Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVERIGES EKONOMI - statistiskt perspektiv Konjunkturseminarium 25 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVERIGES EKONOMI - statistiskt perspektiv Konjunkturseminarium 25 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 SVERIGES EKONOMI - statistiskt perspektiv Konjunkturseminarium 25 september 2015

2 Tillväxten stegrades BNP, procentuell förändring från föregående kvartal, säsongrensade värden

3 Bred uppgång andra kvartalet. Tillverkningsindustrin drog upp Volymindex. 2010=100

4 Jämnt bidrag från hushållskonsumtionen

5 Konsumtionen följer inkomstutvecklingen

6 Ökat tjänsteinnehåll i konsumtionen Andel av total konsumtion, procent.

7 Många små tjänsteslag bakom uppgången Andel av total konsumtion, procent.

8 Allt fler har hushållstjänster Andel av total konsumtion, procent.

9 Boendekostnaden högst på 90-talet Boendekostnadens andel av de totala konsumtionsutgifterna, NR:s definition av boendekostnad

10 Lånen har ökat betydligt snabbare än inkomsterna Hushållens lån i procent av disponibel inkomst

11 Lägre ränteutgifter trots kraftigt ökade skulder Ränteutgifter i procent av disponibel inkomst

12 Inkomsterna har ökat mest för hushållen med högst inkomster Disponibel inkomst per inkomstkvintil, miljarder kronor

13 Jämnare fördelning av konsumtionen Konsumtion per inkomstkvintil, miljarder kronor

14 Sparandet har minskat för hushållen med lägst inkomster Sparkvot, sparande i förhållande till disponibel inkomst, procent

15 SVERIGES EKONOMI - statistiskt perspektiv Nästa konjunkturseminarium Mars 2016


Ladda ner ppt "SVERIGES EKONOMI - statistiskt perspektiv Konjunkturseminarium 25 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser