8.0 nu fulla…

25 Erik Sköldenberg Utmaningar R8.1  Ny läkemedelsmodul med behov av läkemedelsgenomgång varje patienten…  Nya funktioner kräver mer strukturerad dokumentation för effekt  Ex UMS, vätskebalanslistor, översikter  Utbildningsbehov av samtliga som använder Cosmic  Inklusive nya personalgrupper, ex usk, dietister

26 Erik Sköldenberg Hur förbereder sig LUL?  Projektorganisation  Utbildningsorganisation  Resurser från verksamheten  Uppgifter för projektledaren  Tidsplan  Vad behöver chefen göra?

27 Erik Sköldenberg Projektorganisation R8.1 Styrgrupp Erik Sköldenberg Central projektgrupp Britt Ehrs Teknik Tom Johans Utdata Fredrik Lagerqvist Utbildning Ann Walkendorff Migrering Torbjörn Linde Översikter Lena Norelius UMS Lena Norelius Schups Läkemedel Christine Persson CD1 Vivéca Busck Håkans Mallar, Produktkat. Mattias Vallerström Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson

28 Erik Sköldenberg Utbildning Alla behöver någon form av utbildning Ex Vätskebalans – USK Lokala rutiner kan behöva ändras Certifiering Ex läkemedelsmodul Utbildningsplattform Ping-pong alt integrerad e-learning

29 Erik Sköldenberg Resurser från verksamheten Projektledare från verksamheten Januari 2016 – dec 2016 Resurser från verksamheten som deltar för verksamhetsanalys och ev förändrade rutiner. Lokala utbildare Utbildning av personal, olika omfattning beroende på verksamhetsinnehåll.

30 Erik Sköldenberg Uppgifter för projektledaren Organisera och följa upp utbildning Nya arbetsrutiner diskuteras, dokumenteras och informeras Information till det centrala projektet för mallar, rapporter mm Förbereda verksamheten om vad händer och hur och hur det ska hanteras under och efter driftstoppet Följa upp avbrottsrutiner Delta i R8.1 projektforum Organisera support på enheterna

31 Erik Sköldenberg Tidsplan införande

32 Erik Sköldenberg Vad behöver jag som chef göra? 1.Informera dig –IT är en del i arbetet. 2.Utse projektledare senast årsskiftet (samarbete flera VO?) 3.Avsätt tid för utbildning till dina medarbetare 4.Följ upp! 5.Kommunicera verksamhetsförändringar/arbetsrutiner

33 Erik Sköldenberg Vad får vi inte (ännu)?  Ingen integration till Pascal  Problem med lagstiftningen  Ingen e-recept makulering (ännu)  Manuellt moment vid införande  Vid migrering kommer inte all information föras över  Multipla LM-system inom LUL – manuella moment kvar  Ex LM – Cytodos, Metavision  Dokument om var ordination skall ske kommer.

34 Erik Sköldenberg Budskap i korthet R8.1 är RÄTT I linje med LULs strategiska mål R8.1 är BRA Efterlängtad funktionalitet R8.1 är STORT Mest omfattande uppdateringen i Cosmics historia R8.1 KOMMER Alla verksamheter behöver förbereda sig

35 Erik Sköldenberg LUNCH


Ladda ner ppt "Erik Sköldenberg Projektplan R8.1  ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering,"

Liknande presentationer


Google-annonser