Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några exempel på föregångare Växahuset 2001 Modellarbetsplatser 2003, Kravmärkt yrkesroll 2005 Lärande inom Äldreomsorgen 2006 Svenskutbildning med kompletterande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några exempel på föregångare Växahuset 2001 Modellarbetsplatser 2003, Kravmärkt yrkesroll 2005 Lärande inom Äldreomsorgen 2006 Svenskutbildning med kompletterande."— Presentationens avskrift:

1 Några exempel på föregångare Växahuset 2001 Modellarbetsplatser 2003, Kravmärkt yrkesroll 2005 Lärande inom Äldreomsorgen 2006 Svenskutbildning med kompletterande webbaserade distansstudier 2007 Tyresö 2008 APU 2008 Språksam 2010

2 Utbildningen inspirerar många Arbetsplatserna förmår inte dra nytta av utbildningen Utbildning är dyrt Språkutbildning är svårt, tar tid Utan språket kan man inte studera GENERELLA ERFARENHETER

3 Ett berg av kompetensbrist

4 O Om vi inte får hjälp och nya lösningar

5 Tvivel Villrådighet När det gäller: Kompetenskrav Utbildning Rekrytering

6 © Consider Men hur ser egentligen motsättningen ut mellan det ”ursprungliga genuina omsorgsarbetet” och ”den moderna omvårdnaden”? Är det inte så att de behöver förenas i mötet mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren? Och är det inte detta krav – att de två behöver förenas- som gör omsorgsyrket så svårt och kvalificerat? Denna förmåga att balansera sitt stöd till varje enskild omsorgstagare kallas pedagogik. Den som utför arbetet är professionell. KUNSKAPSSYN

7 ArbetSam kan visa vägar Utbildning i vård och omsorg Styrka kompetens med gymnasiepoäng och validering Språkutbildning Arbetsplatslärande

8 Ja, ArbetSams idéer och angreppssätt fungerar

9 © Consider Om man lyckas... Engagera och samordna i en komplex miljö Initiera och leda en samverkan mellan olika intressenter/aktörer i en gemensam process där de förväntas satsa krafter och resurser för att förändra och utveckla sig själva och varandra.

10 © Consider Om man lyckas påverka.. Kulturen inom vård och omsorg som sedan lång tid av låga krav på personalen när det gäller både teoretiska kunskaper och förmåga att behandla språket. Verksamheten anpassar sitt arbetssätt efter detta. Projektets intentioner kolliderar med denna kultur.

11 Om man lyckas få fäste för.. Begreppen ”Arbetsplatslärande” och ”En lärande arbetsplats” som är okända för de flesta av projektets aktörer. Projektets utmaning är att introducera och levandegöra dessa begrepp.

12 © Consider Om man lyckas.. Stärka samspelet mellan utbildnings- anordnare, lärare och arbetsplatser Projektet vill få igång samverkan mellan arbetsplats och skola på ett sätt som gör att de två systemen kommunicerar under själva utbildningen. Man vill stärka skolans möjligheter att verka ute på arbetsplatserna. Man vill att arbetsledare och lärare skall samverka och möta varandra. Man vill diskutera och finna former för hur arbetsplatsen kan stödja den enskilda elevens lärande, både språkligt och ämnesmässigt.

13

14

15

16 © Consider Reflektions ledare Språkombud Lärare på arbetsplatsen Nätverk Aktiv styrning mot lärande Medveten kunskaps- syn Organisation

17 Hjärtats kunskap

18 Handens kunskap

19 Distans

20 © Consider Huvudets kunskap

21 Tungans kunskap

22 © Consider ArbetSam är ett attitydprojekt Projektet behöver utforma och sprida ett tydligt och enkelt budskap, både till politiker, ledning och medarbetare om sambandet mellan kunskap, bra språk, professionell inställning och kvalitet inom omsorgen. Värden som handlar om vikten av kunskap och lärande och glädjen med att lära och utveckla är i grunden ännu viktigare att utveckla än metoder

23 Utmaning 3 En lärande organisation Kommunicera

24 Samtal, information, diskussion Reflektion Utbildning Språkmiljö Planering för utveckling och kvalitetshöjning Professionella team, specialisering Lärande på arbetsplatsen

25 © Consider Kunna göra Veta Förstå Kommunicera Lära mera Professionell Vilja lära

26 Den lärande arbetsplatsen Språk Kommunikation Nätverk Ledarskap Kunskap Information STRESS


Ladda ner ppt "Några exempel på föregångare Växahuset 2001 Modellarbetsplatser 2003, Kravmärkt yrkesroll 2005 Lärande inom Äldreomsorgen 2006 Svenskutbildning med kompletterande."

Liknande presentationer


Google-annonser