Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan.
Livsstilen är ett övergripande begrepp. Det omfattar våra värderingar, livsåskådning, relationer, tid, kost, motion och alkohol bland annat.

2 Sid 63- 65. Det är du själv som väljer livsstil och som påverkar den.
Livsstilen är som ett paraply med: Motion, sömn, sol, kost, alkohol och sexvanor. De resurser som finns är tex våra motionsvanor och kallas för livsstilsfaktorer. Livsstilen kan vara både friskfaktor – riskfaktor Att byta livsstil innebär att ändra värderingar och beteenden

3 Sid 66 Välbefinnande och hälsa
Hur tillfreds man är beror på: Hur du ser på dig själv Familj och vänner Skolan, arbete, sysselsättning Tillgången på resurser ex: tid , pengar, miljö. Det är viktigt att finna meningsfullhet i tillvaron, vilket innebär: Att lita på sig själv Att vara självständig Att vara spontan och ärlig Att vara medmänsklig Att visa självkännedom Vad är lycka för dig? Diskutera sid 67 kring massmedias påverkan!

4 Coping och Salutogent perspektiv
Sid 69: Coping = att kunna handskas med i både positivt och negativt. Positivt = att förstärka friskfaktorerna Negativt = unna sig något . För att kunna ändra beteenden som är negativa måste man vara medveten om varför man agerar på ett visst sätt. Diskutera uppgiften på sid 70.

5 Perspektiv Sid 71: Salutogena perspektiv= fokusera på möjligheter istället för svårigheter. Patogenta perspektivet = det fokuserar på ohälsa och sjukdom. Holistiska synsättet = alla delar samverkar till en helheten inom människorna - kroppen, själen, tankarna och känslorna - och mellan människorna i samhället. Inom sjukvården utgår man ofta från det sjuka.

6 KASAM = En känsla av sammanhang
Sid KASAM= det handlar om hur man upplever att det finns ett sammanhang. Att det är begriplighet, hanterbarhet & meningsfullhet. Testa dig själv på sid 74. Har du hög eller låg Kasam?

7 Inre och yttre motivation
Inre motivation= Du gör något för att du har en inre motivation Yttre motivation= Du gör något för att få en belöning. Diskutera uppgift på sid 77.

8 Uppgift till kapitel 2. Gör uppgifterna på sid 80 och lägg in dom i din blogg. Så här har vi tidigare skrivit som ska betygsättas: 1. Eleven beskriver människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Vi kommer arbeta med Kapitel 1-2. Inlämningsuppgifter och redovisningar i bloggen och muntligt i klassen.

9 Övningar för starta ett hälsoarbete:
2. Gör ett folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kapitel 3-5 samt övningar. Projekt: Gör ett hälsoarbete. Gör en sketch där ni berättar om ett problem, ge förslag på hur personen ska tänka och ge förslag på en metod för att personen ska finna lyckan. Spela in sketchen och visa upp den v 46.


Ladda ner ppt "Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan."

Liknande presentationer


Google-annonser