Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 Juli 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 Juli 2015."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 Juli 2015

2 BNP – kvartal 2, snabb 2015 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad3,0 Faktisk3,5 Säsongrensad1,0

3 BNP – Säsongutveckling 2014-2015 Försörjningsbalans14q114q214q314q415q115q2 Hushållens kons.0,61,0-0,21,20,00,6 Offentlig konsumtion0,60,7 0,80,10,6 Fast bruttoinv.3,60,82,22,5-0,4-0,2 Lagerinv. (bidrag)-0,30,2 -0,10,0 Export1,60,80,72,8-0,80,9 Import3,22,01,13,8-2,1-0,4 BNP0,40,6 0,90,41,0 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med närmast föregående kvartal rensat för säsongeffekter

4 Kvartalsförändring i BNP, dekomponerad 2014-2015

5 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

6 BNP, säsongrensad nivå samt trend

7 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansKvartals -takt q1/q2 Bidrag q1/2 Årstakt q2/q2 Bidrag q2/q2 Hushållens konsumtion0,60,31,80,9 Offentlig konsumtion0,60,23,10,8 Fast bruttoinvestering-0,2-0,14,61,1 Lagerinvesteringar0,0 Export0,90,44,31,9 Import-0,40,22,8-1,1 BNP1,0 3,5 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling

8 BNP från produktionssidan kvartal 2 KalenderkorrigeradKvartal stakt q1>q2 Bidrag q1>q2 Årstakt q2/q2 Bidrag q2/q2 Näringslivet1,10,83,62,5 Varuproducenter1,90,54,01,0 Gruvor o tillv.industri1,90,33,20,5 Tjänsteproducenter0,70,33,41,5 Motor-, parti- och detaljhandel 0,70,13,00,3 Offentliga myndigheter0,80,11,00,2 Produktskatter netto0,40,02,83,1 BNP1,0 3,0 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

9 Hushållens konsumtion

10 COICOPBeskrivningKvartals- takt BidragÅrstaktBidrag 01Livsmedel 0,60,10,70,1 02Alkohol och tobak -1,20,0-4,10,0 03Kläder och skor 1,30,14,30,2 04Boende 1,10,31,80,4 05Möbler 1,50,16,50,3 06Hälso- och sjukvård -1,10,00,70,0 07Transporter och fordon 0,80,12,00,3 08Kommunikation 1,10,04,30,1 09Fritid och underhållning -0,6-0,1 0,0 10Utbildning 0,0 -0,60,0 11Hotell och restaurang 2,00,16,80,4 12Övriga varor och tjänster 0,40,13,70,4 15Svensk konsumtion utomlands 4,30,27,20,4 16Utländsk konsumtion i Sverige -4,0-0,211,9-0,6 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 0,7 1,9

11 Offentlig konsumtion, jfr 15q2/14q2

12 Offentlig konsumtion, 2015 kv 2 Kvartals -takt BidragÅrstaktBidrag Offentlig konsumtion 0,6 3,1 Staten0,20,02,10,6 Primärkommuner0,90,43,61,7 Landsting0,70,23,10,8 Samtliga uppgifter anges i procent

13 Fasta bruttoinvesteringar

14 InvesteringstypKvartals- takt BidragÅrstaktBidrag Byggnader och anläggningar 1,20,57,43,2 Maskiner och inventarier samt vapensystem -0,4-0,14,51,4 Immateriella tillgångar-2,4-0,60,20,1 Odlade biologiska tillgångar 0,0 0,30,0 Totala investeringar-0,2 4,6

15 Fasta bruttoinvesteringar Investerande bransch Kvartals- takt ÅrstaktBidrag Näringslivet6,1 4,9 Varuproducenter2,6 0,7 Tillverkningsindustri1,4 0,2 Tjänsteproducenter7,9 4,2 Offentliga myndigheter -1,8 -0,3 Totala investeringar4,6 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

16 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP i årstakt

17 Lagerinvesteringar, 2015 kv 2 LagertypBidrag Kvartals- takt Bidrag Årstakt Industrins lager0,1 Handelns lager0,1 Övriga lager-0,3 Lager totalt0,0 Samtliga uppgifter avser procentenheter

18 Export och import Procentuell förändring jfr föregående kvartal (säsongrensade data)

19 Kvartals- takt BidragÅrstaktBidrag Export0,90,44,31,9 Varor0,0 1,7 Tjänster2,90,410,7 Import-0,4-0,22,8-1,1 Varor -0,8 -0,2 1,9 Tjänster0,40,15,0 Exportnetto*0,60,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import, 2015 kv 2

20 Arbetsinsats Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

21 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antal sysselsatta, Faktiska1,31,02,0 Säsongrensade0,0-0,10,4 Arbetade timmar Faktiska2,3 2,4 Kalenderkorrigerade1,1 Säsongrensade0,10,00,5 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

22 Avstämning 2015, kvartal 2 Innan avstämning 2015q2 jfr 2014q2 Produktionssidan3,1 % Användningssidan4,1 % Avstämd BNP-tillväxt3,5 % I fasta priser justerades användningssidan ner 6,0 miljarder kronor och produktionssidan upp 3,5 miljarder kronor

23 Revideringar snabben tidigare år Snabben – ordinarie kvartal 1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 Tillgång FV näringslivet0,30,5-0,20,40,10,5-0,30,4-0,1 0,2 0,6-0,2-1,30,50,9 -0,9 FV staten…0,81,2-0,10,20,00,50,30,1-3,51,00,0-1,7-0,8 -0,2-0,70,2-0,8 FV kommunerna…1,92,01,0-1,20,1-0,1-1,4-0,9-0,4 -0,2-2,1-0,9-2,00,50,9 -1,2 FV HIO-2,51,12,00,62,2-2,00,8-0,21,00,6-0,60,61,0-0,20,80,20,12,73,7 Import0,5-2,0-2,7-1,0-2,10,4-2,9-2,8-1,5-1,10,90,31,40,9-0,2 0,8-1,7-0,1 Användning Hushållens kons.utg.0,3-0,10,30,1-0,50,91,00,60,3-0,30,0-0,20,0-0,40,2-0,90,0-0,1-0,3 Offentlig konsumtion2,21,10,10,8-0,81,2-0,2-0,70,1-0,2-0,70,0-1,0-0,5-2,0-0,50,7-0,2-0,1 Fast bruttoinvestering-2,00,70,6-0,9-2,8-0,3-4,2-0,8-1,11,80,0-0,6-0,30,1-0,4-2,2-0,2-0,1-1,6 Lagerinvestering*-0,70,1-1,60,30,50,4-0,20,00,6-0,20,60,30,21,2-0,60,90,40,2-0,2 Export0,4-0,50,8-0,4-1,6-1,4 -1,8-3,2-1,10,50,41,3-1,40,20,71,7-0,90,2 BNP-0,20,7-0,10,5-0,30,4-0,10,2-0,2-0,10,20,10,0-0,2-1,00,41,00,5-0,7

24 Tack för er uppmärksamhet! Nästa publicering sker 11 september 2015. Då kommer detaljerade årsdata för 2013 och uppdatering av efterföljande perioder Birgitta Magnusson Wärmark Anders Jäder


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 30 Juli 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser