Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill

2 Anna-Greta Brodin

3 Myndigheten för delaktighet 3 Expertmyndighet inom funktionshindersområdet Följer och stödjer utvecklingen Öka möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara fullt delaktiga i samhället.

4 Bakgrund www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-9-38

5

6 Undersöka vilka faktorer som kan fördröja behovet av insatser… Exempelvis genom att Eget boendeHemtjänst i eget boendeSärskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL

7 …och dels vilka faktorer som erbjuder hjälp-till-självhjälp alternativt effektiviserar verksamheten Eget boendeHemtjänst i eget boendeSärskilt boende och…. Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL.. öka graden av boende i det egna hemmet

8 Stöd till kommuner Nationell Plattform Kunskap Information Kompetens Digitala trygghetslarm Kravspecifikationer - upphandling Personer med nedsatt beslutsförmåga Regeringsuppdrag Främja implementering av välfärdsteknologi för ökad användning

9 Handlingsplan/aktiviteter Samverka med andra myndigheter för ta fram vägledningar och rekommendationer –Informationssäkerhet Vägledning (enl. norsk förlaga)? Erbjuda utbildning? –Nyttokalkyl? –Standards –Teknik och täckning

10 Effektmål Att fler med nedsatt funktionsförmåga får ta del av välfärdsteknologiska tjänster, som leder till ökad självständighet, trygghet, delaktighet och aktivitet.

11 Tänk implementering redan från början Hur – inte omUppdragUndvik genvägarStödprocesserUpphandlingUtvärdering

12

13 Maria Gill maria.gill@mfd.se Myndigheten för delaktighet Tack!

14 Anna-Greta Brodin Projektledare anna-greta.brodin@mfd.se 072-502 68 40 www.mfd.se/valfardsteknologi


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill."

Liknande presentationer


Google-annonser