Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur berör ATEX direktivet Pulverlackerande företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur berör ATEX direktivet Pulverlackerande företag"— Presentationens avskrift:

1

2 Hur berör ATEX direktivet Pulverlackerande företag
Lars Österberg, IVF AB

3 Arbetsmiljöverket genomför under 2010 drygt inspektioner för att se till att dessa företag kommer igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete Det är tillverkningsföretag inom bl a stål och metall och fordon som inte blivit inspekterade efter 2007, som får besök. Till övervägande delen handlar det om mindre företag med högst tio anställda. Vi kommer att titta på de faktiska arbetsförhållandena, säger avdelningschef Gunnel Crona vid Arbetsmiljöverket. Har de undersökt riskerna i sin verksamhet? Har man vidtagit några förebyggande åtgärder för att undvika att någon kommer till skada? Ser man till att arbetstagarna vet hur arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt?

4 Två ATEX-direktiv Produktdirektivet – ATEX 94/9/EG
Vänder sig primärt till leverantörer av utrustningar Användardirektivet ATEX 1999/92/EG Berör användarna

5 Fakta om Användardirektivet
EU-direktivet är det infört i svensk lag genom AFS 2003:3 Arbete i Explosionsfarlig miljö Gäller för Nya anläggningar juli 2003 Befintliga anläggningar (fullt ut) 1 juli 2006 Gäller oavsett om man gjort någon ändring eller inte Arbetsgivaren är ansvarig

6 Arbetsgivarens skyldigheter
Göra en riskbedömning. Utföras av någon som har kunskap att göra riskbedömningar av explosiv atmosfär. Dokumenteras. Förebygga explosioner på tre sätt Förhindra att explosiv atmosfär bildas Förhindra att den antänds Minimera de skadliga effekterna. Zonklassificera explosionsfarliga områden. Skyltar ska sättas upp i zonerna. Upprätta ett explosionsskyddsdokument med bl a arbetsrutiner Se till att den som vistas eller som utför arbete som kan påverka explosionssäkerheten ska ha utbildning och kunskap.

7 För explosionsfarliga områden gäller
Innan anläggningen tas i bruk Explosionssäkerheten bekräftas av person med erforderlig utbildning och kunskap Innan arbetet påbörjas Skall arbetstillstånd utfärdas av person med särskilt ansvar för detta

8 Klassificering av zoner
Explosiv dammatmosfär ska klassas som Ex-anläggning 20 = ständig risk för explosion 21 = oftast risk för explosion 22 = sällan risk för explosion Området ska (vid behov) märkas med skyltar Klassningen ska vara dokumenterad i särskilt dokument

9 Explosionsfarliga områden
Pulversprutboxen i komposit m kanal i rostfritt till cyklon Zon 22, inkl 1m utanför öppningar Elektrostatiska pistoler enl klass A max 2 mJ Zon 21 Cyklon med kanal till efterfilter Zon 20 Pulverkök Ja Härdugn, Nej, om luftomsättningen är….. Kylzon, förbehandling, vattentork Nej

10

11 Explosionsskyddsdokument
Beskrivning av arbetsplats, förfarande och ämnen bl a Ange data för färgdamm Bedömning av explosionsriskerna bl a Kontroll av dammkoncentration Klassificering av riskområden Tekniska skyddsåtgärder bl a Tryckavlastningszoner Organisatoriska skyddsåtgärder bl a Utbildning Rutiner för utfärdande av arbetstillstånd Bilagor/checklistor

12 SPFs ATEX-paket SPF guide för framtagning av Explosionsskyddsdokument
Explosionsskyddsdokument – Skrivbar mall Checklista för Riskkbedömning med Handlingsplan SPFs tolkning av direktiv och standarder Paket ska finnas tillgänglig för SPFs medlemmar att ladda ner på hemsidan medlemssidorna

13 Arbetssätt för SPF medlemmar
Ladda ner aktuella dokument från hemsidan Genomför riskbedömning Gå igenom och fyll i mallen för Explosionsskyddsdokumentet 2 alternativ för återstående arbete; handlingsplan, klassning mm Slutför arbetet på egen hand Slutför arbetet m hj a SPF konsult (till fast pris 6000 kr) SPFs kontaktperson Magnus Hardeby

14 Vad händer nu? Framtagning av mallar och dokument klart 1 jan 2011
Testa ATEX-paketet hos 2-3 företag klart 15 feb 2011 Justera till slutlig version klart 28 feb 2011 Lansering på Scandinavisk Yt mässa april 2011


Ladda ner ppt "Hur berör ATEX direktivet Pulverlackerande företag"

Liknande presentationer


Google-annonser