Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationer, ideologier och folkmord genom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationer, ideologier och folkmord genom"— Presentationens avskrift:

1 Nationer, ideologier och folkmord genom
Världskrigens tid Nationer, ideologier och folkmord genom Imperialism, första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget.

2 Vad kommer vi att jobba med?
Vi kommer att följa hundra år historia i världen för att se hur världskrigen kunde ske och efterverkningarna av dem. Vi kommer att jobba med studietekniker för att strukturera informationen och skaffa oss en gedigen begreppsbas. Vi kommer att titta på historiska skeenden, betydelsfulla gestalter, Ideologier och folkmord under perioden. Vi kommer att öva oss ytterligare i att resonera kring fakta, dra slutsatser och jobba med tankeexperiment. Vi kommer att diskutera och öva oss att finna balansen mellan fakta-jämförelse-tes- slutsats/motivering

3 Vad ska jag kunna? Du ska under momentet träna förmågan att: använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Med dessa förmågor ska du nå betygskriterierna på nästa sida. Till din hjälp har du, förutom det du lärt dig på lektionerna, en ordlista över viktiga begrepp, samt lite annat matnyttigt i slutet av presentationen.

4 Betygskriterier för betyget A
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

5 Hur gör vi? Vi läser och diskuterar Historia B s.
Vi har genomgångar, klassrumsdiskussioner och gruppdiskussioner. Vi ser en film och några korta utdrag ur filmer. Vi läser delar av andra läromedel.

6 Hur visar jag vad jag kan?
Du kommer att få begrepp att läsa in varje vecka. Du kommer att skriva ett prov som ger grunden till betyget efter att vi klarat av 80% av momentet. Du kommer att ha möjligheten att skriva omprov eller göra en inlämningsuppgift, vilken är riktad mot de allra högsta betygen, under de sista 20% av momentet. Annars ska du under den tiden skriva ett porträtt om en av periodens personligheter.

7 Ordlista över viktiga begrepp
Demilitariserad zon Ghetto D-dagen Motståndsrörelse Panslavism Bolsjevik Tvåfrontskrig Propaganda Kamikaze Pearl Harbor Weimarrepubliken Skyttegrav Allians

8 Persongalleri


Ladda ner ppt "Nationer, ideologier och folkmord genom"

Liknande presentationer


Google-annonser