Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljus/optik. För att kunna se något måste det finna en ljuskälla. En ljuskälla är ett föremål som sänder ut ljus tex solen, stearinljus eller en glödlampa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljus/optik. För att kunna se något måste det finna en ljuskälla. En ljuskälla är ett föremål som sänder ut ljus tex solen, stearinljus eller en glödlampa."— Presentationens avskrift:

1 Ljus/optik

2 För att kunna se något måste det finna en ljuskälla. En ljuskälla är ett föremål som sänder ut ljus tex solen, stearinljus eller en glödlampa. Ljus är en form av energi. Energi kan aldrig försvinna bara omvandlas till andra former. *I solen är det fusion som skapar energin. *I stearinljuset är det stearinet och i glödlampan är det den elektriska strömmen.

3 Ljusets egenskaper Ljus rör sig rätvinkligt det vill säga att det färdas rakt fram. (Det är därför skuggor bildas) Ljusets hastighet i vakuum är 300 000 km/s

4 Spegel Normalen ritas alltid 90° mot spegeln I R

5 Bra-att-kunna-begrepp Speglande reflexion: När ljusstrålarna reflekteras jämnt Diffus reflexion : När ljusstrålarna sprids Parallella ljusstrålar: Korsar aldrig varandra

6 Speglar En spegel som har den blanka sidan inåt i en buktig spegel kallas KONKAV En spegel som har den blanka sidan utåt i en buktig spegel kallas KONVEX

7 Ljusstålar i en konkav spegel

8

9 Ljusstrålar i en konvex spegel

10

11 När man skall förstå hur en bild blir i en konkav spegel kan man rita. Som ni vet finns det massor av ljusstrålar från vårt objekt men det är bara 4 stycken som är viktiga för att ta reda på vilken bild vi kommer att se. Konkav spegel Optisk axel Fokus = FDubbla fokus = 2F

12 1.In parallellt med optiska axeln, ut via F Fundera på hur bilden blir om objektet står på 2F 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg

13 1.In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg (går ej) 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R

14 I Fokus Ingen bild alls! 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln (går ej) 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R

15 Skenbild! 1.In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R

16 1.In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R Bild i konvex spegel

17 Brytning i olika medium. Asfalt Lera

18 Brytning i olika medium. Asfalt Lera

19 Brytning i olika medium. I R B Tunt medium (t.ex. luft) Tätare medium (t.ex. glas eller vatten) Regel En ljusstråle som går från ett tunnare medium till ett tätare bryts mot normalen

20 Brytning i olika medium. IR B Tunt medium (t.ex. luft) Tätare medium (t.ex. glas eller vatten) Regel En ljusstråle som går från ett tätare medium till ett tunnare bryts från normalen

21 Brytning i olika medium Ljusstrålen bryts två gånger. Vid första tillfället mot normalen, andra tillfället från normalen (se figuren)

22 Experimentdags!

23 Linser Konvex lins XX Fokus eller brännpunk Brännvidd Ex på beteckning +15 Det betyder konvex lins med brännvidden 15 cm

24 Bilder i konvexa linser XX In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom fokus ut parallellt med optiska axeln

25 Bilder i konvexa linser

26 Bilder i konkava linser XX In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom In genom bortre fokus ut parallellt

27 Bilder i konkava linser

28

29

30 Synbart ljus för människor Vi ser med våra ögon ljus som har våglängderna 400 – 700 nm Vi ser med våra ögon ljus som har våglängderna 400 – 700 nm (nm = nanometer = miljarddelsmeter (nm = nanometer = miljarddelsmeter 1 nm = 0,000000001 m) 1 nm = 0,000000001 m) Ögat uppfattar olika våglängder som olika färger! Ögat uppfattar olika våglängder som olika färger!

31 Spektra Vitt ljus är en blandning av alla färger (våglängder). Ljus kan delas upp med hjälp av ett prisma till de olika färgerna Regnbågen är ett exempel på ett spektra där alla färger syns. Spektrats färger är röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.

32 Varför olika färg på saker? Olika föremål absorberar olika färger (våglängder). När en färg absorberas så är det ofta komplementfärgen man ser. Tex om grönt absorberas så ser man en rödaktig färg. Olika föremål absorberar olika färger (våglängder). När en färg absorberas så är det ofta komplementfärgen man ser. Tex om grönt absorberas så ser man en rödaktig färg. Ett objekt som reflekterar alla våglängder uppfattas som vit. Ett objekt som reflekterar alla våglängder uppfattas som vit. Ett objekt som absorberar alla våglängder uppfattas som svart. Ett objekt som absorberar alla våglängder uppfattas som svart.

33 Additiv färgblandning Egentligen finns det bara tre färger Röd, grön och blå Egentligen finns det bara tre färger Röd, grön och blå En kombination av dessa gör att vi kan se olika färger En kombination av dessa gör att vi kan se olika färger Detta utnyttjas tex i tv- apparater, datorer, (RGB- färg) Detta utnyttjas tex i tv- apparater, datorer, (RGB- färg) Finns på Dalenium

34 Sammanfattning För att kunna se något måste det finnas en ljuskälla. För att kunna se något måste det finnas en ljuskälla. Ljus färdas rakt fram. Ljus färdas rakt fram. Reflektionslagen: infallsvinkeln är alltid lika stor som reflektionsvinkeln. Reflektionslagen: infallsvinkeln är alltid lika stor som reflektionsvinkeln. Speglar: Speglar: –En spegel som har den blanka sidan inåt i en buktig spegel kallas konkav. –En spegel som har den blanka sidan utåt i en buktig spegel kallas konvex.

35 Sammanfattning Olika medium: Olika medium: –En ljusstråle som går från ett tunnare medium till ett tätare bryts mot normalen. –En ljusstråle som går från ett tätare medium till ett tunnare bryts från normalen Linser: Linser: –En konvex lins ser ut som att den växer på mitten. –En konkav lins ser ut som att den ska gå av på mitten.

36 Sammanfattning Ljus är en elektromagnetisk strålning/vågrörelse. Ljus är en elektromagnetisk strålning/vågrörelse. Färg: Färg: –Ögat uppfattar olika våglängder som olika färger. –Ljus kan delas upp med hjälp av ett prisma till de olika färgerna. –Olika föremål absorberar olika färger (våglängder). När en färg absorberas så är det ofta komplementfärgen man ser.


Ladda ner ppt "Ljus/optik. För att kunna se något måste det finna en ljuskälla. En ljuskälla är ett föremål som sänder ut ljus tex solen, stearinljus eller en glödlampa."

Liknande presentationer


Google-annonser