Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens familjecentral STARTA PROJEKT Hur då? Utveckla verkamheten Hur? Kompetens- utveckling Prova nya arbetssätt och metoder Resurser Hur skaffar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens familjecentral STARTA PROJEKT Hur då? Utveckla verkamheten Hur? Kompetens- utveckling Prova nya arbetssätt och metoder Resurser Hur skaffar."— Presentationens avskrift:

1

2 Framtidens familjecentral

3 STARTA PROJEKT Hur då? Utveckla verkamheten Hur? Kompetens- utveckling Prova nya arbetssätt och metoder Resurser Hur skaffar du mer resurser? Startar ett projekt!

4 Här växer det nya idéer!

5 Hur gick det till? 1.Planeringsdagar - tankar och idéer 2.Avsätta tid för personal att utveckla tankar och idéer – nya planeringsdagar, arbetsgrupper och APT - dokumentera 3.Kontakt med ”projekterfaren” person 4.Förankra i organisationen

6 Går ni i projekttankar? Hör av dig till: Maria Norrman-Erixson chef för Öppna förskolan Uppsala kommun, Vård och Bildning tel 018 – 727 77 00 e-post maria.norrman-erixson@uppsala.se

7 ÖPPNA FÖRSKOLAN – EN ARENA FÖR SAMVERKAN 2011.08.01 – 2013.07.31 1.432.124 kr

8 MÅL Projektmål: Skapa bättre förutsättningar i det familjecentrerade arbetet för att fånga upp de som vi idag inte når Delmål: för att nå projektmålet Övergripande mål: Bättre förutsättningar för lagstadgad verksamhet Sprida projektresultatet till andra kommuner Personal med stärkt arbetsmarknadsmässig position

9 ?

10

11 Delmål 1: Höjd kompetens Delmål 2: Utveckla och förbättrad samverkan Delmål 3: Synliggöra/marknadsföra verksamheten Delmål 4: Sprida information om individuella och samhälleliga vinster med tidigt stöd och det förebyggande arbetet DELMÅL

12 Hand- ledning KOMPETENS Kundorienterat arbetssätt SamverkanVärdebas Inklu- dering Samtals metodik Föräldra- träffar Avtal + träffar HBT Värd- skapet Leda grupper Team- building

13 Vilka kompetenser behövs i det familjecentrerade arbetet? Delmål 1 & 2: Ökad kompetens och förbättrad samverkan Avseende din egen kompetens – kan du tänka dig att kompetensutveckla kolleger, i din egen och andra familjecentraler? Grundläggande samtalsmetodik - mentalisering HBTQ - grundkunskaper Kunskap om olika kulturer Våld i nära relationer - grundkunskaper Kunskap att leda grupper NPF och kognitiva svårigheter via t ex SUF Omvärldskunskap – ta del av ny forskning 50%

14 Kompetenshöjande insatser och möjligheter till förbättrad samverkan Internat – gruppers utveckling - teambuilding Föreläsningar – goda värdskapet, kulturkompetens och kulturella möten, NPF, HBTQ, positiv psykologi, beteendestilar för grupper samarbeta, teambuilding, SUF – föräldrar med kognitiva svårigheter, våld i nära relationer – Nexus, bemötande och förståelse av 80- och 90-talister mm Studiebesök – Livstycket, familjecentraler i Hässelby, Hällseholm, Malmö och Rosengård, England – familjecentral i London och Oxford Workshops - samverkan i den egna fc men även mellan fc i Uppsala, att förtydliga samverkansavtalet – konkretiserade målen Finns det idag tydliga, konkreta direktiv om hur samverkan ska ske enligt era avtal? (om vad, när, hur) skala 1-10 25% - 4 25% - 2 50% - 1

15 Konkretisera målen Utdrag ur samverkansavtalet: ”göra öppna förskolorna till en nära mötesplats”? Hur gör vi detta? Vilka? När? Var? Hur?

16 KOMPETENS BEMÖTANDEBEMÖTANDE SAMVERKANSAMVERKAN VÄRDEBASVÄRDEBAS PROJEKTMÅL: Skapa bättre förutsättningar i det familjecentrerade arbetet för att nå fler familjer Det goda värdskapet Kulturellt bemötande HBT Betéendeprofiler Psykisk ohälsa Våld Teambuilding Kognitiva svårigheter Förtydligande och samsyn: När? Var? Hur? Vad? Teambuilding Målen – hur arbetar vi för att nå dem?

17

18 1.Brukaren 2.Andra professioner 3.Politiker och tjänstemän Brukaren – att ha kunskaper att synliggöra verksamheten genom att ha kännedom om de andras professioner och kompetenser Andra professioner samt politiker och tjänstemän -Filmen -Foldrar -Spridningskonferenser -Mediaspridning – tidning -Studiebesök egna eller mottagna -Konferenser -Lednings- och styrgruppsmöten -Strategiskt vald styrgrupp Delmål 3: Synliggöra/marknadsföra verksamheten

19 Filmen Diskussioner kring vinster med samverkan – t ex relationsskapandets betydelse för att kunna arbeta förebyggande Delmål 4: Sprida information om individuella och samhälleliga vinster med tidigt stöd och det förebyggande arbetet

20 Hur lever projektresultat en vidare?

21 Lärdomar Hur gick det? - Förankringar uppåt i verksamheterna – alla professioner, chefer, styrgrupp mm - Styrgruppen – vaknade till liv - Samverkan -Tid för implementering av projektet - Låt processen starta i gruppen - Hur får man samverkanpartner med sig – alla MÅSTE inte vara med - Ok att saker inte lyckas - Ingångsmätningar – mätning vid projektslut - intervjuer - Tillgänglighet -Jämställdhet - Avsätt projekttid för projektimplementering

22 Framtidens familjecentral – våga tänka nytt ……

23 Detta projekt är finansierat av ESF – Europeiska Socialfonden


Ladda ner ppt "Framtidens familjecentral STARTA PROJEKT Hur då? Utveckla verkamheten Hur? Kompetens- utveckling Prova nya arbetssätt och metoder Resurser Hur skaffar."

Liknande presentationer


Google-annonser