Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L E D A R S K P International Aluminium Casting Sweden AB s produktionssystem Ständiga förbättringar 1 Prioritering Säkerhet/Miljö Kvalitet Leverans Ekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L E D A R S K P International Aluminium Casting Sweden AB s produktionssystem Ständiga förbättringar 1 Prioritering Säkerhet/Miljö Kvalitet Leverans Ekonomi."— Presentationens avskrift:

1 L E D A R S K P International Aluminium Casting Sweden AB s produktionssystem Ständiga förbättringar 1 Prioritering Säkerhet/Miljö Kvalitet Leverans Ekonomi Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Normalläge – Standardiserat arbetssätt Filosofi: Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri

2 EBÖs produktionssystem
International Aluminium Casting Sweden AB s produktionssystem Princip: Ständiga förbättringar Skapa ett nytt bättre normalläge genom att ständigt eliminera/reducera slöseri. Att utmana och förbättra vår process är en del av det dagliga arbetet i förbättringsgrupperna. Vi gör prioriteringar utifrån processuppföljningen som också är en naturlig del i arbetet. IAC:s prioriteringar Våra prioriteringar i det dagliga arbetet. Allra viktigast är säkerheten för våra medarbetare. Princip: Efterfrågestyrd output Producera ej före kund signalerar behov. Det kan till exempel ske genom styrning med visuella buffertar eller genom kanban-kort så att var och en kan se när det är dags att producera. L E D A R S K P Princip: Rätt från mig 1 Ständiga förbättringar Möjligt att göra rätt från början genom ändamålsenliga verktyg, instruktioner och metoder som helst gör det omöjligt att göra fel. Ledarskap Lagarbete är den självklara utgångspunkten i vårt ledarskap. I ett väl fungerande lag har alla tydliga uppgifter och den samlade styrkan beror på hur väl gruppmedlemmarna samverkar. Ledarskapet är deltagande och stödjande. Ledarna skaffar sig förståelse för arbetet och de problem som kan uppstå. ”Gå och se” är ett självklart arbetssätt. Prioritering Säkerhet/Miljö Kvalitet Leverans Ekonomi Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Normalläge – Standardiserat arbetssätt Filosofier - Kunden först - Respekt för individen - Eliminering av slöseri Våra kunder ger oss startsignalen att börja producera. Engagerade medarbetare är förutsättningen för att tillverka våra högklassiga produkter och vi stärker vår konkurrenskraft genom att göra oss av med slöseri. Önskade effekter För kunden: Högsta kvalitet, bästa totalekonomi, kortast ledtid samt minimal miljöpåverkan. För den anställde: Trygghet, arbetstillfredsställelse, personlig utveckling samt god inkomst. För företaget: Lönsamhet och tillväxt. Filosofi: Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri Princip: Normalläge - Standardiserat arbetssätt - Standardisering = Innebär att vi beskriver och utför uppgifterna på samma sätt tills vi kommit fram till hur vi kan utföra arbetet bättre. Vi använder den idag bästa kända etablerade lösningen. - Takt = Tillgänglig produktionstid delad med antal produkter som skall produceras. Takttiden speglar försäljningen på marknaden. - Utjämnat flöde = Fördelning av olika varianter för att möjliggöra optimal användning av arbetskraft och utrustning. - Balanserat flöde = Jämn fördelning av aktiviteter mellan de olika processerna/stationerna i flödet. - Visuellt = Lätt för alla att se vad som är normalt/onormalt t.ex processuppföljning på infotavlor, visuella buffertar, verktygstavlor & oljenivåer/hydraultryck. - Realtid = Inga fördröjningar i systemet. Vi ser direkt och agerar direkt. Direkt återföring till den som orsakat avvikelsen ger möjlighet till snabbt åtgärdande.


Ladda ner ppt "L E D A R S K P International Aluminium Casting Sweden AB s produktionssystem Ständiga förbättringar 1 Prioritering Säkerhet/Miljö Kvalitet Leverans Ekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser