Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplan R8.1 ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering, nytt gränssnitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplan R8.1 ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering, nytt gränssnitt."— Presentationens avskrift:

1 Projektplan R8.1 ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering, nytt gränssnitt samt översikter med t ex vätskebalans. Projektet är därför i första hand ett verksamhetsprojekt där det är viktigt att verksamheten tar till sig funktionaliteten för ökad patientsäkerhet och möjlighet till effektivisering.”

2 Erik Sköldenberg Objektägare EPJ Projektägare R8.1
Workshop Cosmic R8.1 Erik Sköldenberg Objektägare EPJ Projektägare R8.1

3 Agenda 10.00 – Inledning Erik Sköldenberg Demonstration R8.1 Tomas Block – Vad behövs för ett Erik Sköldenberg bra införande? – Lunch – Fortsatt demonstration R8.1 Tomas Block Diskussion om verksamhets- Erik Sköldenberg förändringar Torbjörn Linde – Fika – Fortsatt demonstration Alla

4 Budskap i korthet R8.1 är RÄTT R8.1 är BRA R8.1 är STORT R8.1 KOMMER
I linje med LULs strategiska mål R8.1 är BRA Efterlängtad funktionalitet R8.1 är STORT Mest omfattande uppdateringen i Cosmics historia R8.1 KOMMER Alla verksamheter behöver förbereda sig

5 Inledning Den elektroniska patientjournalen idag
Hur sker utveckling inom Cosmic -> KGC Sammanfattande funktionalitet R8.1

6 Den elektroniska patientjournalen idag
Cosmic LULs Journalsystem sedan 2003 Funktionalitet inom LUL långt framme Processbaserad vårddokumentation Avancerad remissmodul med stöd för nationell standard Mina vårdkontakter LUL ledande i utveckling av olika delar av Cosmic Stark och kompetent EPJ-organisation Verksamhetsföreträdare påverkar utvecklingen Kliniskt verksamma del av utvecklingen

7

8 LUL långt framme…. Målet 2015 2003

9 Hur sker utveckling inom Cosmic?
Utveckling av IT-system kostar… Genomsnittliga kostnader för IT inom: Banker: 30% Multinationella bolag: 10-20% Mayo-clinic USA: 8% LUL: ca 3% Gemensam utveckling av Cosmic sedan 2013 –Strategiskt samarbete med övriga Cosmic-kunder Avsiktsdeklaration LD 2013 Mål: ”Vårdstöd i världsklass”

10 10

11 COSMIC ska utvecklas till ett vårdstöd i världsklass och därmed bli ett konkurrenskraftigt alternativ som framtidens val av vårdstöd för Sverige.

12 Mål med produktutvecklingen
Utveckla nya kundgemensamma lösningar för framtiden tillsammans med leverantören och övriga marknaden Skapa större ekonomisk kraft för produktutveckling genom en mer enhetlig konfiguration som ska åstadkomma väsentligt lägre kostnader för underhåll, förvaltning och drift en strävan för kundgemensamma beställningar baserat på en gemensam strategi för produktutveckling att påvisa effekthemtagningar i vårdverksamheten att användbarhet och ett starkt fokus på vårdverksamhetens möjlighet till effektiva arbetssätt ges hög prioritet

13

14 Avtal klart/lev pågår Utreds inför avtal Gemensam roadmap mot 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Uppnådd förutsättning: Fungerande struktur för samverkan Planerade leveranser: -Version R8.0 Remisshantering Stöd för uppf. av vårdriktlinj.(CDS) - Kliniskt beslut- stöd Stroke (CDS) - Utökat stöd för mobilt arbetssätt Sjuksköterskor -Stöd för mobilt arbetssätt för läkare - eLearning - Nat. tj. kontrakt Paket 1 -Version R8.1 Läkemedel - Vårddok. Pak. 1 - Förenklad hantering av kval.register - Operationsplan. (TM 2.0 del 1) - Vårdsamverkan (Link) - Utökat stöd BHV - NPÖ 2.0 i Cosmic (Xview/OmegaX) - Kliniskt beslut- stöd CDS 4 områden - Version R8.2 - Vårddok. Pak. 2 - Automatiserad hantering av kval.register -Utökat stöd för operationsplan. (TM 2.0 del 2) - Förlossningsvård (Birth 2.0) - Version R8.3 Vårddok. Pak. 3 TBD -Gemensamma arbetssätt - Lika konf. av vårdstöd Vision: Vårdstöd i världsklass Gemensam plattform för utveckling och innovation Uppnådd effekt: -”Best Practice” -Effektivare vård - Bättre vård - Mer jämlik vård - Mobilt stöd för Akutvård - Integration av specialsystem - Anpassning infrastruktur

15 Kommande funktionalitet Cosmic (förutom R8.1)
Stöd för mobilt arbetssätt Nova Whiteboard och Nova Tablets Cosmic Xview Integrerad NPÖ Intygstjänster Förifyllnadsstöd sjukintyg, Försäkringsmedicinsk beslutsstöd Cosmic Viewer Lagring av bilder i långtidsarkiv CDS - Clinical Decision Support

