Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att jobba språkutvecklande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att jobba språkutvecklande"— Presentationens avskrift:

1 Att jobba språkutvecklande
Eva Kleveholt förstelärare Aspenskolan F-9 Tierps kommun Språkresan

2

3 Centralt innehåll Förmågor Ord och begrepp Måluppfyllelse Eleven/elevgruppen Samverkan Språkstärkande arbetsmetoder

4

5

6 Arbetslaget – Vi vill samverka för elevernas bästa
Förmågor som eleven ska öva på i de olika ämnena – hur kan vi arbeta i olika åldrarna? – återkommande samtal i arbetslaget och /eller på skolan Målsättning och förväntning just nu för elevgruppen Språksäckar, ordväggar, ”kanonord”, IKT som arbetsmetod Föräldrautbildning-betyg och bedömning, tydlighet, så här arbetar vi i arbetslaget, hur ska eleverna visa sina förmågor

7

8

9 Planering innan uppstart i klassrummet
Centralt innehåll Tydliga mål-förväntningar Förmågor som ska övas och bedömas Elevgruppens tidigare kunskaper Vilka språkstärkande arbetsmetoder passar? Hur ska bedömningen ske? Samverka mellan ämnena?

10 I klassrummet Flippa en del av undervisningen – ord och begrepp - bild, text och förklaring – korta undervisningsfilmer https://www.youtube.com/watch?v=qVNPLbggn_Y förberedelse innan lektion kring förmåga https://www.youtube.com/watch?v=PmIpcTKWDME ord och begrepp i geografi Gemensam läsning – samtal i klassrummet – ämnesord och begrepp tränas i samtal med klasskompis - återkoppling i klassrummet Träna förmågor i liten grupp utifrån lektionsmål. https://www.youtube.com/watch?v=zihEu3RT3j0 Så här kan du träna på dina förmågor under arbetsområde Stormaktstiden Återkoppling i klassrummet, Studieteknik och strategier resonemang/, https://evakleveholt.wordpress.com/studieteknik/ (en del tips på bra filmer för föräldramötet och elevgruppen)

11 Elevens kunskaper och förmågor
Tips av kamrat, lärare – kamratbedömning Självskattning och medvetenhet kring sin egen utveckling. https://www.youtube.com/watch?v=ku2mWNuzjP4 Alex berättar om sina utvecklingsmål https://www.youtube.com/watch?v=tZd2zIX6_-o Linnea berättar om sina utvecklingsmål Olika sätt att visa kunskaper och förmågor Lärarens bedömning

12

13 Nästa utvecklingsområde
Kollegialt lärande Vilka förändringar i vår undervisning kommer att förbättra elevernas lärande och studieresultat? "Lärandet ska vara synligt för den som lär sig" och "goda resultat nås tillsammans". Tankarna kommer från John Hatties metastudie om vilka åtgärder som höjer elevers prestation i skolan. Synligt lärande, "Visible Learning" är när lärare ser lärande ur ett elevperspektiv och eleven ser och uppfattar sitt eget lärande.

14 Hattie – synligt lärande (SKL)
collective self-efficacy” 1,57 lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. /john-hattie/ Hur ska vi lyckas med detta?

15 Goda effekter Självskattning av betygen - eleven har god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen 1,44 Formativ bedömning 0,90 Videoanalys av lärarens undervisning 0,88 Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd – träning av studiestrategier 0,77 Lärarens tydlighet 0,75 Kommunikativ/ömsesidig undervisning 0,74 Återkoppling på prestationer 0,73 Förtroendefulla relationer 0,72 Ordförrådsprogram 0,67 Inte etikettera elever 0,61

16 Nästa steg- vad vill jag förändra i min undervisning för att få högre måluppfyllelse hos eleverna?

17

18 Mål Att vi redan nästa år höjer resultaten
Att vi får uppmärksamhet för detta av externa intressenter. Att lusten till ständig utveckling bibehålles

19 alla kan bidra alla vill utvecklas alla känner och tar ansvar läraren har en avgörande roll för elevens resultat ”next practise” är bättre än ”best practise” variation ger underlag för att upptäcka mönster. utveckling sker genom återkoppling och spegling självskattning ger insikt

20 Vilka styrkor har du? Vilka förväntningar har du på dig själv och dina närmaste kollegor?

21


Ladda ner ppt "Att jobba språkutvecklande"

Liknande presentationer


Google-annonser