Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation från Svenska FN-förbundet www.fn.se www.fn.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation från Svenska FN-förbundet www.fn.se www.fn.se."— Presentationens avskrift:

1 Presentation från Svenska FN-förbundet www.fn.se www.fn.se

2 1945 FN:s stadga skrivs under och organisationen är därmed född.

3 1946 Sverige blir medlem i FN.

4 1948 Deklarationen om mänskliga rättigheter, formulerad under ledning av Eleanor Roosevelt, antas.

5 1953 Dag Hammarskjöld blir FN:s nye generalsekreterare.

6 1956 FN inrättar sin första fredsbevarande insats.

7 1961 FN:s livsmedelsprogram, WFP, grundas.

8 1965 Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering antas.

9 1966 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter antas.

10 1969 FN:s befolkningsfond, UNFPA, grundas.

11 1972 FN håller sin första miljökonferens med Stockholm som värdstad.

12 1979 Konventionen om avskaffandet av all diskriminering mot kvinnor antas.

13 1981 Konventionen om särskilt inhumana vapen antas.

14 1984 Konventionen mot tortyr antas.

15 1988 FN:s klimatpanel, IPCC, grundas.

16 1989 FN antar barnrättskonventionen.

17 1990 Konventionen om rättigheter för migrantarbetare antas.

18 1994 FN misslyckas med att stoppa folkmord i Rwanda.

19 1997 FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, grundas.

20 2000 Millenniemålen, 8 mätbara mål som ska göra världen bättre till 2015, antas.

21 2005 Principen skyldighet att skydda antas.

22 2006 FN:s kommission för mänskliga rättigheter ersätts av rådet för mänskliga rättigheter.

23 2010 Margot Wallström blir FN-chefens särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt.

24 2011 Sydsudan blir ny FN-medlem och är därmed den senast anslutna staten.

25 2012 Jan Eliasson blir vice generalsekreterare.

26 2014 Staffan de Mistura utses till nytt FN-sändebud till Syrien.

27 2015 Globala mål för en hållbar utveckling antas

28


Ladda ner ppt "Presentation från Svenska FN-förbundet www.fn.se www.fn.se."

Liknande presentationer


Google-annonser