16 Att jobba tillsammans….
Cambio LD-grupp Kerstin Westholm CIO-grupp Petter Könberg OÄ-grupp Erik Sköldenberg Nationell nivå Strategisk nivå OÄ-grupp LUL Erik Sköldenberg Torbjörn Linde Andreas Henriksson Göran Angergård Styrgrupp EPJ FV –repr. OÄ LUL Chefläkare FL EPJ FL IT LUL nivå LD Kerstin Westholm Förvaltningsråd Annemieke Åhlenius Teknikråd Lovisa Myretyr Linde Arkitekturråd Tom Johansson Cambio Operativ nivå Förvaltningsledning EPJ Annemieke Åhlenius GC EPJ Lovisa Myretyr Linde Tom Johans EPJ MSI-IT …. är komplicerat

17 Men det är också vår Cosmic-installation…..

18

19 …men samarbete är berikande och effektivt...
Gemensam version Istället för 9 versioner -> 1. Gemensamt mall-arbete Istället för 9 mall-arbetsgrupper -> 1. UMS -> gemensam tolkning Gemensamma aktiviteter Workshops, föredrag, kompetenshöjning

20 Sammanfattade ny funktionalitet R81
Gränssnitt/modernare utseende Läkemedelsmodul Nutritionsprodukter, förbrukningsmaterial, vaccinationer, paketordinationer, viktkalkylator Uppmärksamhetssignal Översikter inkl vätskebalans

21 R8.1 är en del i LULs strategi för ett bättre vårdstöd och bättre vård för våra patienter

22 Demo Tomas Block Cambio

23 Vad behövs för ett bra genomförande?

24 Lärdomar R8.0 Buggar finns Ändrade arbetssätt måste kommuniceras
Svåra seghetsproblem åtgärdade först i maj. Cambios kvalitetsarbete intensifierat Ändrade arbetssätt måste kommuniceras E x ändrade rutiner vid spec-vårds remisser Utbildning behövs Kurser för remissmodulen R8.0 nu fulla…

25 Utmaningar R8.1 Ny läkemedelsmodul med behov av läkemedelsgenomgång varje patienten… Nya funktioner kräver mer strukturerad dokumentation för effekt Ex UMS, vätskebalanslistor, översikter Utbildningsbehov av samtliga som använder Cosmic Inklusive nya personalgrupper, ex usk, dietister

26 Hur förbereder sig LUL? Projektorganisation Utbildningsorganisation
Resurser från verksamheten Uppgifter för projektledaren Tidsplan Vad behöver chefen göra?

27 Projektorganisation R8.1
Styrgrupp Erik Sköldenberg Central projektgrupp Britt Ehrs Teknik Tom Johans Utdata Fredrik Lagerqvist Utbildning Ann Walkendorff Migrering Torbjörn Linde Översikter Lena Norelius UMS Lena Norelius Schups Läkemedel Christine Persson CD1 Vivéca Busck Håkans Mallar, Produktkat. Mattias Vallerström Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson Verksamhetsprojekt Projektledare/kontaktperson

28 Utbildning Alla behöver någon form av utbildning Certifiering
Ex Vätskebalans – USK Lokala rutiner kan behöva ändras Certifiering Ex läkemedelsmodul Utbildningsplattform Ping-pong alt integrerad e-learning

29 Resurser från verksamheten
Projektledare från verksamheten Januari 2016 – dec 2016 Resurser från verksamheten som deltar för verksamhetsanalys och ev förändrade rutiner. Lokala utbildare Utbildning av personal, olika omfattning beroende på verksamhetsinnehåll.

30 Uppgifter för projektledaren
Organisera och följa upp utbildning Nya arbetsrutiner diskuteras, dokumenteras och informeras Information till det centrala projektet för mallar, rapporter mm Förbereda verksamheten om vad händer och hur och hur det ska hanteras under och efter driftstoppet Följa upp avbrottsrutiner Delta i R8.1 projektforum Organisera support på enheterna

31 Tidsplan införande

32 Vad behöver jag som chef göra?
Informera dig –IT är en del i arbetet. Utse projektledare senast årsskiftet (samarbete flera VO?) Avsätt tid för utbildning till dina medarbetare Följ upp! Kommunicera verksamhetsförändringar/arbetsrutiner

33 Vad får vi inte (ännu)? Ingen integration till Pascal
Problem med lagstiftningen Ingen e-recept makulering (ännu) Manuellt moment vid införande Vid migrering kommer inte all information föras över Multipla LM-system inom LUL – manuella moment kvar Ex LM – Cytodos, Metavision Dokument om var ordination skall ske kommer.

34 Budskap i korthet R8.1 är RÄTT R8.1 är BRA R8.1 är STORT R8.1 KOMMER
I linje med LULs strategiska mål R8.1 är BRA Efterlängtad funktionalitet R8.1 är STORT Mest omfattande uppdateringen i Cosmics historia R8.1 KOMMER Alla verksamheter behöver förbereda sig

35 LUNCH


Ladda ner ppt "Projektplan R8.1 ”Genom driftsättningen av Cosmic version R8.1 kommer verksamheten att få ett betydligt förbättrat stöd för läkemedelshantering, nytt gränssnitt."

Liknande presentationer


Google-annonser