Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börsutveckling Index 2006-12-29=100, veckovärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börsutveckling Index 2006-12-29=100, veckovärden."— Presentationens avskrift:

1 Börsutveckling Index 2006-12-29=100, veckovärden

2 Statsobligationsräntor Procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

3 Börsen i Kina Index, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

4 Växelkurs Yuan/USD, dagsvärden

5 Råvarupriser Index 2005=100 respektive dollar per fat, veckovärden

6 Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld i euroområdet, 2014 Maastrichtskuld, procent av BNP

7 Fasta bruttoinvesteringar i euroområdet Index 2006=100, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Bostadspriser HOX prisindex, januari 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

9 Andelen visstidsanställda Procent av sysselsatta, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Hushållens konsumtion och sparkvot Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden, respektive procent av disponibel inkomst


Ladda ner ppt "Börsutveckling Index 2006-12-29=100, veckovärden."

Liknande presentationer


Google-annonser