Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete i Fomas datahantering Webbinarium 1 150827.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete i Fomas datahantering Webbinarium 1 150827."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete i Fomas datahantering Webbinarium 1 150827

2 Innehåll Varför gör vi kvalitetsarbete? Vad arbetet innebär och hur man kommer igång Nuläge Mål för 2015 Guidad tur på arbetsplatsen och i formulär Frågor och diskussion Program för kommande webbinarier

3 Varför gör vi kvalitetsarbete? Ram för vad datahantering består av Fokus på genomförandet, inte datainnehållet – best practice Kvitto på att vi jobbar som vi sagt att vi ska göra Kravnivå efter behov (nivå I-III) Identifiera förbättringar och följa upp åtgärder Status kan kommuniceras till ledning m.fl. Kopplar direkt till SLUs miljöarbete och informationssäkerhetsarbete (annat på gång: dokumenthantering, metadatahantering, TILDA)

4 Vad arbetet innebär och hur man kommer igång Beskrivning av vad man gör i olika processteg Självvärdering av relevanta processer Identifiera målnivå och åtgärder för att nå dit Genomföra åtgärder (inkl. infosäkklassning) Uppdatera självvärdering Instruktioner på arbetsplatsen samt löpande stöd av Miljödatastöd – boka möten nu! Instruktion med länksamling för kvalitetsarbete i Fomas datahantering

5 Nuläge (150615) Antal identifierade verksamheter med behov av kvalitets- arbete Antal verksamheter som ej påbörjat kvalitetsarbete Antal verksamhe ter med pågående kvalitets- arbete Antal verksamheter med pågående åtgärds- arbete Antal verksamheter som uppnått grundläggan de krav (kvalitets- nivå I) Antal verksamheter som uppnått fastställd målnivå (kvalitetsnivå II-III) 7318 (25%) 55 (75%) 22 (30%) 8 (11%) 0 https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/fortlopande- miljoanalys/verksamhetsstod/miljodatastod/kvalitetsarbete/

6 Mål för 2015 Kvalitetsmålet är detsamma som miljömålet: 1. Samtliga ’identifierade’ verksamheter ska ha gjort klart självvärdering och en åtgärdsplan. 2. Åtgärdsarbete ska vara klart inom 1,5 år från när det påbörjades (senast dec -17). https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/miljoarbete/exempel- miljomal/

7 Guidad tur Arbetsplats för kvalitetsarbetet https://arbetsplats.slu.se/sites/foma/dataplattformar/kvalitetsarbete/default.aspx Formulär - Genomgång av styrprocessens metainformation https://arbetsplats.slu.se/sites/foma/dataplattformar/sjalvvardering/SitePages/Re digera%20sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering.aspx

8 Kommande webbinarier Webbinar2, 24/9 kl. 09 00 : Självvärdering och frågor på innehållet Webbinar3, 29/10 kl. 09 00 : Hur man gör en åtgärdsplan och processvis bedömning + frågor Webbinar4, 26/11 kl. 09 00 : Uppföljning och uppdatering + frågor Webbinar5, 10/12 kl. 09 00 : Inför rapportering till miljömålssystemet + frågor


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete i Fomas datahantering Webbinarium 1 150827."

Liknande presentationer


Google-annonser