Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk Kemi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk Kemi."— Presentationens avskrift:

1 Organisk Kemi

2 Kol ingår i alla organiska föreningar.
Kol är ett grundämne och består av atomer vars atommodell är en svart kula.

3 I naturen finns rent kol i tre olika former – men alla tre innehåller alltså enbart kolatomer:

4 Diamant Diamanter består av enbart kolatomer. Varje kolatom binder fyra andra i ett starkt och kompakt mönster. Diamant är världens hårdaste ämne, reflekterar ljus, men leder inte ström. Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur och används som slip- och skärverktyg – och som smycken.

5 Grafit Grafit är en annan form av rent kol. Den är mycket vanligare än diamant. Grafiten är mjuk och leder ström bra. I grafiten ligger kolatomerna i skikt som lätt glider mot varandra. Inom skikten är bindningarna starka. Används i blyertspennor och som smörjmedel.

6 Fulleren Fullerenerna är kolatomer sammansatta till mikrosmå ”fotbollar”. De finns i nebulosor (stoftmoln runt nybildade stjärnor), men också i vanligt sot. Man tror att fullerenerna kommer att spela stor roll i framtiden inom elektronik, medicin och byggnadsteknik.

7 Organisk kemi – kemiska föreningar mellan kol och väte – ibland även tillsammans med andra atomslag.
Koldioxid = oorganiskt Etan = organiskt Fett = organiskt Vatten = oorganiskt Metanol = organiskt Ammoniak = oorganiskt

8 Kolväten Sådana organiska föreningar som enbart innehåller kol och väte kallas för kolväten. Det finns gott om kolväten; t ex bensin, vaselin, paraffin, asfalt, olja, gasol…

9 Alkaner – kolväten med enbart enkelbindningar
Egenskaperna hos kolväten avgörs framförallt av hur många kolatomer det innehåller. De fyra första, enklaste kolvätena är gaser. Alkaner med 5 – 15 kolatomer är vätskor och de med 16 kolatomer eller fler är fasta ämnen. Molekylformeln ges av: CnH2n+2

10 Då kolväten brinner bildas koldioxid och vatten.

11 – kolväten med en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna.
Alkener – kolväten med en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Alkenernas molekylformel fås av: CnH2n Eten (den minsta/ enklaste alkenen har två kol, påskyndar åldrande och bildas då äpplen mognar)

12 kolväten med en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna
Alkyner – kolväten med en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna Alkyners molekylformel fås av: CnH2n-2 Etyn har två kolatomer och två väteatomer. Används vid gassvetsning.

13 Mättade och omättade kolväten
Ett mättat kolväte (en alkan) innehåller enbart enkelbindningar mellan kolatomerna och kan därför binda så många väteatomer som möjligt. Omättade kolväten (alkener eller alkyner) har dubbel- eller trippelbindningar, som gör att de binder färre väteatomer. Mättade kolväten är stabilare än omättade – de senare reagerar lätt med andra ämnen varvid dubbel- eller trippelbindningen går upp och fler atomer binds in till molekylen – föreningen blir mättad: + H →

14 Polymerisation En jättemolekyl, uppbyggd av många små lika enheter kallas en polymer. Alla plaster är polymerer. Plasten polyeten är uppbyggd av miljontals små etenolekyer. Polyeten är den plast som finns bla i plastkassar från matvarubutikerna.

15 Fossila bränslen som kol, olja och naturgas har bildats av döda växter och djur som pressats ihop under årmiljoner. De fossila bränslena räcker inte hur länge som helst – de är en icke förnybar energikälla.

16 Fraktionerad destillation – ett sätt att förädla råolja
Råolja är en blandning av olika kolväten. Vi skiljer ut alla dessa olika kolväten genom att upphetta råoljan i en ugn och sedan låta det hela svalna av i ett fraktioneringstorn där de heta ångorna går uppåt och avkyls, kondenserar ut. De lättaste gaserna kommer längst upp i tornet, de tjocka, tunga längre ner.

17 Bensin Bensin är en blandning av flytande kolväten med mellan 5 och 10 kolatomer. Bensin har låg flampunkt och är mycket brandfarlig och explosiv.

18 Alkoholer består av kol, väte och syre.

19 Alla alkoholer innehåller en hydroxylgrupp (OH-grupp)

20 Alla alkoholer är giftiga!

21 Metanol är den enklaste alkoholen, tecknas CH₃OH, och orsakar i små doser blindhet, i lite större mängd döden!

22 Etanol, C₂H₅OH, är den verksamma beståndsdelen i öl- vin och spritdrycker.

23 Glykol Glykol är en tvåvärd alkohol. Det betyder att den har två –OH grupper. Glykol används som kylarvätska i bilar för att inte kylarvattnet ska frysa på vintern. På så sätt kan blandningen tåla ner mot 35 minusgrader utan att frysa.

24 Glycerol Glycerol är en trevärd alkohol – dvs den innehåller tre –OH grupper. Glycerol binder ihop fettsyror och bildar fetter. Glycerol kan hålla kvar fukt och används därför i hudkrämer och salvor, i marsipangodis och i snus. Dessutom kan det användas för att göra sprängämnen – nitroglycerin – som finns i dynamit.

25 Innehåller en karboxylsyragrupp ( - COOH)
Organiska syror Innehåller en karboxylsyragrupp ( - COOH)

26 Myrsyra (metansyra)

27 Etansyra (Ättiksyra)

28 Estrar Estrar är föreningar mellan en alkohol och en organisk syra.
Estrar luktar ofta gott och används som doft- eller smakämne.

29 Säkert gott om olika estrar!

30 Livets Kemi

31 Cellandningen – förbränningen i kroppen är då den kemiskt bundna energin (socker) frigörs med hjälp av syre.

32

33 De kemiska ämnen som finns i maten kan indelas i 3 huvudgrupper:
Fett Kolhydrat Proteiner

34 Fettet skyddar mot kyla och dämpar stötar
Fettet skyddar mot kyla och dämpar stötar. Det fungerar som kroppens energilager.

35 Proteiner är kroppens byggnadsmaterial.
Enzymerna som styr viktiga processer i kroppen är också de proteiner.

36 Kolhydrater ger energi.

37 Kolhydrater är…

38 Sockerarter

39 Stärkelse

40 Cellulosa

41 Den enklaste sockerarten heter Glukos (C₆H₁₂O₆)

42 Rörsocker (vanligt strösocker) består av två sammansatta ringar.

43 Stärkelse och cellulosa är hopsatta av tusentals sådana ringar.

44 Fett är…

45 Fetter är de energirikaste födoämnena
Fetter är de energirikaste födoämnena. Fetter är estrar av glycerol och fettsyror

46 Fettsyrorna kan innehålla endast enkelbindningar (mättade) eller dubbel/trippelbindningar (omättade)
Animaliska fetter (mättade) Vegetabiliska fetter (omättade)

47 Proteiner Väte Syre Kväve Kol
Är uppbyggda av stora molekyler där dessa atomslag ingår: Väte Syre Kväve Kol

48 Proteiner bygger upp alla våra vävnader och organ.
En del hormoner och enzymer är också de proteiner. De påskyndar reaktioner i kroppen och hjälper till vid transport.

49 Proteiner hittar du i kött, fisk och ägg.

50 Lycka till med inläsningen
Organisk Kemi Lycka till med inläsningen Vid problem ring NO-jouren: 046/ eller 073/ Maria


Ladda ner ppt "Organisk Kemi."

Liknande presentationer


Google-annonser