Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källängsråd 2014-11-19 Dagordning 1.Skolans verksamhet - TEMA - studiero 2. Ekonomi och organisation 3.Övrigt - Säkra skolvägar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källängsråd 2014-11-19 Dagordning 1.Skolans verksamhet - TEMA - studiero 2. Ekonomi och organisation 3.Övrigt - Säkra skolvägar."— Presentationens avskrift:

1 Källängsråd 2014-11-19 Dagordning 1.Skolans verksamhet - TEMA - studiero 2. Ekonomi och organisation 3.Övrigt - Säkra skolvägar

2 Tema Studiero 1.Lite bakgrund 2.Diskussion 3.Skolledningens definition 4.Skollagens åtgärdstrappa

3 Studiero Mycket diskussion i media färgar bilden Källängen är inte en genomsnittlig skola i landet. Källängen, och andra Lidingöskolor, är undantag Enkäter: 77% av eleverna på Lidingö svarar att studiero råder mot 41% i landet i stort!

4 Vad tycker elever om studiero? Det finns forskning. Av den kan man dock fundera på om elever förstår innebörden av begreppet ”studiero”. Elevers definitioner handlar om saker som: ”Att få hjälp när jag inte förstår” Hur ska man tolka det?

5 Politikens definition ”Ordning och reda” ”Disciplin och studieflit” Några av Jan Björklunds beskrivningar Men vad innebär det?

6 Läroplanens kunskapskrav Läroplanen förutsätter kommunikation, att man jobbar tillsammans med andra och för resonemang. Studiero kan alltså inte betyda att det alltid pågår enskilt, tyst arbete. Vad betyder det för innebörden av ”studiero”? Kan och ska vi ha högre förväntningar och krav på våra barn och ungdomar än vi har på oss själva som vuxna?

7 Gruppdiskussion Hur definierar ni ”studiero”? Hur är det i ett klassrum där studiero råder?

8 Skolledningens definition av studiero Få störningar förekommer som tar elevers eller klassens uppmärksamhet från lektionens innehåll.

9 Vad får/kan skolan göra? Skollagens åtgärdstrappa ”De ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan” Tillsägelse eller omflyttning i klassrummet Utvisning för återstoden av en lektion

10 Kvar- eller försittning om eleven stör lektionerna hos flera olika lärare Utredning med förslag på åtgärder för att stödja eleven att ändra beteende Skriftlig varning om åtgärderna inte ger resultat Tillfällig placering i annan klass (inte mer än två veckor, vid särskilda skäl max fyra)

11 Tillfällig placering i annan skola (inte mer än två veckor, vid särskilda skäl max fyra) Permanent omplacering till annan skola (en stödinsats för eleven) Avstängning under en utredningsperiod under max en vecka

12 Vilka fall handlar det om? Elever som upprepade gånger utövat allvarligt fysiskt våld mot andra elever eller vuxna eller på annat sätt agerar så att risk för fysisk skada uppstår hos andra Har inte funnits någon situation på Källängen som har varit ens i närheten av att uppfylla de krav som ställs för mer omfattande åtgärder än kvar- eller försittning

13 Övriga frågor Säkra skolvägar

14 Nästa Källängsråd Onsdag 18 februari Tema: Likabehandlingsarbete Välkomna!


Ladda ner ppt "Källängsråd 2014-11-19 Dagordning 1.Skolans verksamhet - TEMA - studiero 2. Ekonomi och organisation 3.Övrigt - Säkra skolvägar."

Liknande presentationer


Google-annonser