Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets."— Presentationens avskrift:

1 Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets möte Roskilde, 19 augusti 2015

2 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 2 Bakgrund År 2010 bad Folkpensionsanstalten (FPA) Teckenspråksnämnden om råd för bedömningen av översättarnas kompetens och kvaliteten av översättningar till finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. Vi utarbetade kvalitetskriterier för detta ändamål. Teckenspråksnämnden valde år 2012 som sitt huvudmål för sin treåriga period att vidareutveckla kriterierna.

3 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 3 Teckenspråksnämnden 1.6.2012–31.5.2015 Medlemmar finskt teckenspråk Tomas Uusimäki, ordförande Ulla-Maija Haapanen, viceordförande Päivi Mäntylä Juhana Salonen Mikaela Tillander finlandssvenskt teckenspråk Oscar Lönnholm Janne Kankkonen Taina Petäjäinen Sekreterare Karin Hoyer Leena Savolainen

4 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 4 Arbetsprocessen Att arbeta med fyra språk var inte lätt. Ingen extra finansiering: kunde inte t.ex. beställa översättningar under processen. Vi bearbetade innehållet på nästan varje nämndsmöte (allt som allt cirka 10 möten). Emellan mötena samlades forskningsmaterial, innehållet skrevs på finska, de tecknade versionerna planerades och redigerades osv. Nämndens medlemmar tecknade själv in de slutliga versionerna i studio. Den finska versionen av publikationen översattes till svenska och de tecknade videofilerna editerades (beställningsarbete). Den fyrspråkiga helheten publicerades på Finlands Dövas Förbunds nätsidor.

5 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 5 Publikationen på finska (pdf) I pdf-filar finns länkar till de teckenspråkiga videon. http://www.kuurojenliitto.fi/sv/forsk nings-och- ordboksarbete#.Vc3vHyztmko Den fyrspråkiga publikationen Publikationen på svenska (pdf)

6 Teman som behandlas i publikatione n 1)Översättning (processen) 2)Målgruppen, språkets register och textarter 3)Språkliga lösningar i tecknandet 4)Att tänka på när man översätter till finlandssvenskt teckenspråk 5)Att spara översättningen 6)Översättarens kompetens och utbildning 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 6

7 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 7 1)Översättning (processen) Från finska eller svenska till finskt eller finlandssvenskt teckenspråk Anpassa texten till teckenspråkigas kultur (lokalisering; se också Christopher Stones doktorsavhandling, 2009) Ta reda på hur översättningen ska editeras och publiceras Möjlighet att arbeta i par eller grupp? Hur kan man planera och skriva ner översättningen? Lära sig utantill (kort text) Skriva med glosser Teckna på video nya versioner om och om igen

8 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 8 2) Målgruppen, språkets register och textarter Målgruppen (t.ex.): Olika åldersgrupper (barn, unga och unga vuxna, vuxna, seniorer) En speciell yrkesgren De som använder teckenspråk som ett främmande språk

9 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 9

10 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 10

11 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 11 3) Språkliga lösningar i tecknandet Textens kohesion I vilken ordning berättar man (kronologisk eller annan)? Användning av olika satstyper (huvud-, bi-, påstående-, fråge- och utropssats) Rätt användning av huvud- och kroppsrörelse Rollbyte Att hänvisa till samma sak på olika sätt i texten (modifiering av verb, pekning, bojar, lokalisering) Rytmen i tecknandet Satsintonation, betoning och tonfall samt hur dessa hänger ihop med textens grammatiska struktur Artikulation enligt stilart och register

12 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 12 4) Att tänka på när man översätter till finlandssvenskt teckenspråk  Hurdant är det finlandssvenska teckenspråket i dag? Både finskt och svenskt teckenspråk har påverkat det finlandssvenska teckenspråket  Översättningens källspråk Svenska är vanligen det bästa Finskt och svenskt teckenspråk och finska är mer krävande  Var medveten om dina översättningsprinciper Kolla i SignWiki, diskutera med andra finlandssvenska teckenspråkiga Din översättning kan på sikt påverka språket

13 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 13 5) Att spara översättningen  Videoinspelning Tekniskt bra kvalitet, rätt beskärning av bilden osv. Anpassa tecknandet så att det ryms på skärmen Undvik mönstrad kläder och glänsande smycken Obs! Uppdragsgivaren kan ha speciella önskemål beträffande det visuella (t.ex. barn- och ungdomsprogram) Språkligt stöd i studion är viktigt – det är dyrt att teckna på nytt. Högst två minuter är en lämplig längd för en enskild översättning på en webbplats Med varierande bildvinklar, mellanbilder, videoinslag kan man få tittaren att titta på längre videon.

14 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 14  Videon är tvådimensionell Händernas rörelser borde riktas åt sidan, uppåt, nedåt eller snett framåt, inte rakt in i kameran. Man kan också använda andra sätt att utrycka saken, t.ex. lokalisera med listbojar Den som tecknar kan stå en aning snett vänd mot kameran Av särskilda tecken kan man använda de former som syns bättre (t.ex siffror) När man bokstaverar ska handen hållas bredvid ansiktet.

15 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 15  Användningen av blicken när man tecknar inför kameran I princip kan man på normalt sätt rikta blicken till exempel mot händerna och olika platser i teckenrummet. Översättningens glossmanus som översättaren läser från en prompter kan dock vara ett hinder. I studion får man inte feedback från mottagarna (publik) och det gör det svårare att anpassa sitt tecknande.

16 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 16 6) Översättarens kompetens och utbildning I Finland kan döva teckenspråksanvändare utbilda sig till översättare till sitt eget språk på yrkeshögskolan Humaks utbildningsprogram för tolkar (5 utexaminerade). Många döva har dock fått rutin som översättare genom arbetsuppgifter eller hobbyer i anslutning till olika språk. Översättare kan påvisa sin kompetens t.ex. i form av en meritförteckning (CV) i vilken man nämner de arbetsuppgifter man har utfört.

17 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 17 Att diskutera tillsammans  Språkets förändring Borde vi försöka bevara våra teckenspråk? Internationell påverkan De talade språkens påverkan Kan bra översättningar bevara språket?  Hur ska man översätta långa texter? Använda mellanbild och inslag Redigera texten till korta videor Andra lösningar?

18 19.8.2015 Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk 18 Två nya Facebook-grupper i Finland: Meidän kaunis, rakas viittomakielemme ja kulttuurimme! https://www.facebook.com/groups/986986977 999392 (sluten grupp) https://www.facebook.com/groups/986986977 999392 Vårt Finlandssvenska Teckenspråk är vackrast https://www.facebook.com/groups/161828688 5122163/ (offentlig grupp) https://www.facebook.com/groups/161828688 5122163/


Ladda ner ppt "Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Janne Kankkonen, Juhana Salonen, Leena Savolainen Språknämnden för finländska teckenspråk Det nordiska teckenspråksnätverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser