Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting 2015."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting 2015

2 Fakta om anställda i kommuner och landsting, 2014 Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken, egna beräkningar Kommuner Landsting Totalt SamtligaKvinnorMänSamtligaKvinnorMänSamtligaKvinnorMän Månadsavlönade704 100560 000144 200253 300202 00051 300957 400761 900195 500 - heltidsanställd526 200401 900124 300215 400167 70047 800741 600569 500172 100 därav heltidsarb419 300306 500112 800156 900114 90042 000576 200421 400154 800 därav deltidsarb71 30064 3006 90042 80039 1003 800114 100103 40010 700 därav lediga35 70031 1004 60015 70013 7002 00051 40044 8006 600 - deltidsanställd177 900158 10019 80037 90034 3003 500215 800192 40023 400 därav deltidsarb161 400142 70018 70034 80031 4003 400196 200174 10022 000 därav lediga16 50015 4001 1003 1002 90020019 60018 3001 300 Timavlönade110 10086 00024 10019 20014 5004 700129 300100 50028 800 Summa814 200645 900168 300272 500216 50056 0001 086 700862 400224 300 därav lediga52 20046 4005 70018 80016 6002 20071 00063 1007 900 Månadsavlönade Tillsvidare632 800508 400124 500228 300183 50044 800861 100691 800169 300 Visstid/vikariat71 30051 60019 70025 00018 5006 50096 30070 10026 200

3 Fördelning av sysselsatta efter sektor, 2014 Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik, 4:e kvartalet 2014

4 Fördelning av sysselsatta kvinnor och män efter sektor, 2014 Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik, 4:e kvartalet 2014

5 Anställningens respektive arbetets omfattning, kommun 2014 Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken

6 Anställningens respektive arbetets omfattning, landsting 2014 Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken

7 Medellön för de 15 största yrkena i kommunerna, 2014 Månadsavlönade inkl. lediga. Anställda med chefsansvar ingår ej. Sorterade efter kvinnors medellön. Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken

8 Medellön för de 15 största yrkena i landstingen, 2014 Månadsavlönade inkl. lediga. Anställda med chefsansvar ingår ej. För gruppen ”Ledning hälso- och sjukvård” har alla ansvarsnivåer slagits samman. Sorterade efter kvinnors medellön. Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken

9 Åldersfördelning för kvinnor och män i kommunerna, 2014 Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken, egna beräkningar

10 Åldersfördelning för kvinnor och män i landstingen, 2014 Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken, egna beräkningar

11 Antal anställda i de 15 största yrkena i kommunerna, 2014 Månadsavlönade, inkl. lediga Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken

12 Antal anställda i de 15 största yrkena i landstingen, 2014 Månadsavlönade, inkl. lediga Källa: Den partsgemensamma lönestatistiken

13 Sjukfrånvaro med sjukpenning och sjukersersättning i kommunerna, 1997-2014 Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

14 Sjukfrånvaro med sjukpenning och sjukersersättning i landstingen, 1997-2014 Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

15 Sjukfrånvarons köns- och åldersfördelning i kommunerna, 2014 Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar

16 Sjukfrånvarons köns- och åldersfördelning i landstingen, 2014 Källa: Partsgemensamt underlag, egna beräkningar


Ladda ner ppt "Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser