Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litterära epoker Vad är en epok? Tidsperiod då man skrev på ett visst sätt, typiskt för den tiden. Vissa tankegångar dominerar perioden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litterära epoker Vad är en epok? Tidsperiod då man skrev på ett visst sätt, typiskt för den tiden. Vissa tankegångar dominerar perioden."— Presentationens avskrift:

1 Litterära epoker Vad är en epok? Tidsperiod då man skrev på ett visst sätt, typiskt för den tiden. Vissa tankegångar dominerar perioden.

2 Upplysningen: bakgrund Mikroskopet Teleskopet Nya världar Vetenskapsmän gjorde noggranna observationer och experiment.

3 Upplysningen: bakgrund Naturlagar Isaac Newton (gravitation och tyngdlag) Carl von Linné (Svensk botaniker som grupperade växter och djur)

4 Upplysningen 1700-talet 1700-talet Människan skulle upplysas Vetenskaplig förklaring istället för vidskepelse Tron på: förnuft, människans förmåga, flit och moral människans inneboende godhet civilisationens välsignelse Nyckelord: förnuft, optimism och framtidstro

5 Upplysningen 1700-talet Robinson Crusoe typisk upplysningsman experimenterade, klarade sig med hjälp av sitt förnuft och sin erfarenhet Gullivers resor satir förlöjliga, håna samhällskritik

6 Romantiken :bakgrund Amerikanska frihetskriget Franska revolutionen Napoleonkrigen Ryssland erövrar Finland från Sverige

7 Romantiken ca

8 Reaktion mot upplysningen Nyckelord: natur, det gåtfulla, mystiska, känslor, drömmar, det undermedvetna, fantasi, religion Romantikerna sökte sig bort från vardagen: 1. Bakåt i tiden, landets storhetstid, nationalism 2. Till fjärran exotiska platser 3. Inåt - drömmar, fantasi, känslor, det undermedvetna Man skrev huvudsakligen lyrik

9 Romantiken ca Historiska romaner Alexandre Dumas Ivanhoe av Sir Walter Scott

10 Romantiken ca Folksagor Bröderna Grimm

11 Romantiken ca Dr Jekyll and Mr Hyde av Stevenson

12 Romantiken ca Näcken av Stagnelius Quällens gullmoln fästet kransa. Älfvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta Necken gigan rör i silfverbäcken. Liten pilt bland strandens pilar i violens ånga hvilar, Klangen hör från källans vatten, Ropar i den stilla natten: "Arma Gubbe! Varför spela? Kan det smärtorna fördela? Fritt du skog och mark må lifva Skall Guds barn dock aldrig blifva! Paradisets månskensnätter, Edens blomsterkrönta slätter, Ljusets Änglar i det höga, Aldrig skådar dem ditt öga." Tårar Gubbens anlet skölja, Ned han dyker i sin bölja, Gigan tystnar. Aldrig Necken Spelar mer i silfverbäcken.

13 Realismen: bakgrund Industrialismen Städerna växte, förslummades Sociala problem, misär Folkskolestadgan 1842 Sverige Pressens explosiva utveckling Aftonbladet (1830), DN (1864)

14 Realismen

15 Realismen ca Opponerade sig mot romantikens verklighetsflykt Man ville istället skildra verkligheten. Objektivt,detaljrikt, verklighetstroget/realistiskt Här och nu! Människan av ”idag”. Samhällskritik Litteraturen – ett medel för politiska och sociala idéer. Litteraturen skrevs huvudsakligen på prosa. Man skrev romaner. Böckerna gick som följetonger i tidningarna.

16 Realismen ca Oliver Twist av Charles Dickens Mark Twain Följetongens mästare ”Skratta, gråta och vänta”


Ladda ner ppt "Litterära epoker Vad är en epok? Tidsperiod då man skrev på ett visst sätt, typiskt för den tiden. Vissa tankegångar dominerar perioden."

Liknande presentationer


Google-annonser